settings icon
share icon
Pytanie

Do czego odnosi się siedemdziesiąt tygodni Daniela?

Odpowiedź


Proroctwo o "siedemdziesięciu tygodniach" lub "siedemdziesięciu siódemkach" jest jednym z najbardziej znaczących i szczegółowych proroctw mesjanistycznych Starego Testamentu. Znajduje się w Księdze Daniela. Rozdział ten rozpoczyna się od modlitwy Daniela wstawiającego się za Izraelem, wyznającego grzechy narodu wobec Boga i prosząc go o miłosierdzie. Gdy Daniel trwał w modlitwie, stanął przed nim anioł Gabriel i przekazał mu widzenie dotyczące przyszłości Izraela.

Podział siedemdziesięciu tygodni
W wersecie 24 Gabriel mówi, "Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu..." Prawie wszyscy komentatorzy zgadzają się, że siedemdziesiąt "siódemek" powinno być rozumiane jako siedemdziesiąt „tygodni" — lat, innymi słowy, czas 490 lat. Te wersety zapewniają pewien rodzaj "zegara", który wskazuje kiedy Mesjasz przyjdzie i opisuje niektóre wydarzenia, które będą towarzyszyć jego przybyciu.

Proroctwo dalej dzieli okres 490 lat na trzy mniejsze części: jedna część 49 lat, jedna na 434 lata oraz jedna na 7 lat. Ostatni "tydzień" siedmiu lat jest dalej dzielone na pół. Werset 25 mówi, "Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni." Siedem "siódemek" tworzy 49 lat, a 62 "siódemki" tworzą inne 434 lata: 49 lat+ 434 lat= 483 lata.

Cel 70 tygodni
Proroctwo zawiera stwierdzenie dotyczące Bożego sześcioczęściowego celu w wypełnieniu tych wydarzeń. Werset 24 mówi, że tym celem jest 1) zakończenie czynienia zła 2) zaprzestanie popełniania grzechu 3) zmazanie winy 4) przywrócenie wiecznej sprawiedliwości 5) udzielenie wizji i proroctwa oraz 6) namaszczenie najświętszego.

Zauważ, że te efekty dotyczą całkowitego oczyszczenia z grzechu i ustanowienia sprawiedliwości. Proroctwo siedemdziesięciu tygodni podsumowuje to, co dzieje się zanim Jezus ustanawia swoje królestwo tysiącletnie. Na szczególną uwagę zasługuje trzeci efekt z wymienionej listy: zmazanie winy. Jezus dokonał odkupienia naszego grzechu poprzez swoją śmierć na krzyżu (Rzymian 3.25; Hebrajczyków 2.17).

Wypełnienie 70 tygodni
Gabriel powiedział, że zegar proroczy rozpoczyna się w czasie gdy pojawił się dekret o odbudowaniu Jerozolimy. Od czasu tego dekretu do czasu Mesjasza będzie 483 lata. Wiemy z historii, że nakaz aby "odnowić i odbudować Jeruzalem" było dane przez króla Artakserksesa perskiego około 445 r.p.n.e. (zobacz Ks. Nehemiasza 2.1-8).

Pierwsza część 49 lat (siedem "siódemek") obejmuje czas potrzebny do odbudowy Jerozolimy, "z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy" (Ks. Daniela 9.25). Ta odbudowa opisana jest dokładnie w Księdze Nehemiasza.

Używając żydowskiego zwyczajowego 360-dniowego kalendarza rocznego, 484 lata po 445 r. p.n.e. stawia nas w roku 30 n.e., co zbiegnie się z triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy (Ew. Mateusza 21.1-9). Proroctwo w Księdze Daniela 9 uszczegóławia, że po ukończeniu 483 lat, "Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go" (werset 26). To się wypełniło, gdy Jezus został ukrzyżowany.

Księga Daniela 9.26 kontynuuje, że po śmierci Mesjasza, "lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię." To się wypełniło wraz ze zniszczeniem Jerozolimy w roku 70 n.e. "Książę, który wkroczy" jest odniesieniem do Antychrysta, który zdaje się, będzie miał jakiś związek z Rzymem, jako że Rzymianie byli tymi, którzy zniszczyli Jerozolimę.

Ostatni tydzień 70 tygodni
Z okresu siedemdziesięciu "siódemek", 69 już wypełniło się w historii. To pozostawia nam jeszcze jedną "siódemkę" do wypełnienia. Większość uczonych wierzy, że żyjemy obecnie w dużej przerwie czasowej pomiędzy 69 tygodniem a 70 tygodniem. Zegar proroczy został zatrzymany w tamtym miejscu. Ostatnia "siódemka" Daniela jest tym, co zazwyczaj nazywamy okresem ucisku.

Proroctwo Daniela odsłania niektóre działania Antychrysta, "księcia, który wkroczy." Werset 27 mówi, "I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień." Jednak "w połowie tygodnia"[...] stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie" w świątyni. Jezus ostrzegał przed tym wydarzeniem w Ew. Mateusza 24.15. Po tym jak Antychryst łamie przymierze z Izraelem, rozpoczyna się "wielki ucisk" (Ew. Mateusza 24.21)

Daniel również przepowiada, że Antychrysta dosięgnie sąd. On rządzi tylko wtedy, "dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia" (Ks. Daniela 9.27). Bóg dopuści zło tylko do tego miejsca, a sąd jaki przyjdzie na Antychrysta już został zaplanowany.

Podsumowanie
Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach jest złożone i niesamowicie szczegółowe, wiele już zostało o nim napisane. Oczywiście, istnieją różnorodne interpretacje, ale to co tutaj przedstawiliśmy jest dyspensacjonalnym poglądem premillenijnym. Jedna rzecz jest pewna: Bóg ma swój plan, i realizuje go zgodnie ze swoimi założeniami. On zna koniec od samego początku (Ks. Izajasza 46.10) i zawsze powinniśmy wypatrywać triumfalnego powrotu Pana (Ks. Objawienia 22.7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Do czego odnosi się siedemdziesiąt tygodni Daniela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries