settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest obraz ryty?

Odpowiedź


Wyrażenie "ryty obraz" pochodzi z Biblii Gdańskiej i po raz pierwszy znajduje się w Księdze Wyjścia 20:4 w drugim z Dziesięciu Przykazań. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "ryty obraz" oznacza dosłownie "bożka". Ryty obraz to obraz wyrzeźbiony z kamienia, drewna lub metalu. Może to być posąg osoby lub zwierzęcia albo płaskorzeźba wyrzeźbiona w ścianie lub słupie. Odróżnia się go od stopionego obrazu, który jest stopionym metalem wlewanym do odlewu. Abstrakcyjne słupy Aszery, rzeźbione drewniane Ba'als pokryte złotymi liśćmi i akwaforty bogów towarzyszące egipskim hieroglifom to wszystko są wyryte obrazy.

Postęp bałwochwalstwa w religii pogańskiej zwykle zaczyna się od uznania mocy, która kontroluje siły naturalne. Następnie uważa się, że obecność tej siły zamieszkuje przedmiot, taki jak kamień, lub miejsce, takie jak góra. Następnym krokiem jest zmiana naturalnie występującego obiektu, takiego jak stojący kamień, celowo posadzone drzewo lub wyrzeźbiony słup Aszery, i poproszenie siły, by go zamieszkała. Kiedy bałwochwalcza kultura ma czas na kontemplację osobowości boga, tworzy odpowiadające jej fizyczne wizerunki - posąg, który wygląda jak kobieta lub płaskorzeźbę, która wygląda jak zwierzę. Rzeźbione wizerunki mogą być jednym z dwóch ostatnich kroków.

Duchowy postęp jest podobny. Ludzie zaczynają od pragnienia czegoś (Efezjan 5:5; Kolosan 3:5), często dzieci, dobrobytu lub dobrych plonów. Obserwują okoliczności (które niektórzy uznają za zaplanowane przez Boga, a inni uważają za niezależne), które prowadzą do tych rzeczy i zaczynają przypisywać siłom sprawczym ludzkie cechy - tworząc w ten sposób bogów. Wyznaczane są miejsca do obcowania z tymi fałszywymi bogami. Ze względu na wygodę, mniejsze przedmioty, o których sądzi się, że posiadają moc są przynoszone do domów. Wkrótce ludzie zostają zniewoleni przez przymus oddawania hołdu rzeczom, które sami definiują, zamiast Bogu wszechświata.

Drugie przykazanie, zapisane w Księdze Wyjścia 20:4-5, brzmi: " Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył ...". Prawdopodobnie odnosi się to do pierwszego przykazania: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną" i wyraźnie zabrania tworzenia bożków. Ale równie niebezpieczne jest tworzenie obrazu samego Boga. Bóg dał nam wystarczająco dużo przypomnień o swojej mocy i chwale (Rzymian 1:20), aby człowiek nie próbował używać stworzonych rzeczy do reprezentowania Stwórcy.

Pod względem funkcjonalnym nie ma różnicy między obrazem "rytym" (Pwt 4:16) a obrazem "stopionym" (Wj 34:17). Oba są ludzką próbą zdefiniowania i ograniczenia mocy Boga, który działa nad stworzeniem. Oba są wynikiem chciwości i pożądania, a także strachu, że Bóg nie ma na względzie najlepszych interesów czcicieli. Rzeźbione wizerunki, czy to bożki, kryształy, czy amulety, są próbami ograniczenia mocy Boga i zredukowania jej do małego opakowania, które możemy kontrolować. Jak w przypadku każdego rodzaju kultu, obiekt adoracji nieuchronnie nas kontroluje.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest obraz ryty?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries