settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie przypowieści o zagubionej owcy i zgubionej monecie?

Odpowiedź


Przypowieści o zagubionej owcy i zgubionej monecie (Łukasza 15:3-10) są dwiema pierwszymi z serii trzech. Trzecia to "zagubiony syn" lub "syn marnotrawny". Podobnie jak w innych przypadkach, Jezus nauczał tych przypowieści w zestawie trzech, aby podkreślić swój punkt widzenia. Aby właściwie zrozumieć przesłanie tych przypowieści, musimy dokładnie rozpoznać, czym jest przypowieść i dlaczego jest używana.

Czym jest przypowieść?

Na podstawowym poziomie przypowieść jest krótką historią zaprojektowaną w celu przekazania koncepcji, którą należy zrozumieć i/lub zasady, którą należy zastosować w praktyce. To jednak mówi nam więcej o intencjach przypowieści niż o tym, czym ona w rzeczywistości jest. Słowo "przypowieść" w języku greckim dosłownie oznacza "postawić obok", tak jak w angielskim słowie "comparison" lub "similitude". W kulturze żydowskiej rzeczy nie były wyjaśniane w kategoriach statystyk czy definicji, jak ma to miejsce w kulturach anglojęzycznych. W kulturze żydowskiej czasów biblijnych rzeczy były wyjaśniane za pomocą obrazów słownych.

Dlaczego Jezus używał przypowieści?

Obrazy słowne nie zwracają uwagi na kwestie techniczne (takie jak prawo żydowskie), ale na postawy, koncepcje i cechy. Jezus mówił językiem zrozumiałym dla wszystkich Żydów, ale kładł nacisk na postawy, a nie na zewnętrzne pozory, na których skupiali się faryzeusze (J 7:24). Przypowieści mają również wpływ emocjonalny, dzięki czemu są bardziej znaczące i zapadają w pamięć tym, którzy mają miękkie serce. Jednocześnie przypowieści Jezusa często pozostawały tajemnicą dla osób o zatwardziałym sercu, ponieważ przypowieści wymagają od słuchaczy samokrytyki i postawienia się w odpowiednim miejscu w opowieści. W rezultacie faryzeusze "zawsze słuchają, ale nigdy nie rozumieją; zawsze widzą, ale nigdy nie dostrzegają" (Izajasza 6:9; Psalm 78:2; Mateusza 13:35).

Używając przypowieści, nauczanie Jezusa pozostaje ponadczasowe pomimo większości zmian w kulturze, czasie i technologii. Na przykład te dwie przypowieści przekazują powszechnie rozumiane pojęcia, takie jak łaska, łagodność, troska, duma i inne, z których wszystkie możemy zrozumieć, mimo że historia ta ma ponad dwa tysiące lat. W kulturze żydowskiej cechy charakteru są często opisywane w odniesieniu do obiektów, które są powszechnie rozpoznawane, takich jak regularność słońca lub orzeźwiająca natura deszczu (Ozeasza 6:3). Wyjaśnia to również, dlaczego poezja jest najczęstszym językiem używanym w Biblii. W przypadku przypowieści, wspomniane w nich elementy są zazwyczaj reprezentacją czegoś innego, podobnie jak w alegorii. Jednak nadmierny nacisk na konkretny szczegół w przypowieści zwykle prowadzi do błędów interpretacyjnych. Powtórzenia, wzorce lub zmiany często pomagają nam zidentyfikować, kiedy powinniśmy skupić się na konkretnym szczególe.

Dlaczego Jezus nauczał tych przypowieści

Przyjrzyjmy się szczegółom tych przypowieści. Sytuację, w której Jezus przemawia, można zobaczyć w Ewangelii Łukasza 15:1-2. "A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi." (tłum. Biblia Warszawska). Zauważmy, że faryzeusze nie narzekali, że Jezus naucza grzeszników. Ponieważ faryzeusze uważali się za sprawiedliwych nauczycieli prawa, a wszystkich innych za niegodziwców, nie mogli potępić głoszenia przez Jezusa "grzesznikom", ale uważali, że "jedzenie z nimi" jest niezgodne z godnością kogoś tak obeznanego z Pismem Świętym. Założenie stojące za stwierdzeniem faryzeuszy: "ten człowiek przyjmuje grzeszników" jest tym, do czego Jezus odnosi się we wszystkich trzech przypowieściach.

Aby zrozumieć znaczenie stwierdzenia otwierającego rozdział 15, musimy wziąć pod uwagę, że kultura żydowska jest społeczeństwem opartym na wstydzie/honorze, które używało wstydu/honoru w sposób, który rozwinął rodzaj systemu kastowego. Praktycznie wszystko, co robi się w kulturze żydowskiej, przynosi albo wstyd, albo zaszczyt. Podstawową motywacją dla tego, co i jak się robi, jest poszukiwanie honoru dla siebie i unikanie wstydu. Było to centralne i wszechogarniające zajęcie wszystkich żydowskich interakcji.

W pierwszej przypowieści Jezus zaprasza swoich słuchaczy, aby umieścili siebie w tej historii, mówiąc: "Przypuśćmy, że jeden z was ma sto owiec". Czyniąc to, Jezus odwołuje się do ich intuicyjnego rozumowania i doświadczeń życiowych. Gdy historia się kończy, faryzeusze w swojej dumie odmawiają postrzegania siebie jako haniebnych "grzeszników", ale chętnie przyjmują zaszczytną etykietę "sprawiedliwych". Jednak przez implikację własnej pychy stawiają się w pozycji mniej znaczącej grupy dziewięćdziesięciu dziewięciu: "Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania". W odniesieniu do faryzeuszy, "którzy nie potrzebują upamiętania", może być nieco sarkazmu (zob. Rz 3:23).

W przypowieści o "zgubionej monecie" dziesięć srebrnych monet odnosi się do biżuterii z dziesięcioma srebrnymi monetami noszonymi przez panny młode. W dzisiejszych czasach byłby to odpowiednik obrączki ślubnej.

Po dokładnym przeanalizowaniu przypowieści widzimy, że Jezus wywracał do góry nogami zrozumienie rzeczy przez swoich słuchaczy. Faryzeusze postrzegali siebie jako umiłowanych przez Boga, a "grzeszników" jako odrzuconych. Jezus wykorzystuje uprzedzenia faryzeuszy przeciwko nim, jednocześnie zachęcając grzeszników jednym jasnym przesłaniem. Przesłanie to jest następujące: Bóg okazuje czułą, osobistą troskę ("A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się", w. 5). Bóg ma radosną miłość do osób, które się zgubiły (w grzechu) i zostały odnalezione (nawróciły się). Jezus wyjaśnia, że faryzeusze, którzy myśleli, że są blisko Boga, w rzeczywistości byli daleko, a grzesznicy i poborcy podatkowi byli tymi, których Bóg szukał. To samo przesłanie widzimy w 18:9-14. Jezus naucza tam o postawach modlitewnych, ale problem, który porusza, jest taki sam jak w rozdziale 15. W 18:14 Jezus przedstawia nam konkluzję: "Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

Wzorce postępu w przypowieściach

Identyfikując rzeczy wspólne w przypowieściach, możemy zyskać kontekst, który pomoże nam zrozumieć znaczenie subtelnych elementów opowieści. Jak mówi stare powiedzenie: "Właściwy kontekst unika wiele błędów interpretacyjnych". 1) Progresja wartości: w pierwszej przypowieści gubi się owca, w następnej srebrna moneta, a w trzeciej syn. Jak wspomniano wcześniej, część mocy tych przypowieści, aby dotrzeć do odbiorców, pochodzi z aspektu wstydu / honoru ich kultury. Utrata owcy jako pasterza byłaby bardzo haniebna, moneta z biżuterii ślubnej utracona we własnym domu byłaby bardziej haniebna, a następnie utracony syn, który był najgorszy ze wszystkich w kulturze żydowskiej. 2) Osobisty postęp od poszukiwania tylko 1 ze 100 owiec, następnie 1 z 10 monet, a następnie 1 z 2 synów. Pokazuje to zakres osobistej troski Boga o jednostki i byłoby wielką pociechą dla "grzeszników", których Jezus nauczał. 3) Zmiana czasu w każdej przypowieści w odniesieniu do radości z tego, co zostało znalezione, od czasu przyszłego do teraźniejszego, a następnie do czasu przeszłego: "będzie więcej radości" do "jest radość" i wreszcie "musiała być". Mogło to komunikować pewność Bożej akceptacji tych, którzy okazują skruchę. 4) Postęp ziemskich odniesień do tego, w czym rzecz została utracona (subtelne odniesienie do grzechu). Owca została zgubiona na otwartym polu, moneta została zgubiona w brudzie, które zostało zmiecione, a syn był w błocie chlewu, zanim się opamiętał. 5) Moc relacyjna każdej przypowieści: Ubodzy mężczyźni i młodzi chłopcy najlepiej odnieśliby się do pasterza i zagubionej owcy. Kobiety najlepiej odniosłyby się do zagubionej monety ślubnej. Ostatnia przypowieść dotyczyła wszystkich obecnych, zajmując się relacją ojca i syna.

Wzorce spójności w przypowieściach

1) Główny bohater posiada coś cennego i nie chce tego stracić.

2) Główny bohater cieszy się z odnalezienia zagubionej rzeczy, ale nie cieszy się sam.

3) Główny bohater (Bóg) wyraża troskę w poszukiwaniu lub obchodzeniu się z tym, co zostało utracone.

4) Każda zgubiona rzecz ma wartość osobistą, a nie tylko pieniężną: pasterze troszczą się o swoje owce, kobiety pielęgnują swoją ślubną biżuterię, a ojciec kocha swojego syna.

Nawiasem mówiąc, ta pierwsza ilustracja pasterza niosącego owcę na ramionach była pierwotną postacią używaną do identyfikacji chrześcijan, zanim ludzie zaczęli utożsamiać chrześcijaństwo z krzyżami. W tych przypowieściach Jezus maluje słowami piękny obraz Bożej łaski w Jego pragnieniu, by zagubieni powrócili do Niego. Ludzie szukają zaszczytów i unikają wstydu; Bóg pragnie uwielbiać siebie przez nas, swoje owce, swoich synów i córki. Pomimo posiadania dziewięćdziesięciu dziewięciu innych owiec, pomimo grzesznego buntu Jego zagubionej owcy, Bóg z radością przyjmuje ją z powrotem, tak jak czyni to, gdy pokutujemy i powracamy do Niego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie przypowieści o zagubionej owcy i zgubionej monecie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries