settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę się przygotować do Pochwycenia?

Odpowiedź


Jest to o wiele prostsze niż ci się wydaje. Najkrótsza odpowiedź brzmi: przyjmij Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. A teraz dłuższa odpowiedź. Gdy odpowiesz na to pytanie, przyjmujemy, że słyszałeś iż nie wszyscy chrześcijanie zostaną zabrani podczas Pochwycenia. Może już słyszałeś, że tylko „super chrześcijanie”, którzy prowadzą święte życie zostaną pochwyceni, a cała reszta chrześcijan będzie musiała cierpieć Wielki Ucisk. To nieprawda, i za chwilę udowodnimy- na podstawie Pisma Świętego- dlaczego nie jest to prawdą.

Pierwsza rzecz jaką musisz zrozumieć dotyczy celu Wielkiego Ucisku. Wielki Ucisk jest czasem sądu nad ziemią i karą dla Izraela. Pamiętaj jednak, że Izrael i Kościół nie są tą samą grupą ludzi. Kościołem jest duchowy organizm. Ludzie w Kościele są związani ze względu na swoje duchowe narodziny (nowonarodzenie opisane w Ew. Jana 3.3). Izrael (Żydzi) są spokrewnieni krwią. Dotyczy to ludzi, którzy otrzymali od Boga szczególne obietnice zawarte w Starym Testamencie. Bóg mówi o sądzie nad Izraelem za ich niewierność. Czas sądu został przepowiedziany jedynie nad Izraelem (Księga Daniela 9.24-27).

Gabriel przekazał Danielowi to przesłanie od Boga (Księga Daniela 9.20-21). Księga Daniela 9.24 mówi, „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. W tym przesłaniu Gabriel dokładnie wskazuje Danielowi, że ten czas odnosi się do „jego” ludu. Ludem Daniela byli Żydzi, naród izraelski. Bóg wyznacza 70 tygodni przeciwko narodowi izraelskiemu. Okres 70 tygodni w języku hebrajskim dotyczy „70 siódemek.” Innymi słowy, 70 razy 7 lat, czyli 490 lat. Z tego 483 lata (69 razy 7) wypełniły się między czasem niewoli Izraela w Babilonie a czasem ukrzyżowania Mesjasza (śmierci Chrystusa). Pozostaje zatem 7 lat sądu, które mają się jeszcze wypełnić. Te siedem lat są latami Wielkiego Ucisku. Tym samym, proroctwo to przede wszystkim dotyczy Izraela, i celem tego sądu jest „przypieczętowanie grzechu i zmazanie winy, i przywrócenie wiecznej sprawiedliwości, aby potwierdziło się, widzenie i prorok i aby Najświętsze było namaszczone” (Księga Daniela 9.24).

Teraz możemy wykazać na podstawie Pisma Świętego, że chrześcijanie nie doświadczą Wielkiego Ucisku. Studium nad 1 Tesaloniczan 4.13 aż do 5.9 jasno nam to wskazuje. W tym fragmencie Paweł pisze na temat Pochwycenia i Dnia Pana. 1 Tesaloniczan 5.9 daje chrześcijanom obietnicę: „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” Zwróć baczną uwagę na ten werset. Paweł mówi, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew, a konkretnie na gniew Dnia Pana (5.2).

Dalsze dowody potwierdzające, że chrześcijanie nie będą doświadczać Wielkiego Ucisku pochodzą z 1 Koryntian. W tym liście Paweł ostro napomina wierzących, że są cielesnymi chrześcijanami. Ale w rozdziale 15 Paweł pisze o Pochwyceniu i nigdzie nie wykazuje, że któryś z tych wierzących w Koryncie, przecież cielesnych, nie zostanie zabranych z Chrystusem przy Pochwyceniu. Prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa nie będą musieli cierpieć Wielkiego Ucisku.

Jednym sposobem byś nie pozostał na ziemi podczas Pochwycenia jest to, abyś zaufał Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę się przygotować do Pochwycenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries