settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest prawdziwa religia?

Odpowiedź


Religia może być zdefiniowana jako “wiara w Boga lub bogów w celu ich wielbienia, zwykle wyrażona w sposobie bycia i odprawianych obrzędach lub rytuałach” lub „jakikolwiek określony system wierzeń, oddawania czci itd. często zawierający w sobie swoisty kodeks etyczny.” Zdrowo ponad 90% światowej populacji przynależy do pewnych form religii. Problem stanowi jednakże ogromna ilość różnorakich religii. Jaka jest prawidłowa religia? Jaka jest prawdziwa religia?

Dwoma najbardziej popularnymi składnikami w religiach są oczywiście zasady i rytuały. Niektóre z religii są zwyczajnie niczym innym jak tylko listą zasad, zakazów i nakazów, które muszą być przestrzegane przez osobę chcącą być uważaną za wiernego zwolennika tej konkretnej religii, a co za tym idzie, zgodną z wolą jej Boga. Dwoma przykładami religii ściśle opartych na zasadach są Islam and Judaizm. Islam opiera się na pięciu filarach, które muszą być przestrzegane. Judaizm natomiast ma setki poleceń i tradycji, których należy przestrzegać. Obie te religie, do pewnego stopnia, uważają, iż będąc posłusznym owym zasadom, postępuje się właściwie względem Boga.

Inne religie skupiają się bardziej na odprawianiu rytuałów niż na przestrzeganiu listy zasad. Poprzez składanie tej ofiary, wykonywanie tego zadania, branie udziału w tej mszy, jedzeniu tego posiłku itd osoba postępuje słusznie względem Boga. Najbardziej wyróżniającym się przykładem religii opartej na obrzędach jest Kościół Rzymskokatolicki. Utrzymuje on, że dzięki byciu ochrzczonym wodą jako dziecko, spożywaniu w czasie Mszy św., spowiadaniu się księdzu ze swoich grzechów, modlitwom do świętych w Niebie, byciu namaszczonym przez księdza przed śmiercią, itp. itd., Bóg zaprosi osobę do Nieba po śmierci. Buddyzm i Hinduizm zasadniczo też są religiami opartymi na rytuałach, ale mogą także, do pewnego stopnia, być uznawane za oparte na zasadach.

Prawdziwa religia nie jest oparta ani na regułach ani na zasadach. Prawdziwa religia jest więzią z Bogiem. Dwoma rzeczami utrzymywanymi przez wszystkie religie jest to, że ludzkość jest w jakiś sposób oddzielona od Boga, i że potrzebuje pogodzenia się z Nim. Fałszywa religia stara się rozwiązać ten problem poprzez przestrzeganie rytuałów i zasad. Prawdziwa religia natomiast, rozwiązuje go uznając, iż tylko Bóg może naprawić tę separację, i że właściwie już tego dokonał. Prawdziwa religia przyznaje że:

• Wszyscy zgrzeszyliśmy i z tego powodu jesteśmy oddzieleni od Boga. (Rz 3,23).

• Bez poprawy, sprawiedliwą karą za grzech jest śmierć i wieczne oddzielenie od Boga po śmierci (Rz 6,23).

• Bóg przyszedł do nas w Postaci Jezusa Chrystusa i umarł za nas, biorąc na siebie karę, na którą zasługujemy i powstał z martwych aby ukazać, iż Jego śmierć była wystarczającym poświęceniem (Rz 5,8; 1 Kor 15,3-4; 2 Kor 5,21).

• Jeśli przyjmiemy Jezusa jako Zbawiciela, ufając, iż Jego śmierć była całkowitą zapłatą za nasze grzechy, otrzymamy przebaczenie oraz będziemy ocaleni, wybawieni, pogodzeni i usprawiedliwieni w oczach Boga. (J 3,16; Rz 10,9-10; Ef 2,8-9).

Prawdziwa religia wiąże się z regułami i rytuałami ale występuje tu ważna różnica. W prawdziwej religii reguły i rytuały są przestrzegane z wdzięczności za zbawienie dane przez Boga – NIE w celu uzyskania zbawienia. Prawdziwa religia, którą jest biblijne Chrześcijaństwo, ma reguły, którymi należy się kierować (nie zabijać, nie dopuszczać się zdrady małżeńskiej, nie kłamać, itd.) i obrzędy, których należy przestrzegać (chrzest wodą poprzez zanurzenie i Wieczerza Pańska/ Komunia). Przestrzeganie zasad i rytuałów nie jest tym co czyni człowieka uczciwym względem Boga. W zamian za to, te reguły i rytuały są raczej WYNIKIEM więzi z Bogiem, z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Fałszywa religia przestrzega tych rzeczy (reguł i rytuałów) próbując otrzymać Bożą przychylność. Prawdziwa religia jest przyjęciem Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i co za tym idzie posiadaniem właściwej relacji z Bogiem – a następnie przestrzega tych spraw (reguł i rytuałów) z miłości do Boga i pragnienia zbliżenia się do Niego.

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.”
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest prawdziwa religia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries