settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest postmillenaryzm?

Odpowiedź


Postmillenaryzm jest interpretacją Księgi Objawienia (rozdział 20), która postrzega powtórne przyjście Chrystusa jako wydarzenie występujące po „millenium” (tysiącletnim panowaniu), złotym wieku albo erze chrześcijańskiego dobrobytu i dominacji. Termin ten zawiera wiele podobnych poglądów odnośnie czasów ostatecznych, który zaprzecza stanowisku premillenarystycznemu (w którym powtórne przyjście Chrystusa nastąpi po tysiącletnim królestwie, a królestwo trwać będzie rzeczywiście 1000 lat) i w mniejszym stopniu amillenarystycznemu (w którym w ogóle odrzuca się milenium).

Postmillenaryzm jest poglądem dotyczącym powrotu Chrystusa po jakimś czasie, ale niekoniecznie po dokładnie 1000 lat. Ci, którzy podtrzymują ten pogląd nie interpretują niewypełnionych proroctw metodą zwykłą, dosłowną. Wierzą, że Księga Objawienia 20.4-6 nie powinna być dosłownie interpretowana. Wierzą, że „1000 lat” oznacza po prostu „długi okres czasu.” Poza tym przedrostek „post” w „postmillenaryzmie” wskazuje na pogląd, iż Chrystus powróci po tym jak chrześcijanie (a nie sam Chrystus) ustanowią jego królestwo na ziemi.

Ci, którzy podtrzymują stanowisko postmillenaryzmu wierzą, że ten świat będzie coraz lepszy- wszystkie dowody wskazują jednak inaczej- zanim w końcu cały świat będzie „schrystianizowany.” Gdy się to stanie, wtedy powróci Chrystus. Jednak Pismo Święte nie opisuje takiego postrzegania świata przy końcu wieków. Na podstawie Księgi Objawienia wyraźnie widać, że świat w przyszłości będzie strasznym miejscem. W 2 Tymoteusza 3.1-7 Paweł także mówi, że dni ostateczne będą trudnymi czasami.

Ci, którzy podtrzymują pogląd postmillenaryzmu nie korzystają z bezpośredniej (dosłownej) metody interpretacji niewypełnionych proroctw, lecz przypisują im własne znaczenie użytych słów. Problem w wykorzystywaniu tego rodzaju interpretacji polega na tym, że osoba która przypisuje słowom znaczenie inne aniżeli znaczenie bezpośrednie z nich wynikające, to tak naprawdę decyduje jakie znaczenie może mieć dany wyraz, wyrażenie czy zdanie. Cały obiektywizm dotyczący znaczenia słów zostaje w ten sposób zagubiony. Gdy słowa tracą swoje znaczenie, wtedy sam przekaz traci znaczenie. A jednak Bóg nie zaplanował funkcjonowanie języka i komunikacji w ten sposób. Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo, z obiektywnym ich znaczeniem, aby myśli i pragnienia zostały zakomunikowane.

Dosłowne (literalne) tłumaczenie Pisma Świętego odrzuca postmillenaryzm i podtrzymuje dosłowny sposób tłumaczenia całego Pisma Świętego, także proroctw jakie się jeszcze nie wypełniły. Mamy setki przykładów proroctw Pisma Świętego, które się już dokonały. Weźmy na przykład pod uwagę proroctwa Starego Testamentu dotyczące Chrystusa. Proroctwa te zostały wypełnione w niezmienionej formie i są wystarczającym powodem aby założyć, iż Bóg w przyszłości zrealizuje swoje proroctwa w podobny (dosłowny) sposób. Postmillenaryzm upada, gdyż interpretuje proroctwa biblijne subiektywnie i podtrzymuje pogląd, że królestwo tysiącletnie będzie ustanowione przez kościół, a nie samego Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest postmillenaryzm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries