settings icon
share icon
Pytanie

Skąd pochodzi wiara?

Odpowiedź


Wiara jest drogą lub narzędziem, którego Bóg używa, aby przynieść zbawienie swojemu ludowi. Bóg daje wiarę z powodu swojej łaski i miłosierdzia, ponieważ nas kocha (Efezjan 4-5). Wiara pochodzi od Boga w formie daru (Efezjan 2.8).

Daru nie zdobywa się dobrym uczynkiem lub uprzejmym słowem i nie daje się go dlatego, że obdarowujący oczekuje czegoś w zamian - w żadnym z tych warunków dar nie byłby darem. Biblia podkreśla, że wiara jest darem, ponieważ Bóg zasługuje na całą chwałę za nasze zbawienie. Gdyby osoba otrzymująca wiarę mogła zrobić cokolwiek, by zasłużyć na ten dar, miałaby pełne prawo do chlubienia się (Efezjan 2.9). Ale takie chlubienie się jest wykluczone (Rzymian 3.27). Bóg chce, aby chrześcijanie zrozumieli, że nie zrobili nic, aby zasłużyć na wiarę, a jedynie dzięki temu, co Chrystus uczynił na krzyżu, Bóg daje każdemu wiarę (Efezjan 2.5, 16). Otrzymanie wiary nie jest pracą (zob. Rzymian rozdz. 4 - zbawienie Abrahama zależało od wiary w Boga, w przeciwieństwie do jakiejkolwiek pracy, którą wykonał). Załóżmy, że ktoś anonimowo wysłał ci czek na 1 000 000 USD. Pieniądze są twoje, jeśli ich chcesz, ale nadal musisz potwierdzić czek. Podpisanie się swoim imieniem i nazwiskiem w żaden sposób nie może być uznane za zarobienie miliona dolarów - podpisanie czeku nie jest pracą. Nigdy nie możesz chwalić się, że zostałeś milionerem dzięki zwykłemu wysiłkowi lub własnemu sprytowi biznesowemu. Nie, milion dolarów było po prostu darem, a podpisanie się swoim imieniem i nazwiskiem było jedynym sposobem na jego otrzymanie. Podobnie, praktykowanie wiary jest jedynym sposobem na otrzymanie hojnego daru od Boga, a wiara nie może być uważana za pracę godną daru.

Świadomość, że nasza zbawcza wiara pochodzi wyłącznie od Boga, powinna zachęcać chrześcijan, by "nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć", lecz by pamiętali, że to Bóg decyduje o wymiarze wiary, jaką każdy otrzymuje (Rzymian 12.3). "… mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie" (1 Tymoteusza 1.13-14). Paweł zrozumiał, że wiara w Chrystusa została mu dana dzięki Bożej łasce, pomimo jego własnego grzesznego życia (1 Koryntian 4.7). Biblia określa sposób, w jaki Bóg udziela ludziom wiary. "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe" (Rzymian 10.17). To Słowo Boże rodzi wiarę. Ktoś może otrzymać wiarę słuchając kazania nauczającego ewangelii, ktoś inny czytając o Jezusie w Biblii - za każdym razem, gdy przekazywana jest prawdziwa ewangelia Jezusa, istnieje potencjał wiary. Dlatego tak ważne jest, aby wierzący na całym świecie byli posłuszni Wielkiemu Nakazowi (Ew. Mateusza 28.16-20) i mówili ludziom o tym, co Chrystus uczynił dla ludzkości. Wiara nie jest efektem przekonującej prezentacji kaznodziei, jego elokwencji czy nawet teologicznej solidności - wiara jest przekazywana poprzez przesłanie o Jezusie. To jest środek, który wybrał Bóg.

Każdy, kto pragnie wiary, powinien o nią prosić. Bóg darmo daje to, co dobre wszystkim, którzy o to proszą (Ew. Łukasza 11.9-12) i dobrze jest prosić o wzrost wiary (Ew. Łukasza 17.5; Ew. Marka 9.24). Podobnie jak w przypadku każdego daru od Boga, naszym obowiązkiem jest korzystanie z tego daru i nie popadanie w samozadowolenie, lenistwo lub apatię (Rzymian 12.1-2, 6-8). Chrześcijanie mogą znaleźć pocieszenie i spokój ducha, wiedząc, że ich wiara pochodzi od Boga, ponieważ On powiedział, że dokończy dobrego dzieła, które rozpoczął (Filipian 1.6). Bóg jest Sprawcą i Dokończycielem wiary (Hebrajczyków 12.2a; Rzymian 8.29-30).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Skąd pochodzi wiara?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries