settings icon
share icon
Pytanie

Czy scjentologia to chrześcijaństwo czy sekta?

Odpowiedź


Scjentologię trudno jest podsumować. Scjentologia zdobyła popularność przez przyjęcie jej przez wiele sław Hollywood, które ją przyjęły. Scjentologia została założona w 1953 przez autora science fiction L. Rona Hubbarda, w cztery lata po swoim znanej wypowiedzi, „Chciałbym rozpocząć religię- bo z niej płyną pieniądze.” Z tego powodu zdobył majątek i stał się multi- milionerem.

Scjentologia naucza, że człowiek jest istotą nieśmiertelną (nazywaną Thetan) oryginalnie nie z tej planety, i człowiek taki uwięziony jest przez sprawy, siły, miejsce i czas (MEST). Zbawienie dla scjentologa pochodzi z procesu zwanego „audytowanie” („oczyszczanie”), gdy „engramy” (głównie wspomnienia bólu z przeszłości i nieświadomość, która tworzy blokady energii) są usuwane. Audytowanie jest długotrwałym procesem i może kosztować wiele tysięcy dolarów. Gdy wszystkie engramy są w końcu usunięte, to wówczas Thetan ponownie może kontrolować MEST zamiast być przez niego kontrolowany. Do czasu zbawienia, każdy Thetan przechodzi ciągłą reinkarnację.

Scjentologia jest religią dla bogatych. Każdy aspekt scjentologii ma wiele rodzajów opłat z nią związanych. Z tego powodu „ławki” scjentologów są wypełnione jedynie ludźmi bogatymi. Jest to także bardzo surowa religia i bardzo karna względem tych, którzy próbują odejść od nauczania i członkostwa. Ich „pisma święte” są oparte jedynie na piśmiennictwie i naukach L. Rona Hubbarda.

Mimo, iż scjentolodzy twierdzą że scjentologia jest kompatybilna z chrześcijaństwem, to jednak Biblia zaprzecza wszystkim poglądom w które oni wierzą. Biblia naucza, że Bóg jest suwerennym i jedynym stwórcą wszechświata (1 Księga Mojżeszowa 1.1); ludzkość została stworzona przez Boga (1 Księga Mojżeszowa 1.27); jedynym dostępnym zbawieniem człowieka jest łaska przez wiarę w skończone dzieło Jezusa Chrystusa (Filipian 2.8); zbawienie jest darem na który człowiek nie jest w stanie zapracować (Efezjan 2.8-9); i Jezus Chrystus jest żywy i siedzi po prawicy Boga Ojca (Dzieje Apostolskie 2.33; Efezjan 1.20; Hebrajczyków 1.3), czekając na czas gdy zbierze dla siebie swój lud aby zamieszkali z nim na wieczność w niebie. Każda inna osoba będzie wrzucona do piekła, oddzielona od Boga na wieczność (Księga Objawienia 20.15).

Scjentologia kategorycznie zaprzecza istnieniu Boga Biblii, nieba i piekła. Dla scjentologa, Jezus Chrystus był po prostu dobrym nauczycielem, który niestety niewinnie został zabity. Scjentologia różni się od biblijnego chrześcijaństwa w kwestii każdego ważnego aspektu doktryny. Niektóre z najważniejszych różnic podsumowaliśmy poniżej.

Bóg: Scjentologia wierzy, że istnieje wiele bożków (wielobóstwo) i niektóre bożki są ponad innymi bogami. Biblijne chrześcijaństwo z drugiej strony, uznaje jedynego i prawdziwego Boga, który dał się poznać ludziom w Biblii i przez Jezusa Chrystusa. Ci, którzy wierzą w niego nie mogą wierzyć w fałszywą koncepcję boga jaką naucza scjentologia.

Jezus Chrystus: Podobnie jak i inne sekty, scjentologia zaprzecza boskości Chrystusa. Zamiast oprzeć się na biblijnym poglądzie odnośnie tego kim jest Chrystus i co uczynił, to przypisują mu cechy charakterystyczne dla niższego rangą bożka, który w ciągu tych wszystkich lat zdobył olbrzymi rozgłos. Biblia jasno naucza, że Jezus był Bogiem w ciele i przez jego wcielenie mógł stać się ofiarą za nasze grzechy. To przez śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie możemy mieć nadzieję na życie wieczne z Bogiem (Ew. Jana 3.16).

Grzech: Scjentologia wierzy we wrodzoną dobroć człowieka i naucza, że jest to podłe i całkowicie poniżające by mówić człowiekowi, że musi żałować za grzechy albo że jest zły. Z drugiej strony Biblia naucza, że człowiek jest grzesznikiem i jedyną nadzieją dla niego jest przyjęcie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela (Rzymian 6.23).

Zbawienie: Scjentologia wierzy w reinkarnację i że osobiste zbawienie za życia człowieka polega na uwolnieniu z cyklu narodzin i śmierci (z cyklu reinkarnacji). Wierzą, że praktyki religijne wszystkich wiar są uniwersalną drogą osiągnięcia mądrości, zrozumienia i zbawienia. Biblia naucza przeciwnie- istnieje tylko jedna droga zbawienia i wiedzie ona przez Jezusa Chrystusa. Sam Jezus powiedział, „Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez mnie” (Ew. Jana 14.6).

Porównując nauczanie scjentologii z Biblią, dostrzegamy bardzo małe- jeśli w ogóle- podobieństwo. Scjentologia oddala jedynie od Boga i życia wiecznego. I chociaż często posługuje się pojęciami chrześcijańskimi, to w rzeczywistości jest przeciwna chrześcijaństwu w każdym głównym aspekcie. Scjentologia w oczywisty sposób różni się od chrześcijaństwa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy scjentologia to chrześcijaństwo czy sekta?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries