settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o rasizmie? Co Biblia mówi o dyskryminacji i uprzedzeniach?

Odpowiedź


Pierwsza rzecz, jaką warto jest zrozumieć w tej dyskusji, to że na świecie istnieje tylko jedna rasa: jest nią gatunek ludzki. Mieszkańcy Kaukazu, Afryki, Azjaci, Arabowie, Żydzi, itp. nie stanowią oddzielnych ras. Wszyscy ludzie mają takie same cechy fizyczne (z pewnymi drobnymi różnicami). Ważniejsze jest to, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże (Księga Rodzaju 1:26-27). Bóg kocha cały świat (Ewangelia wg św. Jana 3:16). Jezus oddał swoje życie za każdą osobę na całym świecie (1 List św. Jana 2:2). „Cały świat” oczywiście oznacza wszystkie rasy ludzkości.

Bóg nie okazuje stronniczości i nie ma ulubieńców (Księga Powtórzonego Prawa 10:17; Dzieje Apostolskie 10:34; Romans 2:11; List św. Pawła do Efezian 6:9), i my też nie powinniśmy tego czynić. List św. Jakuba 2:4 mówi, że wszyscy, którzy kogoś dyskryminują, są „sędziami przewrotnymi”. Zamiast osądzać powinniśmy miłować „bliźniego swego jak siebie samego” (List św. Jakuba 2:8). W Starym Testamencie Bóg podzielił ludzkość na dwie grupy: na Żydów i na pogan. Zamierzeniem Boga było, aby naród Żydowski był narodem kapłańskim, świadczącym o Bogu innym narodom. Zamiast tego, w większej części Żydzi stali się ludźmi pyszniącymi się z roli, jaką Bóg im nadał, i pogardzali poganami. Jezus Chrystus skończył z tym, niszcząc dzielący mur wrogości (List św. Pawła do Efezjan 2:14). Wszystkie formy rasizmu, uprzedzeń i dyskryminacji są obrazą dzieła, jakiego Chrystus dokonał na krzyżu.

Jezus nakazuje nam, byśmy kochali się nawzajem tak, jak On nas ukochał (Ewangelia wg św. Jana 13:34). Jeśli Bóg jest niepodzielny i kocha nas niepodzielnie, oznacza to, że musimy kochać innych tą samą miłością, na tak samo wysokim poziomie. Jezus naucza na końcu Ewangelii Mateusza 25, że cokolwiek zrobimy jednemu z najmniej ważnych Jego braci, to zrobimy dla Niego. Jeśli pogardzamy kimś, źle traktujemy osobę stworzoną na Boży obraz, ranimy kogoś kochanego przez Boga, za kogo Jezus umarł.

Rasizm, w swoich różnych formach i stopniach zaawansowania, był plagą ludzkości przez tysiące lat. Bracia i siostry z różnych ras, tak nie powinno być! Kieruję te słowa do ofiar rasizmu, uprzedzeń i dyskryminacji: musicie przebaczyć! List św. Pawła do Efezjan 4:32 mówi: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Nie, rasiści nie zasługują na Wasze przebaczenie, ale my również nie zasługujemy na Boże przebaczenie! Teraz mówię do rasistów, ludzi dyskryminujących i uprzedzonych: musicie pokutować i ...„oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu” (List św. Pawła do Rzymian 6:13). Niech Słowa z Listu św. Pawła do Galatów 3:28 spełni się w naszym życiu: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o rasizmie? Co Biblia mówi o dyskryminacji i uprzedzeniach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries