settings icon
share icon
Pytanie

Co jest kluczowego w słyszeniu Bożego głosu?

Odpowiedź


Większość ludzi chce słyszeć głos Boga, gdy stają przed podjęciem jakiejś decyzji. Gdyby tylko Bóg do nich przemówił i powiedział im jakiego wyboru dokonać lub który kierunek obrać. Wielu ludzi będzie twierdziło, że słyszy Boży głos mówiąc "Bóg prowadzi mnie do tego", gdy tak naprawdę były to po prostu ich myśli i pragnienia, które poprowadziły ich w określonym kierunku.

Podstawowym sposobem w jaki Bóg dzisiaj do nas przemawia jest Jego objawione, spisane Słowo. Gdy chcemy słyszeć Boży głos, to Biblia jest tym gdzie powinniśmy zaglądać. Większość woli Bożej dla naszego życia jest już w pełni objawiona na jej kartach i jest to po prostu kwestia naszego posłuszeństwa wobec niej. Całe Pismo Święte jest wolą Bożą, ale istnieje kilka miejsc w Piśmie Świętym, które konkretnie używają terminu wola Boża, co może być szczególnie interesujące dla osoby, która chce słyszeć Boży głos:

* 1 Tesaloniczan 5.18: "Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was."

* 1 Tesaloniczan 4.3: "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa."

* 1 Piotra 2.12-15: "prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich."

Inne fragmenty również pozwalają nam usłyszeć Boży głos, nawet jeśli nie używają wyrażenia wola Boża. Ale biorąc pod uwagę jedynie te trzy powyższej fragmenty, widzimy, że chrześcijanin powinien zawsze dziękować w każdych okolicznościach, unikać niemoralności seksualnej i żyć przykładnym życiem. Jeśli chrześcijanin nie przestrzega tych wyraźnie przekazanych nakazów danych bezpośrednio przez Boga w natchnionym Piśmie Świętym, to dlaczego miałby oczekiwać, że usłyszy więcej informacji od Boga? Jeśli chcesz dalszych wskazówek od Boga, bądź posłuszny temu co już Tobie powiedział. Serce chętne do słuchania i posłuszeństwa jest kluczowe w słuchaniu Boga.

Podstawowym sposobem w jaki chrześcijanin słyszy Boży głos jest czytanie i studiowanie Pisma Świętego, a później posłuszne przestrzeganie i wykonywanie tego co mówi. Ludzie często polegają na "prowadzeniu Ducha Świętego" o którym mowa jest w Rzymian 8.14. W tym kontekście, fragment mówi o prowadzeniu nas przez Ducha Świętego z dala od grzesznego postępowania do pewności w naszej relacji z Bogiem jako Ojcem. Duch Święty nigdy nie prowadzi wbrew nauczaniu Pisma Świętego. Jeśli ktoś rozważa romans, to Duch Święty poprowadzi tylko w jednym kierunku- ku wierności małżeńskiej. Duch Święty może równie dobrze przywieść osobie kuszonej na myśl werset taki jak 1 Tesaloniczan 4.3. Gdy Duch Święty prowadzi, to nie przekazuje "nowej" informacji tak bardzo, jak podkreśla w naszych sercach prawdę, którą Bóg już objawił w Piśmie Świętym i stosuje ją do naszej sytuacji. Jeśli ktoś mówi "Bóg mi powiedział" albo "Duch Święty poprowadził mnie do zrobienia tego a tego", a podjęte działanie jest sprzeczne z nauką Pisma Świętego, możemy być pewni, że ta osoba się myli.

Możemy również słyszeć Boży głos jak Bóg mówi do nas poprzez innych ludzi. "Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie" (Ks. Przyp. Salomona 15.22). Dobrzy doradcy mogą pomóc nam dostrzec sytuację z nową perspektywą. Ponownie, Biblia jest kluczem. Nauczanie biblijne i biblijne, solidne materiały chrześcijańskie mogą być włączone do kategorii "doradców." Słowo Boże sprawuje kontrolę. Jeśli grupa doradców radzi jakiejś osobie coś sprzecznego z Pismem Świętym, to oni wszyscy są w błędzie, bez względu na ich referencje; jednak jeśli doradcy pomagają danej osobie zrozumieć i zastosować przesłanie Pisma Świętego, to mogą być pomocni. Bogobojni doradcy mogą często widzieć obszary, których dana osoba nie dostrzega. Grupa doradców może dostrzec, że dana osoba, która chce usłyszeć głos Boga w sprawie konkretnego planu, w rzeczywistości szuka aprobaty dla swojego osobistego planu.

Innym sposobem słyszenia Bożego głosu jest modlitwa i proszenie o mądrość: "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana" (1 Jakuba 1.5). Gdy chrześcijanin mierzy się z trudnymi okolicznościami i potrzebuje usłyszeć Boga, chrześcijanin powinien prosić o mądrość, którą Bóg obiecuje, że udzieli. Mądrość ta ostatecznie przychodzi od Boga, ale może przyjść przez słowo od przyjaciela; przez kazanie, artykuł czy książkę; lub z wewnętrznego przynaglenia Ducha Świętego. Ponownie, spisane Słowo Boże jest standardem według którego należy oceniać wszystkie myśli, czyny, pomysły czy uczucia.

W dzisiejszych czasach samozwańczych proroków i propagowania „nowych objawień” od Boga, ludzie często mylą głos Boga z własnymi myślami lub sugestiami innych ludzi. Jeśli słyszysz Boży głos, to przesłanie zawsze będzie zgodne z Pismem Świętym. Wszyscy powinniśmy bardzo uważać, aby nie przedstawiać Boga niewłaściwie. Zamiast mówić, "Bóg mi powiedział", lepszym podejściem będzie powiedzenie "myślę, że Bóg chce mi to powiedzieć- co o tym sądzisz?"

Ludzie często chcą słyszeć określone słowo od Boga, gdy On już przemówił w objawieniu ogólnym. Na przykład, jakaś osoba może zastanawiać się nad wyborem czy wziąć rodzinę na krótki wyjazd misyjny czy na wakacje na plaży. Być może określone słowo od Boga nie jest konieczne. To czego potrzeba to mądrość. Która podróż będzie większą korzyścią dla rodziny? Która podróż będzie większą korzyścią dla królestwa Bożego? Rodzina odniesie korzyść budując królestwo. Królestwo zyska korzyść z silnej rodziny. Każda z tych opcji może być dobrym wyborem. Inne czynniki takie jak wydatki czy obecny dobrostan rodziny powinien być wzięty pod uwagę. (Czy dzieci są samolubne i przekonane o swoim prawie zasługiwania na przywileje, więc powinny zobaczyć, jak żyją inni ludzie? Czy rodzina była w dużym stresie i musi uciec i odpocząć? Czy koszty są porównywalne? Jeśli nie, to na co ich stać?) Jeśli pojadą na plażę, czy szukają możliwości dzielenie się ich wiarą i bycia zachęceniem dla innych wierzących. Jeśli pojadą w podróż misyjną, czy szukają sposobów by budować więzi z innymi i cieszyć się sobą wzajemnie jako rodzina. Obie opcje są dobre. Żadna z nich z natury nie jest grzeszna. W końcu mąż i żona dochodzą do porozumienia i oddają się temu całym sercem, ufając, że jeśli decyzja jest zła, Bóg w jakiś sposób da im do zrozumienia, że powinni zrobić coś innego. Jak to uczyni? Prawdopodobnie nie poprzez słyszalny głos, ale poprzez zbieg okoliczności, radę innych ludzi, oszacowanie ich priorytetów w oparciu o Boże Słowo oraz brak wewnętrznego pokoju płynącego od Ducha Świętego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co jest kluczowego w słyszeniu Bożego głosu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries