settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie słowa porneia w Biblii?

Odpowiedź


Porneia to greckie słowo, które zasadniczo oznacza "nielegalną aktywność seksualną". Jest to ogólne słowo określające każdy rodzaj niemoralności seksualnej i występuje około 25 razy w Nowym Testamencie. NASB konsekwentnie tłumaczy je jako "rozpusta". Biblia Warszawska tłumaczy je jako "wszeteczeństwo" lub w kilku przypadkach po prostu "rozpusta". Jest ono często umieszczane na listach wraz z innymi grzesznymi czynnościami bez jakiejkolwiek dalszej definicji lub wyjaśnienia (Mt 15:19; Mk 7:21; Dz 15:20, 29; 21:25; Rz 1:29; 2 Kor 12:21; Ga 5:19; Kol 3:5; Obj 9:21). Słowo to nie precyzuje, które rodzaje aktywności seksualnej są niemoralne; jednak ponieważ reszta Pisma Świętego definiuje wszelką aktywność seksualną poza małżeństwem jako zakazaną, wszystkie one byłyby uważane za porneię. Słowo pornografia pochodzi od słowa porneia. Chociaż pornografia nie jest wspomniana w Nowym Testamencie, rozsądne wydaje się włączenie jej do kategorii porneia, ponieważ ma ona zasadniczo charakter seksualny i skupia energię seksualną i pożądanie na kimś innym niż współmałżonek. Jezus nazwał pożądanie cudzołóstwem (Mt 5:28), a cudzołóstwo jest rodzajem pornei.

Nowy Testament konsekwentnie ostrzega przed porneią:

"Ciało zaś jest nie dla pornei, lecz dla Pana" (1 Kor 6:13).

"Uciekajcie przed wszeteczeństwem (pornei). Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa (pornei) dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału." (1 Koryntian 6:18).

"A rozpusta (porneia) i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym" (Ef 5:3).

"Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa (pornei)" (1 Tesaloniczan 4:3).

Porneia ze strony współmałżonka została uznana przez Jezusa za uzasadniony powód do rozwodu (Mt 19:9).

W przenośni porneia może odnosić się do duchowej niewierności lub "duchowego cudzołóstwa". W Objawieniu "Babilon Wielki" jest przedstawiony jako prostytutka popełniająca duchowe cudzołóstwo. "A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty (pornei)" (Objawienie 14:8). "Z nią królowie ziemi dopuszczali się pornei, a mieszkańcy ziemi upijali się winem jej pornei" (Objawienie 17:2). "A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu (pornei). (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. " (Objawienie 17:4-5). "Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty (pornei) jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo (porneia), a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu." (Objawienie 18:3). "Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem (porneią) swoim" (Objawienie 19:2).

To potępienie Babilonu przypomina starotestamentowe potępienie Izraela jako prostytutki i niewiernej żony: "Jak namiętne było twoje serce - mówi Wszechmocny Pan - że to wszystko czyniłaś, jak czyni bezwstydna kobieta wszetecznica, (31) że na każdym rozstaju dróg budowałaś swój ołtarz wszeteczny, a swoje miejsce ofiarne urządzałaś na każdym placu; nie byłaś jednak taką nierządnicą, która przyjmuje zapłaty nierządnicy: (32) Ale żoną cudzołożnika, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. (33) Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, lecz ty sama dawałaś swoje dary swoim kochankom i przekupywałaś ich, aby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd. (34) Tak więc u ciebie, w twoim wszeteczeństwie było inaczej niż u kobiet: nie za tobą goniono dla nierządu, lecz ty dawałaś zapłatę za nierząd, a tobie nie dawano tej zapłaty; dlatego postępowałaś inaczej." (Ezechiela 16:30-34). Kiedy pożądliwość seksualna jest zaspokajana, grzechem jest porneia.

Uwaga - w języku greckim Nowego Testamentu istnieje wiele różnych kombinacji osób i przypadków, co skutkuje różnymi formami słów z różnymi końcówkami i/lub pisownią. W tym artykule dla uproszczenia transliterowaliśmy wszystkie formy porneia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie słowa porneia w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries