settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie przypowieści o ziarnku gorczycy?

Odpowiedź


Podobnie jak w przypadku wszystkich przypowieści, celem przypowieści o ziarnku gorczycy jest nauczanie koncepcji lub "wielkiej idei" przy użyciu różnych elementów narracyjnych lub szczegółów, które są powszechne, łatwo rozpoznawalne i zwykle reprezentują coś innego. Chociaż same elementy mają znaczenie, nadmierne skupianie się na szczegółach lub dosłowne skupianie się na elemencie zwykle prowadzi do błędów interpretacyjnych i pominięcia głównego punktu przypowieści.

Przypowieść o ziarnku gorczycy jest krótka: "Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego." (Mt 13:31-32).

Jednym z możliwych praktycznych powodów, dla których Jezus używał przypowieści takich jak ta, jest to, że przedstawiając koncepcje za pomocą obrazów słownych, przesłanie nie traci łatwo na zmianach w użyciu słów, technologii, kontekście kulturowym lub upływie czasu. Dosłowne, szczegółowe narracje są bardziej podatne na stanie się archaicznymi lub przestarzałymi. Dwa tysiące lat później obrazy są wciąż żywe. Wciąż możemy zrozumieć koncepcję rosnącego ziarna. Przypowieści Jezusa są genialne w swojej prostocie. Takie podejście do opowiadania historii promuje również praktykowanie zasad, a nie sztywne przestrzeganie praw.

Przypowieść o ziarnku gorczycy zawarta jest we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych (Mateusza 13:31-32; Marka 4:30-32; Łukasza 13:18-19). W tej przypowieści Jezus przepowiada niesamowity wzrost królestwa niebieskiego. Ziarnko gorczycy jest dość małe, ale wyrasta na duży krzew - do trzech metrów wysokości - a Jezus mówi, że jest to obraz wzrostu królestwa. W przypowieści o ziarnku gorczycy chodzi o to, że coś wielkiego i błogosławionego - królestwo Boże - miało skromne początki. Jak znacząca mogła być krótka służba Chrystusa? Miał tylko garstkę naśladowców, był człowiekiem bez rangi i bez środków do życia, a żył w miejscu, które wszyscy uważali za zaścianek świata. Życie i śmierć Chrystusa nie przyciągnęły uwagi świata bardziej niż ziarnko gorczycy leżące na ziemi przy drodze. Ale to było dzieło Boga. To, co początkowo wydawało się mało znaczące, przerodziło się w ruch o ogólnoświatowym wpływie i nikt nie mógł go powstrzymać (zob. Dz 5:38-39). Wpływ królestwa na tym świecie będzie taki, że każdy z nim związany odniesie korzyść - zobrazowaną jako ptaki siedzące na gałęziach dojrzałej gorczycy.

W innych miejscach Pisma Świętego królestwo Boże jest również przedstawiane jako drzewo. Na przykład fragment z Księgi Ezechiela pod wieloma względami przypomina Przypowieść o ziarnku gorczycy. W proroctwie tym Pan Bóg obiecuje zasadzić pęd "na wysokiej i wyniosłej górze" (Ezechiela 17:22). Ta mała gałązka "wypuści pędy i wyda owoce, i stanie cedrem potężnym; i będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo i w cieniu jego gałęzi zamieszka wszystko, co ma skrzydła." (Ezechiela 17:23). To mesjańskie proroctwo przepowiada wzrost królestwa Chrystusa od bardzo małych początków do dużego, dającego schronienie miejsca.

Niektórzy zastanawiali się, dlaczego w przypowieści o ziarnku gorczycy Jezus nazywa ziarnko gorczycy "najmniejszym" z nasion, a dojrzałą gorczycę "największą" z roślin w ogrodzie, skoro istniały mniejsze nasiona i większe rośliny. Odpowiedzią jest to, że Jezus używa retorycznej hiperboli - przesady, aby zwrócić uwagę. Nie mówi botanicznie, ale obrazowo. Jezus kładzie nacisk na zmianę rozmiaru - z małego na duży - i zaskakującą naturę wzrostu.

Historia kościoła pokazała, że Jezusowa przypowieść o ziarnku gorczycy jest prawdziwa. Kościół doświadczył gwałtownego wzrostu na przestrzeni wieków. Występuje na całym świecie i jest źródłem duchowego pokarmu i schronienia dla wszystkich, którzy szukają jego błogosławieństwa. Pomimo prześladowań i wielokrotnych prób zniszczenia go, Kościół rozkwitł. A to tylko mały obraz ostatecznej manifestacji królestwa Bożego, kiedy Jezus powróci na ziemię, aby rządzić i panować z Syjonu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie przypowieści o ziarnku gorczycy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries