settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie powinni uczestniczyć w zawieraniu małżeństwa przez parę gejowską?

Odpowiedź


Po pierwsze, słowo zachęty: jeśli jesteś przyjacielem, którego para gejowska zaprosiła na swój ślub, to prawdopodobnie uczynienie tego jest właściwe. Jezus służył tym, którzy byli potępiani przez społeczeństwo, poborcom podatkowym i grzesznikom, którzy byli blisko niego (Ew. Mateusza 9.10; Ew. Łukasza 15.1). On był ich przyjacielem.

Poza tym, żaden grzech nie jest większy od drugiego. Każdy grzech jest obrazą Boga. Homoseksualizm jest jednym z wielu grzechów wspomnianych w 1 Koryntian 6.9-10, który trzyma człowieka z dala od królestwa Bożego. Wszyscy grzeszymy i odchodzimy od chwały Bożej (Rzymian 3.23). To jedynie przez Jezusa Chrystusa możemy być zbawieni od wiecznych konsekwencji grzechu. (Zobacz proszę "Co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy?").

Niektórzy twierdzą, że chrześcijanin nie powinien mieć żadnych skrupułów, jeśli chodzi o udział w ślubie gejowskim, a obecność na weselu homoseksualnym niekoniecznie oznacza poparcie dla homoseksualnego stylu życia. Raczej postrzegają to jako rozszerzenie miłości Chrystusa do przyjaciela. Myśli jest taka, że czyjaś obecność na ceremonii zaślubin jest aktem miłości i przyjaźni względem tej osoby- nie względem stylu życia i duchowych wyborów. Nie powstrzymujemy się przed wspieraniem przyjaciół i naszych ukochanych, którzy zmagają się z innymi grzechami. Okazywanie wsparcia i bezwarunkowej miłości może otworzyć drzwi na możliwości zwiastowania w przyszłości.

Problem jest taki, że ślub gejowski jest ceremonią połączenia dwojga ludzi, którzy prowadzą styl życia, który Bóg określa za niemoralny i nienaturalny (Rzymian 1.26-27). "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich..." (Hebrajczyków 13.4), ale małżeństwo gejowskie hańbi małżeństwo, wypaczając jego znaczenie. Małżeństwo pomiędzy mężczyzną niewierzącym a kobietą niewierzącą jest nadal małżeństwem w oczach Bożych. Nadal jest wypełnieniem relacji „jednego ciała”, którą Bóg zamierzył (1 Ks. Mojżeszowa 2.24). Nawet małżeństwo między wierzącym a niewierzącym jest ważnym małżeństwem (1 Koryntian 7.14), mimo że Bóg nakazuje wierzącym unikanie takich małżeństw (2 Koryntian 6.14).

Związek gejowski nie jest małżeństwem w oczach Bożych. Bóg nakazał, aby małżeństwo było pomiędzy mężczyzną a kobietą na całe życie; zastosowanie tego świętego i błogosławionego związku i połączenie go z czymś, co Bóg określa jako bezbożne jest nie do przyjęcia. Jak możemy prosić o Boże błogosławieństwo związku, który On uznaje za nienaturalny?

Przypuśćmy, że chrześcijanin mógłby uczestniczyć w ślubie gejowskim i jakoś komunikować w jasny sposób, że wspiera jedynie te poszczególne osoby w zawieraniu małżeństwa, a nie ich sposób życia. Osoby, które wspiera, nadal organizują wydarzenie, które celebruje ich niemoralność. Nie ma sposobu na obejście faktu, że ślub gejowski jest ceremonią świętowania grzechu. Wspieramy przyjaciela alkoholika poprzez powstrzymywanie go od picia, a nie poprzez pójście z nim do baru. Wspieramy przyjaciela uzależnionego od pornografii czyniąc go odpowiedzialnym i udzielając mu pomocy, nie poprzez pomaganie organizowania jego kolekcji magazynów czy tworzenie większej przestrzeni na twardym dysku na jego komputerze. W ten sam sposób, wspieramy przyjaciela homoseksualnego poprzez pomaganie mu w odejściu od tego sposobu życia, a nie poprzez bycie gościem na celebracji homoseksualnej. Naprawdę nie pomagamy naszym przyjaciołom, uczestnicząc w wydarzeniu, na którym pochwalany jest ich grzech.

Godne podziwu jest okazanie miłości przyjacielowi. Dobrze jest poszukiwać możliwości świadczenia i pokazywania uprzejmości i miłości dla naszych homoseksualnych przyjaciół. Jednak tego rodzaju motywacje są błędne, gdy chodzi o uczestniczenie w ślubie gejowskim. Naszym celem nigdy nie jest odwiedzenie naszego przyjaciela od Chrystusa, chrześcijanie mają odpowiedzialność do stawania w prawdzie, nawet jeśli to skutkuje bólem, podziałem czy nienawiścią (Ew. Łukasza 12.51-53; Ew. Jana 15.18). Jeśli zostałeś zaproszony na ślub gejowski, to nasze przekonanie jest takie, że wierzący w Jezusa Chrystusa powinien z szacunkiem odmówić.

Jednak to jest nasze przekonanie. Ślub gejowski nie jest kwestią do której Biblia wyraźnie się odnosi. Zdecydowanie nie ma w Słowie Bożym stwierdzeń typu: "będziesz" czy "nie będziesz" odnośnie uczestniczenia w ślubie gejowskim. W oparciu o powody i zasady wspomniane powyżej, nie potrafimy wyobrazić sobie scenariusza, w którym uczestniczenie w ślubie gejowskim byłoby właściwą rzeczą. Jeśli po wielu modlitwach, studiowaniu Słowa Bożego, przemyśleniu i przedyskutowaniu, jesteś prowadzony w innym przekonaniu, nie dyskredytujemy twojej wiary ani nie kwestionujemy twojego oddania Chrystusowi.EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie powinni uczestniczyć w zawieraniu małżeństwa przez parę gejowską?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries