Czy dusza ludzka jest śmiertelna czy wieczna?


Pytanie: Czy dusza ludzka jest śmiertelna czy wieczna?

Odpowiedź:
Bez wątpienia dusza ludzka jest nieśmiertelna. Kwestia ta opisana jest zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie: Psalm 22.26; 23.6; 49.7-9; Księga Kaznodziei Salomona 12.7; Księga Daniela 12.2-3; Ew. Mateusza 25.46 oraz 1 Koryntian 15.12-19. Księga Daniela 12.2 mówi „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.” Podobnie mówił też Jezus, że niegodziwi „odejdą na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Ew. Mateusza 25.46). To samo słowo użyte w Grece, a odnoszące się do „kary” i „życia” w oczywisty sposób wskazuje, że zarówno niegodziwi jak i sprawiedliwi mają wieczne/ nieśmiertelne dusze.

Bezbłędne nauczanie Biblii jest takie że, że wszyscy ludzie- zbawieni czy zgubieni- będą żyli na wieki, albo w niebie albo w piekle. Nasze życie duchowe nie kończy się wtedy, gdy umiera nasze ciało. Nasze dusze żyją na wieku, albo w wiecznej obecności z Bogiem- gdy zostaniemy zbawieni, albo w hańbie wiecznego potępienia- gdy odrzucimy Boży dar zbawienia. Właściwie to biblijna obietnica jest taka, że nie tylko nasze dusze będą żyły na wieki, lecz także nasze ciała zostaną wzbudzone z martwych. Nadzieja cielesnego zmartwychwstania jest sednem chrześcijańskiej wiary (1 Koryntian 15.12-19).

To, że nasze dusze są nieśmiertelne nie oznacza jednak, że jesteśmy tak samo nieśmiertelni jak Bóg. Bóg jest prawdziwie wiecznym istnieniem- On jedynie nie ma początku i końca. Bóg istniał od zawsze i na zawsze będzie. Inne pozostałe stworzenia, zarówno ludzkie jak i anielskie, są ograniczone tym że mają swój początek. Nasze dusze będą żyły na wieki od początku naszego życia, Biblia nie potwierdza stanowiska jakoby nasze dusze istniały od zawsze. Nasze dusze są nieśmiertelne, stworzone przez Boga, mają one swój początek; gdyż był czas w którym one nie istniały.

English
Powrót na polską stronę główną
Czy dusza ludzka jest śmiertelna czy wieczna?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga