Co Biblia mówi na temat różnicy wieku w relacjach?


Pytanie: Co Biblia mówi na temat różnicy wieku w relacjach?

Odpowiedź:
Biblia rzadko podaje przykłady różnic wiekowych w relacjach małżeńskich (czy w innych sytuacjach z tym związanych). Wiemy, że Abraham był starszy od Sary o 10 lat (1 Ks. Mojżeszowa 17.17), ale nie mamy żadnej innej pary w Biblii, której wiek jej obojga partnerów jest podany. Często na przykład zakłada się, że Józef był znacząco starszy od Marii. Jednak, nie ma żadnej biblijnej przesłanki, która mogła by na to wskazywać.

Wiek może mieć znaczenie w małżeństwie, ale znacznie ważniejsze są: kwestia zbawienia, dojrzałości duchowej, zgodności itp. Gdy ludzie stają się starsi, różnica wieku odgrywa coraz mniejsze znaczenie. Oczywiście, zawarcie związku małżeńskiego osoby 40- letniej z 20-letnią będzie poddawane w wątpliwość, natomiast nikt nie będzie się już tak zastanawiał nad tym w przypadku związku małżeńskiego 80-letniej osoby z 60-letnią. Jedyne ostrzeżenie dotyczące wieku odnosi się do unikania zawierania związku małżeńskiego z młodszą osobą z powodów pożądania czy starszej osoby dla pieniędzy. Najlepszym rozwiązaniem jest modlitwa do Boga o mądrość w zawieraniu właściwych relacji (Jakuba 1.5).

English
Powrót na polską stronę główną
Co Biblia mówi na temat różnicy wieku w relacjach?