settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest predestynacja? Czy predestynacja jest biblijna?

Odpowiedź


List św. Pawła do Rzymian 8:29-30 mówi: „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą”. List św. Pawła do Efezjan 1:5 i 11 mówi: „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli... W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli”. Wielu ludzi ma silną niechęć do doktryny predestynacji. Jednak predestynacja jest biblijną doktryną. Klucz do zrozumienia tego, czym jest predestynacja, jest biblijny.

Tłumaczenie słowa „predestynowany” w Piśmie Świętym pochodzi od słowa greckiego „proorizo”, co oznacza „wybrany odgórnie”, i „ten, którym rozporządzono”, „wyznaczony zanim zaczął się czas”. Zatem predestynacja polega na tym, że Bóg wyznaczył, zanim powstał świat, że pewne rzeczy lub zjawiska pojawią się na nim. Co Bóg przewidział i zaplanował przed powstaniem świata? Według Listu św. Pawła do Rzymian 8:29-30, Bóg zaplanował, że niektórzy ludzie będą, zgodnie z życzeniem Jego Syna, powołani, usprawiedliwieni, i wywyższeni. Przede wszystkim Bóg planuje, że niektórzy ludzie będą zbawieni. Liczne wersety Słowa Bożego mówią o tym, że ludzie wierzący w Chrystusa będą wybrani (Ewangelia wg św. Mateusza 24:22, 31; Ewangelia wg św. Marka 13:20, 27; List św. Pawła do Rzymian 8:33; 9:11; 11:5-7,28; List św. Pawła do Efezjan 1:11; List św. Pawła do Kolosan 3:12; 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1:4; 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5:21; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2:10; List św. Pawła do Tytusa 1:1; 1 List św. Pawła do Piotra 1:1-2; 2:9; 2 List św. Pawła do Piotra 1:10). Predestynacja jest doktryną biblijną, która mówi o tym, że suwerenny Bóg wybrał pewnych ludzi i dał im zbawienie.

Najczęstsze uwagi co do doktryny predestynacji mówi o tym, że jest ona niesprawiedliwa. Dlaczego Bóg miałby wybrać niektórych ludzi, a odrzucić innych? Ważną rzeczą jest, abyśmy pamiętali, że nikt nie zasługuje na zbawienie. Wszyscy zgrzeszyliśmy (List św. Pawła do Rzymian 3:23) i zasługujemy na spędzenie wieczności w piekle. Jednak Bóg wybrał niektórych i dał im zbawienie. Bóg nie jest niesprawiedliwy względem tych, którzy nie zostali wybrani, ponieważ oni otrzymują to, na co zasłużyli. To, że Bóg wybrał niektórych, nie oznacza, że jest niesprawiedliwy wobec reszty. Nikt nie zasłużył sobie na nic od Boga. Posłużę się tu przykładem o wręczeniu pieniędzy w dwudziestoosobowym tłumie pięciu osobom. Czy 15 osób, które nie otrzymałyby pieniędzy, będą z tego powodu przygnębione? Najprawdopodobniej tak. Czy mają one do tego prawo? Nie. Dlaczego? Ponieważ osoba rozdająca pieniądze w tłumie nic nikomu nie była dłużna. Po prostu postanowiła być łaskawa względem niektórych osób.

Jeśli Bóg wybiera, kto ma być zbawiony, czy to nie zmniejsza roli naszej woli co do wyboru i wiary w Chrystusa? Biblia mówi, że mamy wybór: dokonujemy go, ponieważ posiadamy wolną wolę. Każdy z nas ma prawo uwierzyć w Jezusa Chrystusa i będziemy zbawieni (Ewangelia wg św. Jana 3:16; List św. Pawła do Rzymian 10:9-10). Biblia nigdy nie opisuje Boga jako tego, który odrzuciłby kogokolwiek, kto w Niego wierzy lub pozwoliłby, by ktokolwiek, kto w Niego uwierzy, został odrzucony (Księga Powtórzonego Prawa 4:29). W jakiś sposób, i jest to Boża tajemnica, predestynacja łączy się z wolą człowieka, który został pociągnięty do zbawienia przez Boga (Ewangelia wg św. Jana 6:44) i przez Chrystusa (List św. Pawła do Rzymian 1:16). Bóg zdecydował, kto będzie zbawiony, a my musimy wybrać Chrystusa, abyśmy byli zbawieni. Oba te fakty są jednakowo prawdziwe, List św. Pawła do Rzymian 11:33 mówi: „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest predestynacja? Czy predestynacja jest biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries