settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest drugie przyjście Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź


Drugie przyjście Jezusa Chrystusa to nadzieja, jaką wierzący pokladają w Bogu, w to, że On kontroluje wszystko, i jest wierny obietnicom i proroctwom, które zawarł w swoim Słowie. Podczas swojego pierwszego pobytu na ziemi, Jezus narodził się jako dziecię w betlejemskiej stajni, tak jak było to przewidziane w proroctwach. Jezus wypełnił wiele z proroctw o Mesjaszu poprzez swoje narodzenie, życie, służbę, śmierć i zmartwychwstanie. Jednak pewne proroctwa co do osoby Mesjasza nie spełniły się jeszcze. Powtórne przyjście Chrystusa pozwoli na spełnienie pozostałych proroctw. Podczas swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus był cierpiącym sługą. Podczas swojego powtórnego przyjścia Jezus będzie zwycięskim królem. Za pierwszym razem Jezus narodził się w bardzo skromnych warunkach. Za drugim razem przybędzie z zastępami niebieskimi u Jego boku.

Prorocy Starego Testamentu nie widzieli różnicy między pierwszym a powtórnym przyjściem Mesjasza. Można to zobaczyć np w Pismach Izajasza 7:14; 9:6-7; i Zechariasza 14:4. Wynikiem tego, że zdawało się, że proroctwa mówiły w sumie o dwóch osobach, był fakt, że wielu żydowskich nauczycieli wierzyło, że będzie istniał zarówno Mesjasz cierpiący, jak i Mesjasz królujący. Jak widzimy nie rozumieli oni, że ten sam Mesjasz spełni dwie role. Jezus spełnił już rolę cierpiącego sługi (Izajasz 53 rozdział), kiedy przyszedł po raz pierwszy. Jezus spełni też rolę wybawiciela Izraela i jego Króla, gdy przyjdzie po raz drugi. Zachariasz 12:10 i Apokalipsa 1:7 mówiąc o powtórnym przyjściu Mesjasza wspominają jego przebicie, cierpienie. Izrael, podobnie jak cały świat, będzie żałował, że nie przyjął Mesjasza, gdy Ten przyszedł po raz pierwszy.

Po tym, jak Jezus odszedł do niebios, aniołowie powiedzieli apostołom: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1:11). Zachariasz w swojej księdze 14:4 mówi, że powtórne przyjście Jezusa będzie miało miejsce na Górze Oliwnej. Ewangelia wg św. Mateusza 24:30 mówi: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą”. List do Tytusa 2:13 opisuje powtórne przyjście jako „pojawienie się pełne chwały.”

O powtórnym przyjściu mówi bardzo szczegółowo Apokalipsa 19:11-16: „Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest drugie przyjście Jezusa Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries