settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o związkach queer-platonicznych?

Odpowiedź


W ostatniej dekadzie społeczność LGBTQ w coraz większym stopniu uznawała i wspierała osoby identyfikujące się jako aseksualne, definiowane jako "orientacja seksualna, w której dana osoba ma niewielki lub żaden pociąg seksualny do innych osób". Na dowód tego społeczność LGBTQ zaktualizowała swoje inicjały do LGBTQIA+, gdzie litera A oznacza aseksualność. Społeczność rozszerzyła również swoje wsparcie na związki queerplatoniczne, rodzaj nieromantycznego partnerstwa, które niektóre osoby aseksualne praktykują jako alternatywę dla tradycyjnego małżeństwa. Rosnąca świadomość aseksualności w społeczności LGBTQ i w szerszym społeczeństwie wywołała również zainteresowanie biblijną perspektywą związków queerplatonicznych.

Zgodnie z powszechną definicją, związki queerplatoniczne składają się z dwóch lub więcej aseksualnych osób dowolnej płci, których więź emocjonalna wykracza poza tradycyjną przyjaźń. Chociaż związki te nazywane są "queer", czasami obejmują one osoby heteroseksualne. Podobnie, niektóre obejmują aktywność seksualną, nawet jeśli są nazywane "platonicznymi". Nacisk na osobistą autonomię w relacjach queer-platonicznych oznacza, że dokładne znaczenie tego terminu może się różnić.

Chociaż związki queer-platoniczne mogą wydawać się niezwykłe dla obserwatorów z zewnątrz, to tym, co łączy ludzi, którzy są w takich związkach, niekoniecznie jest sposób, w jaki definiują lub praktykują swoje partnerstwo. Zamiast tego ich wspólną cechą jest przeciwstawianie się konwencjonalnym poglądom na tożsamość, kwestionowanie etykiet społecznych i odrzucanie tradycyjnych ram relacji, zwłaszcza małżeństwa, tak jak definiuje je Biblia.

Związki queerplatoniczne często wykluczają aktywność seksualną; jednak większość z nich obejmuje fizyczne aspekty, takie jak trzymanie się za ręce i inne formy nieseksualnego dotykania. Uczestnicy tych związków zazwyczaj poszukują emocjonalnego towarzystwa i intymności. Mogą odrzucać tradycyjne romantyczne związki, ale nie chcą też być samotni.

Chociaż Biblia nie wspomina konkretnie o związkach queerplatonicznych, to jej nauczanie na temat małżeństwa i homoseksualności jasno pokazuje, że takie związki są grzeszne. Małżeństwo służy świętemu celowi w Bożym planie dla jednostek, rodzin i społeczeństwa - celowi, który związki queerplatoniczne wypaczają. Bóg stworzył małżeństwo, aby składało się z jednego biologicznego mężczyzny i jednej biologicznej kobiety (Rdz 2:24; Mt 19:4-6), a związek mężczyzny i kobiety tworzył najważniejszą intymną relację między dorosłymi. Jednak gdy grzech pojawił się na świecie, nie tylko podważył relacje między mężami i żonami, ale także doprowadził do wypaczenia małżeństwa i jego błogosławieństw.

Związki queerplatoniczne, które obejmują aktywność seksualną, naruszają Boże standardy moralne. Po pierwsze, Biblia wyraźnie potępia homoseksualność (Księga Rodzaju 19:1-13; Księga Kapłańska 18:22; 20:13; List do Rzymian 1:26-27; 1 List do Koryntian 6:9; 1 List do Tymoteusza 1:10), co sprawia, że związki queerplatoniczne obejmujące seks między osobami tej samej płci biologicznej są grzeszne. Po drugie, związki queerplatoniczne, które obejmują aktywność seksualną między partnerami przeciwnej płci, zarówno monogamiczne, jak i poligamiczne, również naruszają sprawiedliwe standardy Boga, ponieważ seks odbywa się poza małżeństwem.

Co więcej, związki w celibacie lub nieseksualne związki queerplatoniczne są grzeszne, nawet jeśli nie obejmują aktywności seksualnej. Podczas gdy bycie kuszonym do niedozwolonych zachowań nie jest grzeszne (np. Łk 4:1-13), uleganie pokusie może obejmować więcej niż tylko działania. Przykładowo, dziesiąte przykazanie zabrania pożądania (Wj 20:17; por. Jk 4:2), zakaz skupiający się na wewnętrznym pożądaniu, a nie na zewnętrznych zachowaniach, które może ono wywoływać, takich jak cudzołóstwo (siódme przykazanie) lub kradzież (ósme przykazanie). Biblia potępia również kilka innych wewnętrznych stanów, niezależnie od tego, czy prowadzą one do czynów: gorycz (Pwt 29:18; Hbr 12:15), intrygi (Rdz 37:18; Prz 24:9) i nienawiść (1 J 3:15) to przykłady. Nauki Jezusa na temat pożądania potwierdzają, że grzech może wystąpić nawet bez angażowania się w fizyczne zachowanie (Mt 5:28).

Ci, którzy uczestniczą w nieseksualnych związkach queerplatonicznych, są winni posiadania grzesznych intencji i pragnień, które sprzeciwiają się Bożym standardom moralnym (np. Psalm 139:20; Jakuba 1:14-15). Powtarzając tę koncepcję, Paweł naucza, że "umysł nastawiony na ciało jest wrogi Bogu", potwierdzając, że stan wewnętrzny danej osoby może być grzeszny, a nie tylko jej zachowania i czyny (Rz 8:7). Co więcej, takie związki również nie spełniają Bożych standardów moralnych dotyczących samotności, które obejmują intensywniejszą służbę dla Niego i zadowolenie z Niego (1 Koryntian 7:7-40).

Chrześcijanie musieli ostrożnie poruszać się na przecięciu nauk biblijnych i proklamacji LGBTQ od czasu, gdy społeczność queer zyskała na znaczeniu w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Teraz kościół musi zaoferować biblijną odpowiedź na związki queer-platoniczne. Podczas gdy Bóg nakazuje chrześcijanom kochać wszystkich ludzi, nie oznacza to aprobaty dla relacji, zachowań lub pragnień, których On jednoznacznie zakazał. Opowiadanie się przeciwko grzechowi, przy jednoczesnym kochaniu tych, którzy są jego niewolnikami, wymaga modlitwy i mądrości oraz wiąże się z ufnością, że Bóg nadal łaskawie ratuje ludzi od nieświętych sposobów życia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa (1 Koryntian 6:11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o związkach queer-platonicznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries