settings icon
share icon
Pytanie

Czy studiowanie porównawcze religii ma jakąś wartość?

Odpowiedź


"Porównanie religii 101: Studiuj główne wyznania i religie świata obok siebie i poznaj ich podobieństwa i różnice". Ten prosty opis kursu znajduje się w tysiącach katalogów uczelni i uniwersytetów reklamujących zajęcia, które często są wymagane do ukończenia studiów. Książki i strony internetowe poświęcone tematowi porównywania religii, często w celu walidacji i przedstawienia każdej z nich jako godnej szacunku opcji dla duchowych potrzeb ludzkości. Edukacja jest zawsze korzystna, gdy opiera się na fundamencie prawdy; jeśli jednak studiujemy porównywanie religii w celu zmiany naszego myślenia o Bogu i Jego Słowie, takie przedsięwzięcie może być niebezpieczne. Chrześcijanie, którzy są ugruntowani w swojej wierze, nie powinni mieć problemu ze studiowaniem religii stworzonych przez człowieka. Mimo to należy pamiętać o kilku rzeczach.

1. Kto/co ułatwia studiowanie porównawcze religii? W Ew. Łukasza 6.39-40 Jezus ostrzegł: "Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz" (tłum. Biblia Warszawska). Sposób przedstawienia przedmiotu porównawczych religii ma ogromny wpływ na to, czy jest on pomocny, czy szkodliwy. Książka na temat porównywania religii, która jest napisana z nastawieniem na islam lub ateizm, może wywołać u czytelnika wątpliwości lub strach. Nauczyciel, który traktuje chrześcijaństwo z pogardą i wyraża osobistą pogardę dla rzeczy Bożych, może zachwiać wiarą wielu osób, zwłaszcza młodych lub niedojrzałych wierzących. Psalm 1.1-3 zastosowany do tego pytania ostrzega chrześcijan, aby unikali "rady bezbożnych" i tych, którzy "siedzą na miejscu szyderców". Tak więc, zanim przeczytasz książkę lub weźmiesz udział w zajęciach na temat porównywania religii, najpierw zapoznaj się z kwalifikacjami i filozoficznym nastawieniem autora lub nauczyciela.

2. Jaki jest cel studiowania porównawczego religii? Jeśli naszym celem jest studiowanie porównawcze religii, abyśmy mogli być bardziej owocnymi świadkami, to może to być pomocne. Misjonarze udający się za granicę muszą być wykształceni w zakresie znajomości kultury i religii, do której są wysyłani. Kształcenie się na temat religii naszego regionu może pomóc nam w opracowaniu bardziej skutecznego podejścia do przedstawiania ewangelii Jezusa Chrystusa. Jeśli jednak studiowanie jest motywowane naszymi własnymi duchowymi niepokojami lub pytaniami o to, czy Biblia jest prawdziwa, takie studium może tylko zwiększyć zamieszanie.

3. Z jakiej perspektywy prowadzony jest kurs porównawczy religii? Chrześcijanie powinni zawsze studiować porównanie religii z perspektywy chrześcijańskiej. Istnieje wiele doskonałych źródeł, które przedstawiają podstawowe wierzenia innych religii i pokazują, jak różnią się one od prawdy biblijnej. Gdy podchodzi się do tego tematu z solidnych podstaw, studiowanie porównawcze religii tylko potwierdza niezaprzeczalne prawdy chrześcijaństwa. Ks. Przy. Salomona 13.20 mówi: "Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie" (tłum. Biblia Warszawska). Naszym obowiązkiem jest selektywne wybieranie tego, komu lub czemu pozwalamy nauczać nas lub nasze dzieci. Powinniśmy podchodzić do każdej dziedziny nauki w oparciu o solidne podstawy i przekonania oparte na niezmiennym Słowie Bożym (1 Piotra 1.24-25).

Dobrze jest być odpowiednio doinformowanym. Mądrze jest zrozumieć perspektywę innych. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że studiując porównywanie religii, narażamy się na światowe kłamstwa i "doktryny diabelskie" (1 Tymoteusza 4.1). Chrześcijanie, którzy studiują porównywanie religii, powinni "przywdziać pełną zbroję Bożą" (Efezjan 6.11) i patrzeć na Jezusa, "sprawcę i dokończyciela naszej wiary" (Hebrajczyków 12.2).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy studiowanie porównawcze religii ma jakąś wartość?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries