settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest przekonanie o grzechu?

Odpowiedź


Biblia mówi, że Duch Święty przekona świat o grzechu (Ew. Jana 16.8). Aby pomóc nam zrozumieć czym jest przekonanie o grzechu, możemy przyjrzeć się czym ono nie jest. Po pierwsze, nie jest to jedynie winne sumienie czy nawet wstyd wobec grzechu. Takie uczucia są naturalnie doświadczane przez większość ludzi. Ale to nie jest prawdziwe przekonanie o grzechu.

Po drugie, przekonanie o grzechu nie jest poczuciem lęku ani przeczuciem Bożej kary. Te uczucia są również powszechnie doświadczane w sercach i umysłach grzeszników. Ale znowu, prawdziwe przekonanie o grzechu jest czymś innym.

Po trzecie, przekonanie o grzechu nie jest jedynie wiedzą o tym co dobre a co złe; nie jest to przyzwolenie na nauczanie Pisma Świętego na temat grzechu. Wielu ludzi czyta Biblię i są całkiem świadomi, że karą za grzech jest śmierć (Rzymian 6.23). Mogą wiedzieć, że "żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym" (Efezjan 5.5). Mogą się nawet zgadzać, że "Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny." (Psalm 9.17). A mimo całej tej ich wiedzy, nadal trwają w grzechu. Rozumieją konsekwencje, ale są daleko od tego by być przekonanym o swoich grzechach.

Prawda jest taka, że jeśli nie doświadczamy niczego innego oprócz uderzenia sumienia, niepokoju myśli o sądzie lub naukowej świadomości piekła, to nigdy prawdziwie nie doświadczyliśmy przekonania o grzechu. Zatem, czym rzeczywiście jest prawdziwe przekonanie o grzechu, takie o którym mówi Biblia?

The word convict is a translation of the Greek word elencho, which means "to convince someone of the truth; to reprove; to accuse, refute, or cross-examine a witness." The Holy Spirit acts as a prosecuting attorney who exposes evil, reproves evildoers, and convinces people that they need a Savior.

Słowo przekonywać jest tłumaczeniem greckiego słowa elencho, które oznacza "przekonać kogoś o prawdzie; strofować, oskarżyć, odrzucać lub przesłuchać świadka." Duch Święty działa jak oskarżyciel, który objawia zło, napomina złoczyńców i przekonuje ludzi o tym, że potrzebują Zbawiciela.

Bycie przekonanym dotyczy odczuwania przerażającego ... grzechu. To się dzieje, gdy dostrzegamy piękno Boże, jego czystość i świętość i gdy rozpoznajemy, że grzech nie może w nim przebywać (Psalm 5.4). Gdy Izajasz stał w obecności Boga, od razu był przytłoczony swoją własną grzesznością: "Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów" (Ks. Izajasza 6.5).

Bycie przekonanym o grzechu jest doświadczeniem całkowitej śmierci w grzechu. Nasza postawa wobec grzechu jest taka jak Józefa, który uciekał od pokusy, płacząc, "Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? " (1 Ks. Mojżeszowa 39.9).

Jesteśmy przekonani o grzechu, gdy uświadamiamy sobie to jak bardzo nasz grzech hańbi Boga. Gdy Dawid został przekonany przez Ducha Świętego wołał, "Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego! (Psalm 51.4). Dawid postrzegał swój grzech głównie jako obrazę świętego Boga.

Jesteśmy przekonani o grzechu, gdy stajemy się głęboko świadomi gniewu jaki czeka nasze dusze (Rzymian 1.18; Rzymian 2.5). Gdy strażnik więzienny padł przed apostołami i zawołał, "Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?, doświadczył przekonania o swojej grzeszności (Dzieje Apostolskie 16.30). On był pewien, że bez Zbawiciela umrze.

Gdy Duch Święty przekonuje ludzi o ich grzechu, przedstawia sprawiedliwy sąd Boży (Hebrajczyków 4.12). Nie ma ochrony przed tym sądem. Duch Święty nie tylko przekonuje ludzi o grzechu, ale również przyprowadza ludzi do upamiętania (Dzieje Apostolskie 17.30; Ew. Łukasza 13.5). Duch Święty rozświetla naszą relację z Bogiem. Moc przekonywania Ducha Świętego otwiera oczy na nasz grzech i nasze serca na przyjęcie jego łaski (Efezjan 2.8).

Wielbimy Pana za przekonanie o grzechu. Bez tego, nie może być zbawienia. Nikt nie może być zbawiony bez przekonania Ducha Świętego i dzieła odnowienia w sercu. Biblia naucza, że wszyscy ludzie z natury są zbuntowani przeciwko Bogu i wrogami Jezusa Chrystusa. Są "martwi przez upadki i grzechy" (Efezjan 2.1). Jezus powiedział, Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec" (Ew. Jana 6.44). Częścią tego "pociągnięcia" do Jezusa jest przekonanie o grzechu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest przekonanie o grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries