settings icon
share icon
Pytanie

Czy przekraczanie prędkości jest grzechem?

Odpowiedź


Paweł jest bardzo jasny, gdy mówi nam: "Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają." (Rz 13:1-2 Biblia Warszawska). Pomimo tego, w jaki sposób możemy próbować przekręcać Pismo Święte, jako chrześcijanie mamy obowiązek przestrzegania praw ustanowionych przez nasz rząd (chyba że prawa te są sprzeczne ze Słowem Bożym). Musimy również zadać sobie pytanie, jakim przykładem jesteśmy dla ludzi, którzy wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami i do których staramy się dotrzeć z ewangelią Chrystusa. Ile razy widzieliśmy kogoś pędzącego obok nas, tylko po to, by zauważyć rybę lub inny chrześcijański symbol na jego zderzaku? To zdecydowanie wysyła złą wiadomość.

To interesujące, jak staramy się usprawiedliwiać nasze działania, nawet wiedząc, że nie są one zgodne z wolą Boga lub ustanowionymi prawami. Jeśli chodzi o przekraczanie dozwolonej prędkości, często mówimy sobie, że nie jest to tak złe, jak tak zwane "większe" grzechy, takie jak kłamstwo, cudzołóstwo czy morderstwo. Ale Salomon, najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył, ujął to w ten sposób: "Dla głupiego jest jakby igraszką popełnić haniebny czyn, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego. " (Przysłów 10:23).

Choć niektórzy nie będą mieli nic przeciwko łamaniu prawa, wiemy z pewnością, że niektórzy szybko wytkną nam hipokryzję. Jako naśladowcy Chrystusa musimy starannie rozważyć nasz sposób życia we wszystkich sprawach przed Panem, w tym nasze nawyki związane z prowadzeniem samochodu. Starożytni prorocy głosili: "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. (21) Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych! " (Izajasza 5:20-21). Malachiasz mówi nam dalej o Bożym zmęczeniu Izraelem, kiedy nieświadomi swojego grzechu powiedzieli Mu: "Każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Pan upodobanie" (Malachiasza 2:17). Obyśmy nie poszli za przykładem starożytnych, którzy znużyli Boga swoimi kiepskimi wymówkami i usprawiedliwieniami dla swoich złych uczynków.

Tak, nadmierna prędkość jest grzechem (jak dowiedzieliśmy się z Listu do Rzymian 13:1-2). Ponownie, musimy zawsze rozważać nasz sposób życia nie tylko w oczach Boga, ale także w oczach naszych bliźnich. Powodem, dla którego nie łamiemy prawa poprzez przekraczanie prędkości jest to, że kochamy Boga i szanujemy Jego autorytet. To Piotr nakazał: "Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, (14) czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. (15) Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich" (1 Piotra 2:13-15).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy przekraczanie prędkości jest grzechem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries