settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica między duszą a duchem u człowieka?

Odpowiedź


Słowo „duch” odnosi się jedynie do części duchowej istoty człowieka. Ludzie mają ducha, ale nie są duchem. W Piśmie Świętym jedynie wierzący, w których mieszka Duch Święty, nazywani są duchowo żywymi osobami (1 Koryntian 2,11; Hebrajczyków 4,12; Jakuba 2,26). Niewierzący są „duchowo martwi” (Efezjan 2,1-5; Kolosan 2,13). W listach Pawła duch jest najważniejszą częścią życia człowieka wierzącego (1 Koryntian 2,14; 3,1; 15,45; Efezjan 1,3; 5,19; Kolosan 1,9; 3,16). Duch jest w człowieku tą częścią jego istoty, która uzdalnia go do bliskiej więzi z Bogiem. Słowo „duch” zawsze odnosi się do niematerialnej części człowieka, nawiązującej kontakt z Bogiem, który sam jest Duchem (Jana 4,24).

Słowo „dusza” może odnosić się zarówno do duchowego, jak i do materialnego aspektu człowieka. Biblia mówi, że człowiek posiada ducha, natomiast są miejsca, w których pada stwierdzenie, że człowiek jest duszą. W najbardziej podstawowym znaczeniu słowo „dusza” oznacza „życie”. Jednak Biblia używa pojęcia „dusza” w różnych kontekstach. Jednym z nich jest ludzka skłonność do grzechu (Łukasza 12,26). Człowiek z natury jest zły, na skutek czego jego dusza jest skażona. W momencie śmierci fizycznej kończy się pewien aspekt życia duszy (Rodzaju 35,18; Jeremiasza 15,2). „Dusza”, podobnie jak „duch”, jest centrum przeżyć duchowych i emocjonalnych (Hioba 30,25; Psalm 43,5; Jeremiasza 13,17). Słowo „dusza” może odnosić się do całego człowieka, zarówno żywego, jak i po śmierci.

Duch i dusza zą ze sobą powiązane, ale też są różne (Hebrajczyków 4,12). Dusza to esencja tego, kim jest człowiek; odnosi się do tego, kim jesteśmy. Duch to aspekt człowieczeństwa, dzięki któremu nawiązujemy kontakt z Bogiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica między duszą a duchem u człowieka?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries