settings icon
share icon
Pytanie

Jak brzmi treść siedmiu dyspensacji?

Odpowiedź


Dyspensacjonalizm jest metodą tłumaczenia historii poprzez podział Bożego działania i celów względem ludzkości na kilka różnych jednostek czasu. Zazwyczaj, wyróżnia się siedem takich okresów, chociaż niektórzy teologowie wierzą, że istnieje ich dziewięć. Inni natomiast doliczają się zaledwie trzech, a jeszcze inni aż trzydziestu siedmiu. W tym artykule ograniczymy się do siedmiu podstawowych dyspensacji, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym.

Pierwsza dyspensacja nazywana jest Dyspensacją Niewinności (1 Księga Mojżeszowa 1.28-30 oraz 2.15-17). Dyspensacja ta obejmuje okres Adama i Ewy w Ogrodzie Eden. W tej dyspensacji Bóg wydaje polecenia, aby: 1) rozradzać się i rozmnażać, 2) czynić sobie ziemię poddaną, 3) panować nad wszelkimi zwierzętami, 4) uprawiać i strzec ogrodu, 5) nie jeść owocu z drzewa poznania dobra i zła. Bóg ostrzegł przed karą śmierci fizycznej i duchowej w razie nieposłuszeństwa. Ta dyspensacja była krótka, zakończyła się wraz z nieposłuszeństwem Adama i Ewy, gdy ci zjedli owoc z zakazanego drzewa i zostali wygnani z ogrodu.

Druga dyspensacja nazwana jest Dyspensacją Świadomości, trwała w przybliżeniu 1656 lat, od czasu wygnania Adama i Ewy z ogrodu do potopu (1 Księga Mojżeszowa 3.8- 8.22). Ta dyspensacja wskazuje na to, co ludzkość czyni, gdy jest pozostawiona samej sobie i poddaje się działaniu grzesznej natury. Pięć głównych aspektów tej dyspensacji dotyczy: 1) przeklęcie szatana, 2) zwiększenia dolegliwości związanych z porodem, 3) przekleństwem ludzkiej natury, 4) powiększenia trudu związanego z wytwarzaniem pokarmu oraz 5) obietnicy, że Chrystus jako nasienie zdepcze głowę węża (szatana).

Trzecia dyspensacja jest Dyspensacją Ludzkiego Rządu, która rozpoczęła się w 1 Księdze Mojżeszowej 8. Bóg zniszczył życie na ziemi sprowadzając potop, oszczędzając jedynie jedną rodzinę, aby rozpoczęła na nowo historię ludzkości. Bóg złożył Noemu następujące obietnice i nakazy:

1) Już nigdy więcej Bóg nie przeklnie ziemi.
2) Noe wraz z rodziną mają zaludnić ziemię.
3) Będą mieli władzę nad wszelkim stworzeniem.
4) Będą mogli spożywać mięso.
5) Została ustanowiona kara śmierci
6) Obietnica, że już nigdy nie będzie światowego potopu.
7) Znakiem Bożego przymierza będzie tęcza na niebie.

Potomkowie Noego nie napełnili ziemi jak nakazał im Bóg, dlatego nie podjęli się odpowiedzialności nadanej w tej dyspensacji. Jakieś 325 lat po potopie, mieszkańcy ziemi rozpoczęli budowę wieży, wielkiego budynku, który miał symbolizować ich jedność i potęgę (1 Księga Mojżeszowa 11.7-9). Bóg wstrzymał tą budowę, tworząc różne języki i wymuszając wypełnienie jego nakazu poprzez napełnienie ziemi. W efekcie czego powstało wiele różnych narodów i kultur. Od tego momentu, mamy do czynienia z ludzkimi rządami.

Czwarta dyspensacja nazwana jest Dyspensacją Obietnicy, rozpoczęła się wraz z powołaniem Abrahama i ciągnęła się przez lata życia patriarchów, a zakończyła z wyjściem narodu żydowskiego z Egiptu, czas trwający około 430 lat. Podczas tej dyspensacji Bóg rozwinął naród, który wybrał i nazwał swoim ludem (1 Księga Mojżeszowa 12.1- 2 Księga Mojżeszowa 19.25).

Główną obietnicą Dyspensacji Obietnicy było przymierze Boga z Abrahamem. Poniżej kilka kluczowych punktów tego bezwarunkowego przymierza:

1) Od Abrahama pochodzić będzie wielki naród, który będzie szczególnie błogosławiony przez Boga (naturalnym i duchowym dobrodziejstwem).

2) Bóg sprawi, że imię Abrahama będzie wielkie.

3) Bóg będzie błogosławił tym, którzy będą błogosławić potomkom Abrahama i przeklinać tych, którzy będą ich przeklinać.

4) W Abrahamie wszystkie rodziny na ziemi będą błogosławione. Zostało to wypełnione w Jezusie Chrystusie i jego dziele zbawienia.

5) Znakiem przymierza jest obrzezanie.

6) Przymierze, które zostało powtórzone Izaakowi i Jakubowi obejmie lud żydowski i 12 plemion Izraela.

Piąta dyspensacja nazwana jest Dyspensacją Prawa. Trwała prawie 1500 lat, począwszy od Wyjścia z Egiptu aż po śmierć Jezusa Chrystusa. Ta dyspensacja będzie trwała podczas Okresu Millenijnego z niewielkimi zmianami. Podczas Dyspensacji Prawa, Bóg zajmował się narodem żydowskim wykorzystując szczególnie Przymierze Mojżeszowe, czyli Prawo, spisane w 2 Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 19-23. Dyspensacja związana była ze służbą świątynną prowadzoną przez kapłanów, wraz z kilkoma wskazówkami przekazanymi poprzez Boże narzędzia- proroków. Ostatecznie, w wyniku nieposłuszeństwa ludzi względem tego przymierza, plemiona Izraela utraciły Ziemię Obiecaną i trafiły do niewoli.

Szóstą dyspensacją, w której obecnie żyjemy, jest Dyspensacja Łaski. Rozpoczęła się Nowym Przymierzem we krwi Chrystusa (Ew. Łuksza 22.20). Ten „Czas Łaski” albo „Wiek Kościoła” pojawia się między 69 a 70 tygodniem opisanym w Księdze Daniela 9.24. Rozpoczyna się śmiercią Chrystusa i kończy pochwyceniem Kościoła (1 Tesaloniczan 4). Ta dyspensacja obejmuje cały świat i dotyczy zarówno Żydów jak i pogan. Odpowiedzialnością człowieka podczas Dyspensacji Łaski jest wiara w Jezusa, Syna Bożego (Ew. Jana 3.16). W tej dyspensacji Duch Święty przebywa w ludziach wierzących jako Pocieszyciel (Ew. Jana 14.16-26). Ta dyspensacja trwa od ponad 2000 lat, i nikt nie wie kiedy się zakończy. Wiemy, że zakończy się wraz z Pochwyceniem nowonarodzonych wierzących z ziemi do nieba, by przebywali z Chrystusem. Po Pochwyceniu odbędzie się Boży sąd trwający przez siedem lat.

Siódma dyspensacja nazwana jest Królestwem Milenijnym Chrystusa i będzie trwała tysiąc lat, gdy sam Chrystus będzie rządził na ziemi. To Królestwo będzie wypełnieniem proroctwa dla narodu żydowskiego, mówiącym o tym, że Chrystus powróci i będzie ich Królem. Jedynymi ludźmi, którzy będą mogli wejść do tego Królestwa to nowonarodzeni wierzący Okresu Łaski oraz sprawiedliwi, którzy zostaną zbawieni podczas siedmioletniego okresu prześladowań. Nikt, kto nie zostanie zbawiony (poprzez Chrystusa) nie wejdzie do królestwa. Szatan zostanie związany na 1000 lat. Okres ten zakończy się ostatecznym sądem (Księga Objawienia 20.11-14). Stary świat zostanie zniszczony w płomieniach, a rozpocznie się Nowe Niebo i Nowa Ziemia z 21 i 22 rozdziału Księgi Objawienia.
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak brzmi treść siedmiu dyspensacji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries