settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego poradnictwo przedmałżeńskie jest ważne?

Odpowiedź


Poradnictwo przedmałżeńskie zazwyczaj wchodzi w zakres obowiązków pastora lub lidera lokalnej wspólnoty, chociaż może być również poprowadzone przez pracownika kościoła, starszą parę z kościoła lub doradcę chrześcijańskiego. Niektórzy pastorzy nie podejmą się poprowadzenia ceremonii zaślubin jeśli narzeczeni nie przejdą kilku spotkań z poradnictwa. Pastorzy są świadomi błogosławieństw i wyzwań związanych z małżeństwem i chcą pomóc tym, których ze sobą zaślubiają, aby odnieśli sukces. Postrzegają poradnictwo przedmałżeńskie jako ważną część w pomaganiu parom we wkraczaniu w przymierze małżeńskie w otwartymi oczami i dobrze przygotowanymi do budowania i utrzymywania silnego związku.

Apostoł Paweł w swoich pastorskich zaleceniach do Tytusa mówi mu, aby wyposażał tych, którzy z kolei będą uczyli młodsze pokolenie (Tytusa .1-6). To jest poradnictwo, które ma u swych podstaw nauczanie prawd biblijnych, standardów lub absolutów w stosunku do innych. To jest szczególnie ważne w sytuacji przedmałżeńskiej. Nie możemy używać czegoś, czego nie znamy, a dorosłość nie jest gwarancją dojrzałości. Para, która zamierza tworzyć związek musi być instruowana zgodnie z Bożym poglądem dotyczącym małżeństwa.

Poradnictwo przedmałżeńskie oparte na biblijnych zasadach nakreśla role męża i żony, jak powinni odnosić się do siebie nawzajem i do swoich przyszłych dzieci (Efezjan 5.22-6.4; Kolosan 3.18-21). Poradnictwo przedmałżeńskie jest wspaniałym sposobem oczyszczania błędnych koncepcji na temat małżeństwa, ustalania celów i rozróżnianie pomiędzy Bożymi standardami a tymi pochodzącymi ze świata. Istotne jest, aby pastor, starszy czy doradca przeprowadzający poradnictwo przedmałżeńskie był doktrynalnie dojrzały, ugruntowany we własnym małżeństwie i relacjach rodzinnych (1 Tymoteusza 3.4-5; Tytusa 1.7) i żyjący w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Taki doradca jest wyposażony, aby przekazywać Boży punkt widzenia w sposób zrozumiały i bez dwuznaczności.

Poradnictwo przedmałżeńskie jest również doskonałym miejscem w którym pojawiają się kwestie o których para mogła nie pomyśleć, np. jak zamierzają zarządzać finansami, jak mogą podzielić się obowiązkami domowymi, jak planują obchodzić święta, jak planują wychowywać dzieci, które mogą mieć i tego typu sprawy. Doradca może również pokierować parą w określeniu tego, co widzieli w małżeństwach swoich rodziców i co chcieliby, a czego nie chcieliby naśladować w swoim małżeństwie.

Solidne biblijne poradnictwo przedmałżeńskie może sprawić wyraźną różnicę pomiędzy parą, która wie jak przepracowywać z sukcesem swoje problemy a parą, która walczy jedynie z jakimiś ludzkimi poglądami i światowymi standardami, by ich prowadziły. Przyszła panna młoda i pan młody powinni zaangażować się w poradnictwo przedmałżeńskie, starając się kształtować swoje małżeństwo zgodnie z Bożym modelem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego poradnictwo przedmałżeńskie jest ważne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries