settings icon
share icon
Pytanie

Jak powinnam/ powinienem rozumieć Księgę Objawienia?

Odpowiedź


Kluczem w interpretowaniu Biblii, a szczególnie Księgi Objawienia jest znajomość właściwej hermeneutyki. Hermeneutyka jest nauką zajmującą się zasadami poprawnej interpretacji. Innymi słowy, jest sposobem tłumaczenia Pisma Świętego. Zwykła hermeneutyka czy zwykłe tłumaczenie Pisma Świętego oznacza to, że jeśli nie mamy żadnego wersetu czy fragmentu wskazującego że autor użył przenośni, to powinniśmy tłumaczyć go w znaczeniu dosłownym (bezpośrednim). Nie możemy doszukiwać się znaczeń w zdaniach, które w swoim podstawowym znaczeniu są jasne. Poza tym, nie powinniśmy „uduchawiać” Pisma Świętego przez dopisywanie znaczeń wyrazom czy zwrotom, które zostały użyte przez autora pod Bożym natchnieniem, a których sens jest zrozumiały w taki sposób w jaki zostały przez niego zapisane.

Jednym z przykładów jest 20 rozdział Księgi Objawienia. Wielu przypisuje różnego rodzaju znaczenia Tysiącletniemu Królestwu. Mimo, iż język w żaden sposób nie wskazuje na inne rozumienie tego aniżeli tysiącletniego okresu, w literalnym (dosłownym) znaczeniu tysiąca lat.

Prostym odwołaniem do księgi Objawienia jest Objawienie św. Jana 1.19. W pierwszym rozdziale zmartwychwstały i wywyższony Chrystus rozmawia z Janem. Chrystus mówi Janowi „napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.” To, co już zobaczył Jan zostało spisane w 1 rozdziale. „Rzeczy, które są” (które były za czasów Jana) opisane są w rozdziałach 2-3 (listy do kościołów). „Rzeczy, które się wydarzą” (wydarzenia przyszłe) opisane są w rozdziałach 4-22.

Mówiąc ogólnie rozdziały 4-18 z Księgi Objawienia opisują Boży sąd nad ludźmi tu na ziemi. Sąd ten nie dotyczy kościoła (1 Tesaloniczan 5.2, 9). Zanim nastąpi sąd, kościół będzie zabrany z ziemi w efekcie ‘pochwycenia’ (1 Tesaloniczan 4.13-18; 1 Koryntian 15.51-52). Rozdziały 4-18 opisują czas „utrapienia Jakuba”- utrapienia Izraela (Księga Jeremiasza 30.7; Księga Daniela 9.12, 12.1). Jest to również czas, w którym Bóg osądzi niewierzących za ich nieposłuszeństwo wobec Boga.

Rozdział 19 opisuje powrót Chrystusa z kościołem, oblubienicą Chrystusa. Pokonuje bestię i fałszywego proroka, wrzucając ich do jeziora ognistego. W rozdziale 20, Chrystus związuje szatana i wrzuca go do otchłani. Wtedy Chrystus ustanawia Swoje Tysiącletnie Królestwo na ziemi. Na końcu 1000- letniego okresu Jego panowania, szatan zostanie uwolniony, doprowadzając ludzi do buntu względem Boga. Lecz szybko zostanie pokonany i wrzucony do jeziora ognistego. Wtedy przyjdzie ostateczny sąd, sąd nad wszystkimi niewierzącymi, którzy również zostaną wrzuceni do jeziora ognistego.

Rozdziały 21 i 22 opisują wydarzenia odwołujące się do wieczności. W tych rozdziałach Bóg opowiada nam jak będzie w wieczności z Nim. Księga Objawienia jest zrozumiała. Bóg nie dałby nam jej, gdyby jej znaczenie było w całości tajemnicze. Sednem jej zrozumienia jest jak najbardziej literalny (dosłowny) sposób odczytywania znaczenia tej księgi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak powinnam/ powinienem rozumieć Księgę Objawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries