settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o prokrastynacji?

Odpowiedź


Prokrastynacja jest "aktem umyślnego opóźniania zrobienia czegoś, co powinno być zrobione", a u niektórych ludzi jest to nawykowy sposób radzenia sobie z każdym zadaniem. Chociaż samo słowo "prokrastynacja" nie występuje w Biblii, możemy znaleźć pewne zasady, które pomogą nam odnieść się do tego tematu.

Czasami zwlekanie jest wynikiem lenistwa, a Biblia ma na ten temat wiele do powiedzenia. Biblia pochwala ciężką pracę i wysiłek (Ks. Przyp. Salomona 12.24; 13.4) oraz ostrzega przed lenistwem i opieszałością (Ks. Przyp. Salomona 15.19; 18.9). Jednym z lekarstw na zwlekanie jest większa pracowitość, niezależnie od zadania. Chrześcijanin powinien być niezwykle zmotywowany do bycia pilnym w swojej pracy, ponieważ ostatecznie służy Panu. "Cokolwiek czynicie, wykonujcie z całego serca, jako pracę dla Pana, a nie dla ludzi" (Kolosan 3.23). Jeśli włożymy całe serce w naszą pracę, jak mówi ten werset, prawdopodobnie trudno nam będzie zbytnio zwlekać.

Biblia mówi, że jeśli chodzi o pewne sprawy, nigdy nie powinniśmy zwlekać. Jezus nauczał, że pojednanie z urażonym bratem powinno nastąpić natychmiast po przypomnieniu sobie o zaistniałej sytuacji (Ew. Mateusza 5.23-24). Powiedział również, aby "szybko załatwiać sprawy" z naszymi przeciwnikami (werset 25). Niezależnie od tego, jak nieprzyjemne może być dążenie do pokoju z wrogiem, musimy unikać zwlekania. Podobnie, jesteśmy poinstruowani: "niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym" (Efezjan 4.26). Właściwe radzenie sobie z naszym gniewem jest sprawą wielkiej wagi i nie możemy odkładać tego na jutro, co da diabłu "przyczółek" (werset 27).

Chrześcijanie nie mogą zwlekać z dzieleniem się ewangelią ze zgubionymi. Nie ma czasu do stracenia. Jezus porównał wysiłki ewangelizacyjne do człowieka zapraszającego ludzi na wielką ucztę. Rozsyłając zaproszenia do swoich sług, powiedział: "Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych" (Ew. Łukasza 14.1). Najbardziej uderzającymi cechami tego zaproszenia są jego otwartość (każdy został zaproszony) i jego pilność (wezwanie na ucztę musi nastąpić "szybko").

Niektórzy ludzie, słysząc ewangelię i znając swoje duchowe potrzeby, zwlekają z odpowiedzią. Jest to najbardziej niebezpieczny rodzaj zwlekania. Życie jest krótkie i nie wiemy, co wydarzy się jutro (Jakuba 4.13-14). Biblia zachęca nas, byśmy już dziś pojednali się z Bogiem. "Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. […] Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu" (Hebrajczyków 3.12-13, 15). Zwlekanie i odkładanie pogodzenia się z Bogiem jest zatwardzaniem własnego serca.

Jezus może powrócić w każdej chwili; nie wiemy kiedy (Ew. Łukasza 12.40). Nasz Pan zilustrował znaczenie bycia przygotowanym na Jego przyjście w Ew. Mateusza 25.1-13. W tej przypowieści dziesięć panien oczekuje na przybycie oblubieńca i rozpoczęcie uczty weselnej. Pięć panien było przygotowanych na jego przybycie; pięć nie próbowało się przygotować, dopóki nie było za późno i zostały w tyle. Jezus nazywa nieprzygotowane panny "nieroztropnymi"; jednym z powodów ich nieprzygotowania mogło być to, że zwlekały.

Tak więc w kwestii naszego życia duchowego nie możemy zwlekać. Nierozsądne jest również zwlekanie z uzdrowieniem zerwanego związku lub poradzeniem sobie z gniewem. A ponieważ nasza służba Bogu motywuje wszystko, co robimy, nie mamy powodu, by zwlekać. Krótko mówiąc, zwlekanie jest złym nawykiem, który może mieć wieczne skutki.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o prokrastynacji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries