settings icon
share icon
Pytanie

Czy powtórne małżeństwo po rozwodzie jest zawsze cudzołóstwem?

Odpowiedź


Zanim zaczniemy odpowiadać na to pytanie, przypomnijmy że Bóg nienawidzi rozwodu (Ks. Malachiasza 2.16). Ból, rozczarowanie i frustracja, których najczęściej doświadczają ludzie po rozwodzie, są z pewnością po części powodem dla którego Bóg nienawidzi rozwodów. A co jest nawet trudniejszym pytaniem, pod względem biblijnym, to kwestia powtórnego małżeństwa. Większość ludzi, którzy się rozwodzą ponownie chcą zawrzeć związek małżeński lub rozważają taką możliwość. Co Biblia mówi na ten temat?

Ew. Mateusza 19.9 mówi, „A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.” Zobacz również Ew. Mateusza 5.32. Te fragmenty biblijne w jasny sposób stwierdzają, że powtórne małżeństwo po rozwodzie jest cudzołóstwem, za wyjątkiem przypadku „wszeteczeństwa” (rozwiązłości seksualnej/ niewierności małżeńskiej).

Według naszego punktu widzenia istnieje kilka określonych powodów dla których rozwód i ponowne małżeństwo są dozwolone bez uznania powtórnego małżeństwa za cudzołożne. Te sytuacje dotyczą trwania w cudzołóstwie, fizycznej przemocy względem małżonki/małżonka lub dzieci oraz porzucenia wierzącego przez niewierzącego małżonka/małżonkę. Nie mówimy jednak, że taka osoba powinna ponownie zawrzeć związek małżeński. Biblia zdecydowanie zachęca do pozostania osobą niezamężną lub pojednania się z małżonkiem/małżonką (1 Koryntian 7.11). Równocześnie, według nas, Bóg oferuje swoje miłosierdzie i łaskę dla strony niewinnej i przyzwala tej osobie na powtórne małżeństwo bez uznawania tego za cudzołóstwo.

Jeśli jakaś osoba rozwodzi się z innego powodu aniżeli tych, które zostały przedstawione powyżej, a potem ponownie zawiera związek małżeński, to dopuszcza się cudzołóstwa (Ew. Łukasza 16.18). Pojawia się wówczas pytanie, czy ponowne zawarcie związku małżeńskiego jest „aktem” cudzołóstwa czy „stanem” cudzołóstwa. Teraźniejsza forma czasownika pochodzącego z Greki, a użytego w Ew. Mateusza 5.32, 19.9 czy Ew. Łukasza 16.18 może wskazywać na ciągły stan bycia w cudzołóstwie. Tym samym, forma teraźniejsza czasownika greckiego nie zawsze wskazuje na permanentny stan danej sytuacji. Czasem po prostu oznacza, że coś zaistniało. Na przykład, słowo „opuszcza” użyte w Ew. Mateusza 5.32 pojawia się w czasie teraźniejszym, ale rozwodzenie się nie jest czynnością ciągłą. Reprezentujemy pogląd, że powtórne zawarcie małżeństwa, bez względu na okoliczności, nie jest permanentnym stanem cudzołóstwa. Jedynie czynność zawarcia powtórnego związku małżeńskiego jest cudzołóstwem.

W Prawie Starego Testamentu, za cudzołóstwo groziła kara śmierci (3 Ks. Mojżeszowa 20.10). Ale równocześnie, 5 Ks. Mojżeszowa 24.1-4 wskazuje, że powtórne zawarcie związku małżeńskiego po rozwodzie, nie określa tego czynu cudzołóstwem, i nie wymaga kary śmierci od małżonka, który powtórnie się żeni/ wychodzi za mąż. Biblia jasno naucza, że Bóg nienawidzi rozwodu (Ks. Malachiasza 2.16), ale nigdzie jasno nie stwierdza, że Bóg nienawidzi powtórnego zawierania małżeństwa. 5 Ks. Mojżeszowa 24.1-4 nie określa powtórnego małżeństwa jako związku niższej rangi czy gorszego. Zakończenie powtórnego małżeństwa rozwodem byłoby tak samo grzeszne jak zakończenie pierwszego małżeństwa rozwodem. W obu przypadkach dochodzi do złamania przysięgi złożonej przed Bogiem, sobie samym i w obecności świadków.

Bez względu na okoliczności, gdy para ponownie zawiera związek małżeński, powinna dołożyć wszelkich starań, aby ich życie małżeńskie było wierne, wywyższające Boga, a w centrum był sam Chrystus. Małżeństwo jest małżeństwem. Bóg nie postrzega nowego małżeństwa jako mniej wartościowego czy cudzołożnego. Osoby, które zawierają ponownie związek małżeński powinni powierzyć się Bogu i sobie wzajemnie- wywyższając go przez to, że uczynią swoje nowe małżeństwo relacją trwałą, w której centralne miejsce zajmuje Chrystus (Efezjan 5.22-33).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy powtórne małżeństwo po rozwodzie jest zawsze cudzołóstwem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries