Co Biblia mówi o przełamywaniu pokoleniowego przekleństwa?


Pytanie: Co Biblia mówi o przełamywaniu pokoleniowego przekleństwa?

Odpowiedź:
Biblia kilkakrotnie wspomina o "przekleństwie pokoleniowym" (2 Ks. Mojżeszowa 20,5; 34,7; 4 Ks. Mojżeszowa 14,18; 5 Ks. Mojżeszowa 5,9). Brzmi to nie fair, że Bóg karze dzieci za grzechy ich ojców. Jednakże jest to spojrzenie z perspektywy wieczności. Bóg wie, że konsekwencje grzechu są przekazywane dalej z jednego pokolenia na drugie. Gdy ojciec prowadził grzeszny styl życia, jego dzieci prawdopodobnie będą w podobny sposób prowadziły swoje życie. Z tego powody nie jest to niesprawiedliwe, że Bóg karze grzech do trzeciego i czwartego pokolenia - ponieważ te pokolenia dopuszczają się tych samych grzechów co ich przodkowie. Jednak są oni karani za ich własne przewinienia, a nie za grzechy ich przodków. Biblia jasno mówi o tym, że Bóg nie przypisuje dzieciom grzechu rodziców. (5 Ks. Mojżeszowa 24,16).

Istnieje obecnie w kościele taki trend, który próbuje przypisywać odpowiedzialność za każdy grzech i problem ludzi jakiemuś rodzajowi pokoleniowego przekleństwa. To nie jest biblijne. Lekarstwem na przekleństwa pokoleniowe jest zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Gdy stajemy się chrześcijanami, jesteśmy nowym stworzeniem (2 Koryntian 5,17). Jak dziecko boże może być wciąż pod bożym przekleństwem? (Rzymian 8,1) Dlatego lekarstwem na "przekleństwo pokoleniowe" jest wiara w Chrystusa i życie jemu poświęcone (Rzymian 12,1-2).

English

Powrót na polską stronę główną
Co Biblia mówi o przełamywaniu pokoleniowego przekleństwa?