settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica między talentem a darem duchowym?

Odpowiedź


Istnieją zarówno podobieństwa jak i różnice pomiędzy talentami a darami duchowymi. Oba obdarowania pochodzą od Boga. Oba rozwijają się gdy są używane. Oba nadane są po to, aby były wykorzystane z myślą o innych, a nie dla osobistych celów. 1 Koryntian 12.7 potwierdza, że dary duchowe nadawane są aby przynieść pożytek innym, a nie wyłącznie sobie samemu. Podobnie jak dwa najważniejsze przykazania odwołują się do kochania Boga i innych ludzi, tak również obdarowanie służy tym samym celom. Czym jednak różni się otrzymywanie talentów od obdarowania darami duchowymi oraz komu są one udzielane? Osoba (bez względu na to, czy jest wierząca w Chrystusa czy nie), posiada naturalny talent gdy jakąś zdolność odziedziczyła (np. zdolności muzyczne, zmysł artystyczny czy umysł matematyczny) lub dlatego że wychowywała się w jakimś środowisku (np. rodzinie uzdolnionej muzycznie, dzięki czemu rozwinęła talent muzyczny) albo dlatego że, Bóg zapragnął obdarzyć daną osobę jakimś konkretnym darem (tak jak np. Besalela z 2 Mojż. 31.1-6). Dary duchowe udzielane są dla wszystkich wierzących, przez Ducha Świętego (Rzymian 12.3,6), wraz z chwilą zbawienia danej osoby, gdy powierza własne życie Jezusowi Chrystusowi. Otrzymuje wtedy dar(y) od Ducha Świętego, którymi pragnie On obdarzyć nowo-narodzonego (1 Koryntian 12.11).

Rzymian 12.3-8 wymienia następującą listę darów duchowych: prorokowanie, usługiwanie innym (w szerokim znaczeniu), nauczanie, napominanie, szczodrość, przywództwo oraz okazywanie miłosierdzia. 1 Koryntian 12.8-11 wymienia: mowę mądrości (umiejętność dzielenia się mądrością duchową), mowę wiedzy (zdolność udzielania praktycznych porad duchowych), wiarę (niezłomne zaufanie Bogu), dar czynienia cudów, prorokowanie, rozróżnianie duchów, dar języków (umiejętność mówienia językiem, którego człowiek wcześniej nie poznał) oraz wykładanie języków. Trzecią listę darów znajdujemy w Efezjan 4.10-12, która wskazuje iż Bóg ustanowił w kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli.

Pojawia się pytanie dotyczące samej ilości darów duchowych, skoro nawet dwie listy spośród wymienionych nie uwzględniają tych samych. Istnieje również możliwość, że biblijne listy darów nie są wyczerpujące i że istnieją inne dary duchowe, których nie znajdujemy w Biblii.

Gdy jakaś osoba rozwija swoje talenty, to później może wykorzystać je w swoim życiu zawodowym lub hobby, natomiast dar duchowy udzielany jest przez Ducha Świętego po to, aby budować kościół Chrystusa. W związku z tym, Chrześcijanie powinni pełnić czynną rolę w dalszym zwiastowaniu ewangelii Chrystusa. Każda wierząca osoba jest powołana i uzdolniona do służenia w ‘pracy misyjnej’ (Efezjan 4.12). Wszyscy są obdarowani po to, aby mogli realizować poselstwo Chrystusa przez wdzięczność za to, co uczynił dla nich na krzyżu. Wykonując tą pracę doświadczają pełni życia. Zadaniem liderów w kościele jest przygotowanie świętych do dzieła posługiwania, do którego przeznaczył ich Bóg. Dary duchowe mają budować cały kościół, poprzez wsparcie poszczególnego członka ciała Chrystusa odpowiednim darem.

Podsumowując różnice pomiędzy talentami a darami duchowymi: 1) Talent jest zdolnością genetyczną (odziedziczoną) oraz/lub wyćwiczoną, natomiast dar duchowy pochodzi z mocy Ducha Świętego. 2) Talent może posiąść każda osoba, zarówno Chrześcijanin jak i osoba niewierząca, a dary duchowe udzielane są jedynie Chrześcijanom. 3) Mimo, iż oba obdarowania powinny być używane na chwałę Bogu i służyć innym, to jednak tylko dary duchowe realizują te zadania, a talenty mogą być w całości wykorzystane do celów świeckich.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica między talentem a darem duchowym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries