settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie przypowieści o dziesięciu minach?

Odpowiedź


Chrystus używa przypowieści o dziesięciu minach w Ewangelii Łukasza 19:11-27, aby nauczać o nadchodzącym królestwie Bożym na ziemi. Okazją do przypowieści jest ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy. Wiele osób w tłumie zgromadzonym wzdłuż drogi wierzyło, że Jezus udaje się do Jerozolimy, aby natychmiast ustanowić swoje ziemskie królestwo. (Oczywiście szedł do Jerozolimy, aby umrzeć, jak stwierdził w Ewangelii Łukasza 18:33). Jezus posłużył się tą przypowieścią, aby rozwiać wszelkie budzące nadzieję pogłoski, że nadszedł czas królestwa.

W przypowieści szlachcic wyjeżdża do obcego kraju, aby zostać królem. Przed wyjazdem dał dziesięć min dziesięciu swoim sługom (Łk 19:12-13). Mina była dobrą sumą pieniędzy (około trzech miesięcznych pensji), a przyszły król powiedział: "Przeznacz te pieniądze na pracę... dopóki nie wrócę" (werset 13).

Jednak poddani mężczyzny "znienawidzili go" i wysłali mu wiadomość, że odmawiają uznania jego władzy królewskiej (Łukasza 19:14). Kiedy mężczyzna został koronowany na króla, wrócił do swojej ojczyzny i zaczął wszystko naprawiać. Najpierw wezwał dziesięciu sług, którym pożyczył miny. Każdy z nich zdał relację z tego, jak wykorzystał pieniądze. Pierwszy sługa pokazał, że jego mina zarobiła dziesięć więcej. Król był zadowolony i powiedział: "Dobra robota, mój dobry sługo! . . . Ponieważ byłeś godny zaufania w bardzo małej sprawie, weź pod opiekę dziesięć miast" (werset 17). Inwestycja następnego sługi przyniosła pięć dodatkowych min i ten sługa został nagrodzony zarządem nad pięcioma miastami (wersety 18-19).

Potem przyszedł sługa, który poinformował, że nie zrobił nic ze swoją miną, z wyjątkiem ukrycia jej w szmatce (Łk 19:20). Jego powód: "Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym; bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś" (werset 21; tłum. Biblia Warszawska). Król odpowiedział na opis sługi jako "twardego", okazując twardość, nazywając go "niegodziwym sługą" i nakazując, aby jego mina została przekazana temu, który zarobił dziesięć (wersety 22 i 24). Niektórzy z przechodniów powiedzieli: "Panie... on już ma dziesięć!", a król odpowiedział: "Mówię wam, że każdemu, kto ma, będzie dane więcej, ale temu, kto nie ma nic, nawet to, co ma, będzie zabrane" (wersety 25-26).

W końcu król rozkazał, aby jego wrogowie - ci, którzy zbuntowali się przeciwko jego władzy - zostali przyprowadzeni przed jego oblicze. Tam, w obecności króla, zostali straceni (Łk 19:27).

W tej przypowieści Jezus naucza kilku rzeczy na temat Tysiącletniego Królestwa i czasu do niego prowadzącego. Jak wskazuje Łukasz 19:11, najbardziej podstawową kwestią Jezusa jest to, że królestwo nie pojawi się natychmiast. Zanim królestwo zostanie ustanowione, upłynie pewien czas, podczas którego król będzie nieobecny.

Szlachcicem w przypowieści jest Jezus, który opuścił ten świat, ale pewnego dnia powróci jako Król. Słudzy, którym król powierza zadanie, reprezentują naśladowców Jezusa. Pan dał nam cenne zadanie i musimy wiernie Mu służyć aż do Jego powrotu. Po swoim powrocie Jezus sprawdzi wierność swojego ludu (zob. Rz 14:10-12). Jest praca do wykonania (J 9:4) i musimy wykorzystać to, co Bóg nam dał, dla Jego chwały. Są obiecane nagrody dla tych, którzy są wierni w swoich obowiązkach.

Wrogowie, którzy odrzucili króla w przypowieści, są reprezentatywni dla narodu żydowskiego, który odrzucił Chrystusa, gdy chodził po ziemi - i wszystkich, którzy nadal Go zaprzeczają. Kiedy Jezus powróci, aby ustanowić swoje królestwo, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobi, będzie całkowite pokonanie swoich wrogów (Objawienie 19:11-15). Nie opłaca się walczyć z Królem królów.

Przypowieść o dziesięciu minach jest podobna do przypowieści o talentach z Ewangelii Mateusza 25:14-30. Niektórzy ludzie zakładają, że są to te same przypowieści, ale istnieje wystarczająco dużo różnic, aby uzasadnić rozróżnienie: przypowieść o minach została opowiedziana na drodze między Jerychem a Jerozolimą; przypowieść o talentach została opowiedziana później na Górze Oliwnej. Słuchaczami przypowieści o minach był wielki tłum; słuchaczami przypowieści o talentach byli sami uczniowie. Przypowieść o minach dotyczy dwóch klas ludzi: sług i wrogów; przypowieść o talentach dotyczy tylko sług. W przypowieści o minach każdy sługa otrzymuje taką samą kwotę; w przypowieści o talentach każdy sługa otrzymuje inną kwotę (a talenty są warte znacznie więcej niż miny). Również zwrot jest inny: w przypowieści o minach słudzy zgłaszają dziesięciokrotne i pięciokrotne zyski; w przypowieści o talentach wszyscy dobrzy słudzy podwajają swoją inwestycję. W pierwszym przypadku słudzy otrzymali identyczne dary; w drugim przypadku dobrzy słudzy wykazali się identyczną wiernością.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie przypowieści o dziesięciu minach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries