settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat problemów rodzinnych?

Odpowiedź


Problemy rodzinne nie są niczym nowym. W upadłym świecie, ci którzy powinni kochać najbardziej- nasze rodziny- stają się często tymi z którymi walczymy najbardziej. Biblia nie przemilcza grzechu i relacjonuje kilka problemów rodzinnych, począwszy od oskarżenia Adama, a jego celem jest jego żona ( 1 Ks. Mojżeszowa 3.12). Rywalizacja rodzeństwa pojawia się w historiach Kaina i Abla, Jakuba i Ezawa oraz Józefa i jego braci. Zazdrość wśród żon- jedna z negatywnych konsekwencji poligamii- pojawia się w historii Anny oraz Lei i Racheli. Eliasz i Samuel zajmowali się krnąbrnymi dziećmi. Jonatan prawie został zamordowany przez swojego ojca, Saula. Dawid miał złamane serce przez bunt swojego syna Absalomona. Ozeasz doświadczył trudności małżeńskich. W każdym z tych przypadków, relacje zostały zniszczone przez grzech.

Biblia mówi wiele o relacjach, włączając w to dynamikę rodzinną. Pierwszą instytucją jaką Bóg założył w relacjach ludzkich była rodzina (1 Ks. Mojżeszowa 2.22-24). On stworzył żonę dla Adama i połączył ich w małżeństwie. Cytując to wydarzenie, Jezus później powiedział, "A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza" (Ew. Mateusza 19.6). Boży plan był taki, aby jeden mężczyzna i jedna kobieta pozostali w związku małżeńskim aż do momentu, gdy jedno z nich umrze. Jego pragnieniem było pobłogosławienie ich dziećmi, które mieli wychowywać "a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana" (Efezjan 6.4; zobacz także Psalm 127.3). Wiele problemów rodzinnych pojawiają się, gdy buntujemy się wobec Bożego planu- na przykład poprzez poligamię, cudzołóstwo czy rozwód, wszystkie przyczyny problemów są wynikiem odejścia od Bożego planu.

Biblia podaje jasne wskazówki odnośnie tego jak członkowie rodziny mają siebie wzajemnie traktować. Boży plan jest taki, że mężowie mają kochać swoje żony w taki sposób jak Chrystus umiłował swój kościół (Efezjan 5.25, 33). Żony mają szanować swoich mężów i poddać się ich przywództwu (Efezjan 5.22-24, 33; 1 Piotra 3.1). Dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom (Efezjan 6.1-4; 2 Ks. Mojżeszowa 20.12). Jak wiele problemów rodzinnych zostałoby rozwiązanych, gdyby mężowie, żony i dzieci po prostu postępowali zgodnie z tymi podstawowymi zasadami?

1 Tymoteusza 5.8 mówi, że rodziny mają się o siebie troszczyć. Jezus skierował surowe słowa do tych, którzy uchylali się od zobowiązań finansowych wobec swoich starzejących się rodziców, twierdząc, że oddali wszystkie swoje pieniądze na świątynię (Ew. Mateusza 15.5-6).

Kluczem do harmonii w rodzinie nie jest to, co w naturalny sposób chcemy zastosować. Efezjan 5.21 mówi "ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej." Uległość jest bezpośrednim przeciwieństwem naszego cielesnego pragnienia, by rządzić i dążyć do posiadania czegoś. Bronimy swoich praw, walczymy w swoich sprawach, bronimy swoich opinii oraz realizujemy nasze własne plany, gdy tylko jest to możliwe. Bożą drogą jest ukrzyżowanie naszej cielesności (Galacjan 5.24; Rzymian 6.11) oraz uległość wobec potrzeb i życzeń innych, gdy tylko możemy. Jezus jest naszym przykładem tego rodzaju uległości wobec Bożej woli. 1 Piotra 2.23 mówi, "gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi."

Większość problemów rodzinnych można byłoby zmniejszyć gdybyśmy wszyscy podążali za wskazówkami znajdującymi się w Filipian 2.3-4: "I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze." Gdy przyjmujemy ducha uległości i traktujemy innych tak jak Jezus by ich potraktował, możemy rozwiązać wiele z naszych rodzinnych i relacyjnych problemów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat problemów rodzinnych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries