settings icon
share icon
Pytanie

W jaki sposób Bóg posługiwał się snami i wizjami w Biblii?

Odpowiedź


Bóg używał snów i wizji (wizje to "sny na jawie"; zob. 4 Ks. Mojżeszowa 24.4) kilka razy w Biblii, aby komunikować się z ludźmi. Wydaje się, że wizje były na tyle powszechne, że ich brak był bardzo odczuwalny. Brak wizji wynikał czasami z braku proroków (1 Ks. Samuela 3.1), a innym razem z nieposłuszeństwa ludu Bożego (1 Ks. Samuela 28.6).

Sny i wizje w Starym Testamencie

Bóg posługiwał się wizjami w Starym Testamencie, aby objawić swój plan, realizować go i stawiać swój lud we wpływowych miejscach.

Abraham (1 Ks. Mojżeszowa 15.1): Bóg użył wizji, aby potwierdzić Przymierze Abrahamowe, przypominając Abramowi, że będzie miał syna i będzie ojcem wielu narodów.

Abimelek (1 Ks. Mojżeszowa 20.1-7): Żona Abrahama, Sara, była piękna - tak piękna, że kiedy Abraham przybył do nowej krainy, czasami obawiał się, że lokalny władca zabije go i zabierze Sarę dla siebie. Abraham powiedział Abimelekowi, królowi Geraru, że Sara jest jego siostrą (była jego przyrodnią siostrą). Abimelech wziął Sarę do swojego haremu, ale Bóg zesłał mu sen mówiący, by nie dotykał Sary, ponieważ była ona żoną Abrahama. Król zwrócił Sarę jej mężowi następnego ranka; sen ochronił Sarę i zabezpieczył Boży plan, aby Sara była matką Jego wybranego ludu.

Jakub (1 Ks. Mojżeszowa 28.10-17): Jakub, z pomocą swojej matki, ukradł dziedzictwo pierworodnego Ezawa. Następnie Jakub uciekł przed gniewem Ezawa, a podczas podróży miał słynny sen o drabinie sięgającej nieba, po której wstępowali i zstępowali aniołowie. W tym śnie Jakub otrzymał Bożą obietnicę, że błogosławieństwo Abrahama będzie kontynuowane przez niego.

Józef (1 Ks. Mojżeszowa 37.1-11): Józef jest jednym z najsłynniejszych śniących i jednym z najsłynniejszych interpretatorów snów w Biblii. Jego pierwsze zapisane sny znajdują się w 1 Ks. Mojżeszowej w rozdziale 37. Za pomocą łatwych do rozszyfrowania symboli pokazywały one, że rodzina Józefa pewnego dnia pokłoni mu się z szacunkiem. Jego bracia nie zaakceptowali tego snu i z nienawiści sprzedali Józefa w niewolę. Ostatecznie Józef trafił do więzienia w Egipcie.

Szafarz i piekarz faraona (1 Ks. Mojżeszowa rozdział 40): Podczas pobytu w więzieniu Józef zinterpretował kilka snów faraonowego szafarza i piekarza. Dzięki Bożemu przewodnictwu wyjaśnił, że szafarz powróci do służby u faraona, ale piekarz zostanie zabity.

Faraon (1 Ks. Mojżeszowa rozdział 41): Dwa lata później sam faraon miał sen, który Józef zinterpretował. Bożym celem było wyniesienie Józefa na stanowisko drugiego przywódcy Egiptu i uratowanie Egipcjan i Izraelitów przed straszliwym głodem.

Samuel (1 Ks. Samuela rozdział 3): Samuel miał swoją pierwszą wizję jako młody chłopiec. Bóg powiedział mu, że nadchodzi sąd nad synami mentora Samuela, Heliego. Młody Samuel wiernie przekazał tę informację, a Bóg kontynuował przemawianie do Samuela przez resztę jego życia.

Armie Midianitów i Amalekitów (Ks. Sędziów 7.12-15): Pogańscy wrogowie Izraela mieli natchniony przez Boga sen. Bóg powiedział Gedeonowi, aby zakradł się do obozu wroga w nocy, a tam, na posterunkach obozu, Gedeon podsłuchał żołnierza wroga opowiadającego sen, który właśnie miał. Interpretacja, pochodząca od innego wrogiego żołnierza, wymieniała Gedeona z imienia i przepowiadała, że Izrael wygra bitwę. Gedeon był bardzo podbudowany tym objawieniem.

Salomon (1 Ks. Królewska 3.5): To właśnie we śnie Bóg dał Salomonowi słynną propozycję: "Proś, o co chcesz, abym ci dał". Salomon wybrał mądrość.

Daniel (Ks. Daniela 2; 4): Podobnie jak w przypadku Józefa, Bóg postawił Daniela na stanowisku mającym władzę i wpływy, pozwalając mu zinterpretować sen obcego władcy. Jest to zgodne z Bożą naturą używania cudów do identyfikacji Jego posłańców. Sam Daniel miał wiele snów i wizji, głównie związanych z przyszłymi królestwami świata i narodem Izraela.

Sny i wizje w Nowym Testamencie

Wizje w Nowym Testamencie służyły również dostarczaniu informacji, które były niedostępne gdzie indziej. W szczególności Bóg użył wizji i snów, aby zidentyfikować Jezusa i ustanowić swój kościół.

Zachariasz (Ew. Łukasza 1.5-23): Bóg użył wizji, aby powiedzieć Zachariaszowi, staremu kapłanowi, że wkrótce będzie miał ważnego syna. Niedługo potem Zachariasz i jego żona Elżbieta doczekali się narodzin Jana Chrzciciela.

Józef (Ew. Mateusza 1.20; 2.13): Józef rozwiódłby się z Marią, gdy dowiedział się, że jest w ciąży, ale Bóg posłał do niego anioła we śnie, przekonując go, że ciąża pochodzi od Boga. Józef podjął decyzję o małżeństwie. Po narodzinach Jezusa, Bóg zesłał jeszcze dwa sny, jeden, aby powiedzieć Józefowi, aby zabrał swoją rodzinę do Egiptu, aby Herod nie mógł zabić Jezusa, a drugi, aby powiedzieć mu, że Herod nie żyje i że może wrócić do domu.

Żona Piłata (Ew. Mateusza 27.19): Podczas procesu Jezusa żona Piłata wysłała pilną wiadomość do namiestnika, zachęcając go do uwolnienia Jezusa. Jej wiadomość była podyktowana snem, który miała - a właściwie koszmarem - który przekonał ją, że Jezus był niewinny i że Piłat nie powinien mieć nic wspólnego z Jego sprawą.

Ananiasz (Dz. Apostolskie 9.10): Potrzeba było tylko wizji od Boga, aby przekonać Ananiasza, chrześcijanina z Damaszku, do odwiedzenia Pawła, prześladowcy chrześcijan. Ale ponieważ Ananiasz był posłuszny Bożemu prowadzeniu, Paweł odzyskał wzrok i poznał prawdę o tych, których próbował zabić.

Korneliusz (Dz. Apostolskie 10.1-6): Bóg przemówił do włoskiego setnika imieniem Korneliusz, który bał się Boga Żydów. W swojej wizji Korneliusz zobaczył anioła, który powiedział mu, gdzie znaleźć Szymona Piotra i posłać po niego, aby wysłuchał jego przesłania. Korneliusz posłuchał wizji, Piotr przyszedł i głosił, a Korneliusz i jego domostwo składające się z pogan zostali zbawieni dzięki łasce Bożej.

Piotr (Dz. Apostolskie 10.9-15): Podczas gdy Piotr modlił się na dachu domu w Joppie, Bóg dał mu wizję zwierząt opuszczonych w czymś na kształt prześcieradła. Głos z nieba powiedział Piotrowi, aby zabił zwierzęta (niektóre z nich były nieczyste) i jadł je. Wizja ta służyła pokazaniu, że chrześcijanie nie są związani prawem koszerności i że Bóg ogłosił pogan "czystymi"; to znaczy, że niebo jest otwarte dla wszystkich, którzy podążają za Jezusem.

Paweł: Paweł miał kilka wizji w swojej karierze misyjnej. Dzięki jednej z nich został wysłany, by głosić w Macedonii (Dz. Apostolskie 16.9-10). Inna zachęciła go do dalszego głoszenia w Koryncie (Dz. Apostolskie 18.9-11). Bóg dał mu również wizję nieba (2 Koryntian 12.1-6).

Jan (Ks. Objawienia): Prawie cała księga Objawienia to wizja, którą Jan miał podczas wygnania na wyspie Patmos. Wizja Jana wyjaśnia bardziej szczegółowo niektóre wydarzenia, które Bóg pokazał Danielowi.

Dzisiejsze sny i wizje

Po skompletowaniu Biblii Bóg nie musi już posługiwać się snami i wizjami w takim stopniu jak wcześniej. Nie oznacza to, że nie może tego robić; Bóg może komunikować się z nami w dowolny sposób. Ale kiedy musimy podjąć decyzję, naszym pierwszym przystankiem powinna być zawsze Biblia, a nie sen.

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jaki sposób Bóg posługiwał się snami i wizjami w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries