settings icon
share icon
Pytanie

Czy ludzie, którzy twierdzą, że rozmawiają z Bogiem są szaleni?

Odpowiedź


Nie ma nic szalonego, śmiesznego czy nierozsądnego w temacie osoby rozmawiającej z inną osobą. Modlitwa jest po prostu rozmową z naszym Stworzycielem. Bóg jest duchem, ale On również jest Osobą, co oznacza, że ma osobowość, uczucia, pragnienia i inteligencję. On cieszy się interakcjami ze swoim stworzeniem i gdy decydujemy, aby Go szukać, On obiecuje nam, że Go znajdziemy (Ks. Jeremiasza 29.13). Biblia jest pełna rozmów pomiędzy Bogiem i ludźmi, począwszy od Ogrodu Eden (1 Ks. Mojżeszowa 2.17). Bóg stworzył człowieka do społeczności i rozmowa jest dużą tego częścią. On cieszy się nami i chce, abyśmy cieszyli się w Nim (Psalm 37.4, 23).

Sam Bóg zaprasza nas, abyśmy do niego wołali i obiecuje odpowiedzieć (Ks. Jeremiasza 29.12; Psalm 50.15; Efezjan 6.18; 1 Jana 5.14). Jezus nauczył nas modlić się słowami, które znane są jako "Modlitwa Pańska" (Ew. Łukasza 11.2-4). Jego własna modlitwa, opisana w Ew. Jana 17, jest również dobrym przykładem serdecznej, intymnej modlitwy między Ojcem a Synem. Jeśli staliśmy się dziećmi Bożymi poprzez wiarę w Jezus Chrystusa, możemy modlić się tak intymnie, wiedząc że nasz Ojciec nas słyszy (Ew. Jana 1.12).

Jest zbyt wiele przykładów, by przytoczyć ludzi o zdrowych zmysłach, rozmawiających z Bogiem. Niektóre z najbardziej godnych uwagi to Mojżesz (2 Ks. Mojżeszowa 4.10), Eliasz (Jakuba 5.17), Dawid (2 Ks. Samuela 24.10) oraz Jezus (Ew. Mateusza 11.24; Ew. Jana 17.1). Wielu wspaniałych przywódców z przeszłości polegało na modlitwie, gdy podejmowali swoje decyzje. George Washington, Abraham Lincoln i większość Ojców Założycieli Ameryki wierzyło mocno w moc modlitwy. Wielcy uczeni tacy jak Izaak Newton, Louis Pasteur, Francis Bacon, George Washington Carver oraz Galileo również wierzyło w modlitwę. Żaden z tych ludzi nie mógłby być zaklasyfikowany jako "szaleniec."

Ci, którzy chodzą blisko z Bogiem również słyszą Jego głos mówiący do nich. Boży głos jest rzadko słyszalny. On mówi do serca człowieka, który jest w pełni mu oddany (Dz. Apostolskie 8.29; 10.19; 2 Koryntian 12.9). On przemawia przez swojego Ducha Świętego do serc swoich dzieci, aby ich prowadzić, chronić i zachęcać (Rzymian 8.14; Galacjan 5.18). Jezus powiedział, "owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" (Ew. Jana 10.27).

Gdy składamy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa odnośnie zbawienia, Boży Duch Święty wkracza, aby żyć wewnątrz naszych serc (1 Koryntian 6.9). Pomaga nam się modlić w sposób, który komunikuje Bogu nasze prawdziwe pragnienia serca (Rzymian 8.26). W Ew Jana 14.26 Jezus powiedział swoim uczniom, "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem." Często Boża odpowiedź na nasze modlitwy już się znajduje w Jego Słowie. Gdy się modlimy, Duch Święty przynosi do naszych myśli Jego Słowo i mamy swoją odpowiedź. Istoty ludzkie nigdy nie stają się tym, czym zostały stworzone, dopóki nie nauczą się komunikować ze swoim Stwórcą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy ludzie, którzy twierdzą, że rozmawiają z Bogiem są szaleni?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries