settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o sile?

Odpowiedź


Słowo siła i jego pochodne występują w Biblii ponad 360 razy, odnosząc się zarówno do siły naturalnej, jak i nadprzyrodzonej. Greckie słowo katei oznacza "moc, siłę, potęgę". W Biblii siła jest często powiązana z mocą Bożą. Wierzący mają być mocni "w Panu i w potężnej mocy jego" (Efezjan 6.10). Nieograniczona moc Chrystusa jest źródłem siły dla tych, którzy do Niego należą.

Według Biblii, siła, którą posiadamy, nie jest naszą własną. Ostatecznie pochodzi ona od Boga. "Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie - mówi Pan" (Ks. Jeremiasza 9.23-24).

Bez względu na to, jak silni się wydajemy, "ciało jest słabe" (Ew. Marka 14.38). Pozostawieni sami sobie, ulegniemy pokusie i poniesiemy porażkę w każdym wartościowym przedsięwzięciu. Słabość nieodłącznie związana z ludzką naturą jest powodem, dla którego Biblia zachęca nas do korzystania z siły Pana. Paweł stwierdza, że moc Chrystusa "w słabości się doskonali" (2 Koryntian 12.9). Gdy uczymy się polegać na Bożej sile zamiast na własnej, zdobywamy nowe szczyty: "Pan BÓG, który jest moją siłą, uczyni me nogi podobnymi do nóg jelenia i na wyżyny mnie wprowadzi!" (Ks. Habakuka 3.19; tłum. Edycja Świętego Pawła).

Pan daje swoim dzieciom siłę do służenia innym (1 Tymoteusza 1.12; 1 Piotra 4.11), siłę do stawienia czoła prześladowaniom (2 Tymoteusza 1.8) i siłę do pokonania śmierci (1 Koryntian 15.57).

Siła Boga w Biblii jest wyraźnie widoczna w wielu Jego dziełach. Stworzył świat i wszystko, co na nim jest, mocą swego słowa. Rozdzielił Morze Czerwone, sprawił, że słońce stanęło w miejscu, wskrzesił umarłych i dokonał wielu innych wielkich i wspaniałych czynów. "Chwalcie Go za Jego potężne dzieła" (Psalm 150.2). „Nie zdrzemnie się nigdy ani nie zaśnie Strażnik Izraela" (Psalm 121.4), ponieważ Bóg wszelkiej mocy nie potrzebuje odpoczynku.

Biblia kładzie nacisk na Bożą moc w naszym zbawieniu. Człowiek w żaden sposób nie może sam siebie zbawić. Tylko Bóg może zbawić. Paweł wyjaśnia to bardzo wyraźnie: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (Efezjan 2.8-9; tłum. Biblia Warszawska). Te dwa wersety są najbardziej wyrazistym podsumowaniem dynamiki zbawienia, jakie można znaleźć w Biblii. Pomagają nam zrozumieć kontrast między całkowitą bezradnością człowieka a nieprzezwyciężoną siłą Boga. "Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić" (Jakuba 4.12).

Biblia ilustruje Bożą siłę ocalenia w historii Gedeona. Izraelici stanęli w obliczu armii Midianitów opisanej jako "liczna jak szarańcza" a "ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza" (Ks. Sędziów 7.12). Gedeon zebrał swoje wojska, które liczyły 32 000 żołnierzy. Bóg powiedział, że to za dużo, więc Gedeon zredukował ich do 10 000 (Ks. Sędziów 7.2-3). Bóg powiedział, że to wciąż za dużo, i zredukował siły Gedeona do zaledwie 300 ludzi (wersety 7-8). Bóg określił swój cel w zmniejszeniu armii Izraelitów prawie do zera w wersecie 2: "Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy" (tłum. Biblia Warszawska). Ostatecznie Midianici zostali rozgromieni, Bóg został uwielbiony, a Izrael ocalony. Zbawienie nie przyszło dzięki ludzkiej sile, ale wyłącznie dzięki sile Pana działającej przez ludzi wiary.

Nasza siła znajduje się w Chrystusie - w naszej żywej, dynamicznej relacji z Nim. To Chrystus daje nam siłę, by czynić wszystko, co konieczne do wypełnienia Bożej woli: "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie" (Filipian 4.13). Nie ma innego źródła, które dawałoby człowiekowi siłę do pokonania świata z jego próbami i pokusami.

Biblia mówi, że nasza siła jest paradoksalnie związana z poddaniem się: "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was" (Jakuba 4.7). Dostosowujemy się do siły Boga poprzez całkowite poddanie się Jemu; wtedy jesteśmy w stanie oprzeć się podstępom złego. "W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi" (Efezjan 6.10-11).

Ci, którzy z dnia na dzień polegają na Bożej sile, znajdą w Nim niekończące się źródło energii: "Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, […] Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie" (Psalm 84.5, 7; tłum. Biblia Warszawska). Jako dzieci Boże jesteśmy wzmocnieni Jego łaską (Hebrajczyków 13.9), czasem spędzonym na modlitwie (Ew. Łukasza 18.1) i obietnicą, że Bóg wynagrodzi nasze wysiłki (Galacjan 6.9). Wielu wokół nas może być zmęczonych i omdlałych, ale "ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają" (Ks. Izajasza 40.31).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o sile?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries