settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o przesądach?

Odpowiedź


Zabobony opierają się na wierze w przedmioty, które mają magiczną moc. Innym słowem na określenie zabobonów jest "bałwochwalstwo". Biblia nie potwierdza koncepcji jakoby cokolwiek działo się przez przypadek, ale mówi, że nic nie dzieje się poza kontrolą suwerennego Boga. On sam przyczynia się do czegoś lub przyzwala na to, aby coś się wydarzyło, co jest zgodne z jego boskim planem (Dzieje Apostolskie 4,28; Efezjan 1,10).

Istnieje wiele rodzajów przesądów na świecie, począwszy od łagodnych - takich jak nie przechodzenie pod drabiną- do astrologicznych praktyk okultystycznych, czarnej magii, wróżbiarstwa, voodoo i czarów. Pismo Święte potępia tych, którzy praktykują astrologię (5 Księga Mojżeszowa 4,19), magię, wróżbiarstwo (2 Królewska 21,6; Izajasza 2,6). Również bałwochwalstwo jest zabronione i nikt kto je praktykuje nie wejdzie do Królestwa Bożego (Objawienie 21,27). Te praktyki są ekstremalnie niebezpieczne, ponieważ otwierają ludzki umysł na działanie i wpływ diabła. Pierwszy list Piotra 5,8 ostrzega nas " Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć."

Powinniśmy opierać naszą wiarę nie na przedmiotach czy rytuałach pochodzących od człowieka, ale na prawdziwym Bogu, który daje życie wieczne. "Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności." (Kolosan 2,8-10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o przesądach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries