settings icon
share icon
Pytanie

O jakich siedmiu pieczęciach mówi Ks. Objawienia?

Odpowiedź


Siedem pieczęci to jedna z serii ostatecznych sądów Boga. Pieczęcie są opisane w Ks. Objawienia 6.1-17 i 8.1-5. W wizji Jana siedem pieczęci znajduje się w zamkniętym zwoju w niebie, a gdy każda kolejna pieczęć zostaje zerwana, nowy sąd zostaje rozpętany na ziemi. Po sądach pieczęci następują sądy trąby i sądy czaszy.

Wstępem do otwarcia siedmiu pieczęci w wizji Jana jest poszukiwanie kogoś godnego otwarcia niebiańskiego zwoju w 5 rozdziale Ks. Objawienia. Jan pisze "I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami" (Ks. Objawienia 5.1). Zwój ten zawiera sądy Boże; fakt, że zapisany jest po obu stronach wskazuje na obszerny charakter nadchodzącego sądu. Potężny anioł woła: "Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?" (Ks. Objawienia 5.2b). Nikt nie okazał się godzien zerwania pieczęci i otwarcia zwoju, fakt, który spowodował płacz Jana (Ks. Objawienia 5.3-4). Gdyby zwój nie mógłby być otwarty, to niegodziwość nie byłaby osądzona i zło nadal by skażało ziemię.

Gdy Jan opłakuje nieotwarty zwój i siedem nienaruszonych pieczęci, otrzymuje dobrą nowinę: "zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. "I widziałem pośrodku między tronem [...] i przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie" (wersety 6-7). To jest obraz Jezusa Chrystusa, Baranka, który został zabity, który jest też Lwem sądu. Jezus jest jedynym godnym sądzenia świata (por. Ew. Jana 5.22). Kiedy bierze zwój, aby otworzyć pieczęcie i ogłosić sąd nad niewierzącym światem, istoty w niebie wychwalają Go nową pieśnią: "Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu [...]

Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo" (Ks. Objawienia 5.9, 12).

Wśród należnego Mu uwielbienia Baranek zaczyna otwierać pieczęcie (Ks. Objawienia 6.1). Po otwarciu każdej pieczęci zwój można trochę bardziej rozwinąć, ukazując krok po kroku wyrok, jaki Bóg ma w zanadrzu w okresie ucisku. Pierwsze cztery z siedmiu pieczęci uwalniają tak zwanych Czterech Jeźdźców Apokalipsy, ponieważ wyroki pojawiają się symbolicznie jako koń i jeździec niosący za sobą spustoszenie.

Pierwsza pieczęć. Pierwsza pieczęć wprowadza antychrysta (Ks. Objawienia 6.1-2). Z biblijnego opisu, zbieramy kilka szczegółów: jeździ na białym koniu, mówi o pokoju; na początku ucisku, antychryst przyjdzie pod pretekstem zaprowadzenia pokoju (por. Ks. Daniela 9.27). Otrzyma koronę, która wskazuje, że antychryst będzie sprawował wielką władzę (por. Ks. Daniela 7.24-26). Trzyma łuk, który pokazuje jego prawdziwe intencje, rozwija się "aby dalej zwyciężać" (Ks. Objawienia 6.2).

Druga pieczęć. Gdy Baranek otwiera drugą pieczęć, wielka wojna wybucha na ziemi (Ks. Objawienia 6.3-4). Symbolizuje to jeźdźca z dużym mieczem na ognistym czerwonym koniu.

Trzecia pieczęć. Złamanie trzeciej z siedmiu pieczęci wywołuje głód (Ks. Objawienia 6.5-6). Jeździec, którego Jan widzi jeździ na czarnym koniu i "miał wagę w ręce swojej." Później Jan słyszy deklarację, że ludzie będą musieli pracować cały dzień, aby zarobić trochę jedzenia.

Czwarta pieczęć. Czwarta pieczęć jest otwarta i Jan widzi siwego konia. "A temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim" (Ks. Objawienia 6.7-8). Skutkiem czwartej pieczęci jest to, że jedna czwarta światowej populacji ludzkości jest zabita "mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi."

Piąta pieczęć. Piąta pieczęć zwoju odsłania tych, którzy będą męczennikami za ich wiarę w Chrystusa podczas ucisku (Ks. Objawienia 6.9-11; por. Ew. Mateusza 24.9). Dusze tych męczenników są zobrazowane jako przebywanie pod ołtarzem w niebie. Bóg słyszy ich wołanie o sprawiedliwość i daje każdemu z nich białą szatę. Męczennikom powiedziano, aby czekali "aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć." Bóg obiecał wymierzyć swoją sprawiedliwość, ale nie nadszedł jeszcze czas (por. Rzymian 12.19).

Szósta pieczęć. Gdy Baranek Boży otwiera szóstą pieczęć, pojawi się niszczycielskie trzęsienie ziemi, powodujące kolosalne zniszczenie- wraz z towarzyszącymi mu nietypowymi zjawiskami astronomicznymi: słońce staje się czarne, a księżyc zmienia się w czerwono- krwisty oraz "niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich" (Ks. Objawienia 6.12-14). Ci, którzy przetrwali szóstą pieczęć, bez względu na ich pozycję społeczną, schronili się w jaskiniach i wołali do gór i skał, "Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?" (Ks. Objawienia 6.16-17).

Po otwarciu szóstej i siódmej pieczęci następuje przerwa w księdze Objawienia. Jan opisuje 144000 Żydów, którzy będą chronieni podczas Wielkiego Ucisku (Ks. Objawienia 7.1-8). Potem w niebie widzi, "tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem..." (Ks. Objawienia 7.9). Ci ludzie odziani są w białe szaty, trzymają gałązki oliwne i wołają donośnym głosem:

"Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka" (Ks. Objawienia 7.10).

Powiedziano Janowi kim jest ten wielki tłum, odziany w biel: "To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka" (Ks. Objawienia 7.14).

Otrzymują obietnicę, że "Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał [...] i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu" (Ks. Objawienia 7.16-17; por. Ks. Izajasza 25.8; 49.10).

Siódma pieczęć. Gdy Baranek otwiera siódmą pieczęć, "nastaje w niebie milczenie na około pół godziny" (Ks. Objawienia 8.1). Sądy, które prowadzą do zakończenia ucisku są teraz widoczne i są tak dotkliwe, że zapada uroczysta cisza w całym niebie. Siódma pieczęć wprowadza następną serię sądów, bo Jan od razu widzi siedmiu aniołów, którym wręczono siedem trąb gotowych do wybrzmienia (Ks. Objawienia 8.2). Ósmy anioł bierze kadzielnicę i pali w niej "dużo kadzidła", reprezentującego modlitwy ludu Bożego (Ks. Objawienia 8.3-4). Anioł wówczas bierze to kadzidło, "i napełnia je ogniem z ołtarza, i rzuca je na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi" (Ks. Objawienia 8.5).

Jak tylko sąd siedmiu pieczęci dobiega końca, następna część ucisku- obejmująca sąd siedmiu trąb, jest gotowa do rozpoczęcia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

O jakich siedmiu pieczęciach mówi Ks. Objawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries