settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica między wiarą a nadzieją?

Odpowiedź


Wiara i nadzieja są czymś odrębnym, jednakże powiązanym ze sobą. To, że istnieje różnica między wiarą a nadzieją, jest widoczne w 1 Koryntian 13.13: "Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość" (tłum. Biblia Warszawska). Dwa z trzech największych darów to wiara i nadzieja, wymienione osobno. To, że wiara i nadzieja są pojęciami pokrewnymi, widać w Hebrajczyków 11.1: "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy."

Wiara jest całkowitym zaufaniem do czegoś. Wiara obejmuje intelektualną zgodę na zestaw faktów i zaufanie do tych faktów. Na przykład, wierzymy w Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że całkowicie ufamy Jezusowi w kwestii naszego wiecznego przeznaczenia. Wyrażamy intelektualną zgodę na fakty Jego zastępczej śmierci i cielesnego zmartwychwstania, a następnie ufamy Jego śmierci i zmartwychwstaniu dla naszego zbawienia.

Biblijna nadzieja opiera się na wierze. Nadzieja jest szczerym oczekiwaniem, które przychodzi wraz z wiarą w coś dobrego. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem, które naturalnie wynika z wiary. Nadzieja jest spokojnym zapewnieniem, że coś, co jeszcze się nie wydarzyło, rzeczywiście się wydarzy. Nadzieja musi wiązać się z czymś, co jest jeszcze niewidzialne: "a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?" (Rzymian 8.24; tłum. Biblia Warszawska). Powrót Jezusa jest naszą "błogosławioną nadzieją" (Tytusa 2.13) - nie możemy Go jeszcze zobaczyć, ale wiemy, że nadchodzi i oczekujemy tego wydarzenia z radością.

Jezus powiedział, że przyjdzie ponownie (Ew. Jana 14.3). Przez wiarę ufamy słowom Jezusa, a to prowadzi do nadziei, że pewnego dnia będziemy z Nim na zawsze. Jezus zmartwychwstał i "jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli" (1 Koryntian 15.20). To jest podstawa naszej wiary. Następnie mamy obietnicę Jezusa: "Ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie" (Ew. Jana 14.19). To jest podstawa naszej nadziei.

Związek między wiarą i nadzieją można zilustrować radością, jaką odczuwa dziecko, gdy jego ojciec mówi mu, że jutro będą bawić się w coś wyjątkowego. Dziecko wierzy, że weźmie udział w zabawie, opierając się na słowach ojca - to jest wiara. Jednocześnie ta wiara w dziecku rozpala niepohamowaną radość - to jest nadzieja. Naturalne zaufanie dziecka do obietnicy ojca jest wiarą; dziecięce okrzyki zachwytu i podskakiwanie są wyrazem nadziei.

Wiara i nadzieja wzajemnie się uzupełniają. Wiara jest zakorzeniona w rzeczywistości przeszłości; nadzieja spogląda w rzeczywistość przyszłości. Bez wiary nie ma nadziei, a bez nadziei nie ma prawdziwej wiary. Chrześcijanie są ludźmi wiary i nadziei. Żyjemy "w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga" (Tytusa 1.2; tłum. Biblia Warszawska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica między wiarą a nadzieją?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries