settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę rozpoznać prowadzenie Ducha Świętego?

Odpowiedź


Zanim Jezus wstąpił do nieba, powiedział swoim uczniom, że pośle im Pocieszyciela, który przypomni im wszystko to, czego ich nauczał i będzie ich prowadził (Dzieje Apostolskie 1:5; Ew. Jana 14:26; 16:7). Obietnica Jezusa wypełniła się w niespełna dwa tygodnie później, gdy Duch Święty przyszedł w mocy i spoczął na wierzących zebranych podczas Święta Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2) . Teraz, gdy człowiek wierzy w Chrystusa, Duch Święty staje się od razu częścią jego życia (Rzymian 8:14; 1 Koryntian 12:13).

Duch Święty pełni wiele funkcji. Nie tylko rozdziela dary duchowe według swojej woli (1 Koryntian 12.7-11), ale także pociesza nas (Ew. Jana 14.16), naucza (Ew. Jana 14.26) i pozostaje w nas jako pieczęć obietnicy, przebywając w naszych sercach, aż do czasu powrotu Jezusa (Efezjan 1.13,4.30). Duch Święty również pełni rolę Pocieszyciela i Doradcy, prowadząc nas drogą, którą mamy kroczyć i objawiając nam Bożą prawdę (Ew. Łukasza 12.12; 1 Koryntian 2.6-10).

Ale jak rozpoznajemy prowadzenie Ducha Świętego? Jak dokonać rozróżnienia między naszymi myślami a Jego prowadzeniem? Bo przecież, Duch Święty nie przemawia w sposób słyszalny. A raczej, prowadzi nas poprzez nasze sumienie (Rzymian 9.1) i innymi cichymi, delikatnymi drogami.

Jednym z najważniejszych sposobów rozpoznawania prowadzenia Ducha Świętego jest nasza znajomość Pisma Świętego. Biblia jest ostatecznym źródłem mądrości odnośnie tego jak powinniśmy żyć (2 Tymoteusza 3.16) i wierzący mają badać Pismo, rozważać je i zapamiętywać (Efezjan 6.17). Słowo Boże jest "mieczem Ducha Świętego" (Efezjan 6.17) i Duch używa go, aby do nas przemawiać (Ew. Jana 16.12-14), objawiać Bożą wolę dla naszego życia; On również przywoła nam na myśl odpowiednie wersety w czasie w którym będziemy tego najbardziej potrzebowali (Ew. Jana 14.26).

Znajomość Słowa Bożego może nam pomóc rozróżnić to czy nasze pragnienia pochodzą od Ducha Świętego. Musimy sprawdzać nasze skłonności w świetle Pisma Świętego- Duch Święty nigdy nie popchnie nas do czynienia czegokolwiek, co sprzeczne byłoby z Bożym Słowem. Jeśli coś jest sprzeczne z Biblią, to nie pochodzi od Ducha Świętego i powinno być odrzucone.

IKonieczne jest również, abyśmy trwali w modlitwie z Ojcem (1 Tesaloniczan 5.17). To nie tylko sprawia, że nasze serca i myśli otwarte są na prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu, ale pozwala również aby Duch Święty wstawiał się za nami: "Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rzymian 8.26-27).

Innym sposobem by powiedzieć, czy podążamy zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego jest popatrzenie czy widoczne są znaki jego owocu w naszym życiu (Galacjan 5.22). Jeśli trwamy w Duchu Świętym, to będziemy dostrzegali jak te cechy wzrastają i dojrzewają w nas, i będą również dostrzegalne dla innych.

Ważne jest, aby zauważyć że mamy wybór czy przyjmiemy czy odrzucimy prowadzenie Ducha Świętego. Jeśli znamy wolę Boga, lecz nie podążamy za nią, to odrzucamy dzieło Ducha Świętego w naszym życiu (Dzieje Apostolskie 7:51; 1 Tesaloniczan 5:19), i nasze pragnienie, aby kroczyć własną drogą zasmuca go (Efezjan 4.30). Duch Święty nigdy nie prowadzi nas do popełniania grzechu. Trwanie w grzechu sprawia, że chybimy w rozpoznaniu i słyszeniu tego, co Duch Święty chce nam powiedzieć poprzez Słowo Boże. Wypełnianie Bożej woli, prowadzi nas do odwrócenia się od grzechu i jego wyznania, a nawyk modlitwy i studiowania Słowa Bożego pozwala nam rozpoznawać i wypełniać Bożą wolę- zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę rozpoznać prowadzenie Ducha Świętego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries