settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę przezwyciężyć rozczarowanie życiem?

Odpowiedź


Jednym z nieszczęsnych produktów ubocznych życia w grzesznym, upadłym świecie jest to, że każda osoba, czy to chrześcijanin czy nie, doświadcza bólu i cierpienia w tym życiu. Od nieudanych relacji do niespełnionych marzeń, życie może być przepełnione smutkiem i rozczarowaniem. W rzeczywistości, Jezus zapewnił nas o tym: "To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat" (Ew. Jana 16.33; tłum. Biblia Warszawska). Nikt nie jest odporny.

W przezwyciężaniu rozczarowania, ważne jest aby postrzegać je we właściwej perspektywie. Chociaż nie możemy wyeliminować cierpienia lub rozczarowania po tej stronie nieba, może stać się mniej groźne, gdy spojrzymy na nie z innego punktu widzenia. Pierwsza rzecz o której trzeba pamiętać jest to, że żadna ilość cierpienia czy rozczarowania jakiego doświadczamy w tym życiu nie może zmienić tego co uczynił dla nas Bóg w Chrystusie. Poza Pismem Świętym bardzo trudno jest mieć właściwą perspektywę na cierpienie i rozczarowanie, a te rzeczy rzadko mają sens dla tych, którzy nie znają Słowa Bożego. Ani psychologia ani filozofia nie mogą zaoferować wystarczającego na to wyjaśnienia. Żadna nauka społeczna nie może dokonać odnowienia duszy; tylko Bóg może to uczynić (Psalm 23.3). Prawda jest taka, że nasze doświadczenia i rozczarowania, chociaż mogą się nam nie podobać, służą pewnemu celowi. To poprzez doświadczenia uczymy się cierpliwości i pokory, wytrwałości i zaufania- zalety, które nas wzmacniają i rozwijają nasz pobożny charakter.

Również w czasie trudnych chwil uczymy się polegania na Bogu i doświadczamy z pierwszej ręki absolutnej wiarygodności Jego Słowa. Uczymy się także prawdy, której nauczał Paweł: Boża moc jest najsilniejsza wtedy, gdy my jesteśmy najsłabsi (2 Koryntian 12.9).

Ważne jest, aby nasza perspektywa obejmowała wieczność. Nasz czas na ziemi jest niewyobrażalnie mniejszym ułamkiem naszej wiecznej podróży. Zastanów się nad postawą apostoła Pawła oraz prześladowaniem jakiego doświadczył gdy głosił ewangelię. Chociaż jego lista cierpienia wydaje się pod każdym względem nie do zniesienia, zdumiewająco określił swoje trudności jako „lekkie i chwilowe kłopoty”. To dlatego, że skupiał się na "wiecznej chwale", która znacznie przewyższała wszelkie ziemskie rozczarowania jakich doświadczał (2 Koryntian 4.17; zobacz także Rzymian 8.18). Możemy to robić, powiedział- gdy skupimy swój wzrok nie na tym co widzimy, ale raczej na tym czego nie widać, naszym niebiańskim domu (2 Koryntian 4.18).

To wiara jest tym, co pozwala nam widzieć niewidzialne. Dlatego wiara jest tak nieodzownym elementem życia chrześcijańskiego. Pismo Święte naucza, że żyjemy z wiary (2 Koryntian 5.7) i to, że bez wiary nie można podobać się Bogu (Hebrajczyków 11.6). Wiemy, że jako naśladowcy Chrystusa, będziemy doświadczać rozczarowania i zmagania, w których nasza wiara jest naprawdę wystawiana na próbę. Apostoł Jakub mówi nam, że powinniśmy "poczytywać sobie za największą radość" to , gdy zmierzymy się z próbami, gdyż w taki sposób nasza wiara się wzmacnia i stajemy się dojrzali jako chrześcijanie (Jakuba 1.2-4).

Teraz, chociaż rozczarowania nękają nas aż do ostatniego bicia serca, możemy je zminimalizować, rozumiejąc i stosując zasadę zbierania i siania, którą można znaleźć w całej Biblii. "Człowiek bezbożny zdobywa zysk złudny, kto sieje sprawiedliwość, zbiera pewną nagrodę" (Ks. Przyp. Salomona 11.18; tłum. Biblia Poznańska), podczas gdy "kto sieje nieprawość, zbierać będzie nieszczęście i laska jego gniewu uderzy w niego samego" (Ks. Przyp. Salomona 22.8; tłum. Biblia Poznańska). Gdy wiernie żyjemy w zgodzie z doskonałym Bożym Słowem, rezygnujemy przede wszystkim z niepotrzebnych kłopotów i rozczarowań w naszym życiu. Tak jak psalmista deklarował, "Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich" (Psalm 119.9).

Pomaga również pamiętanie o absolutnej suwerenności Boga. Wszystko dzieje się albo zgodnie z Jego zaleceniem, albo za przyzwoleniem i w doskonałej zgodzie z Jego suwerennymi celami i niezgłębionymi drogami (Rzymian 11.33). Modlitwa jest ostatecznym uznaniem Bożej suwerenności. Pośród naszych prób i rozczarowań modlitwa daje nam siłę. Dawała Mojżeszowi (2 Ks. Mojżeszowa 32.11; 4 Ks. Mojżeszowa 14.13; 20.6), Dawidowi (Psalm 55.16-17) oraz Danielowi (Ks. Daniela 6.10; 9.20-23). I zanim nasz Zbawiciel przyjął na siebie grzechy świata, spędził swoją ostatnią noc na modlitwie (Ew. Mateusza 27.36-44; Ew. Jana 17). Teraz zaprasza wszystkich "spracowanych i obciążonych", aby przyszli do niego, a On da im ukojenie (Ew. Mateusza 11.28).

Bycie dzieckiem Bożym oznacza, że nigdy nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach (Hebrajczyków 13.5). Bóg daje nam siłę i łaskę, której potrzebujemy, aby wytrwać wszelkie okoliczności i pokonać wszelkie rozczarowanie (Filipian 4.13; Psalm 68.35). Jego pokój będzie strzegł naszych serc, gdy będziemy patrzeć na niego (Filipian 4.6-7). Jeśli koncentrujemy się na Bogu, nic nie może skraść naszego pokoju.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę przezwyciężyć rozczarowanie życiem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries