settings icon
share icon
Pytanie

Czy istnieje coś takiego jak pokrewne dusze? Czy Bóg ma dla ciebie jedną określoną osobę, z którą weźmiesz ślub?

Odpowiedź


Biblia nie mówi, że istnieje określony małżonek wybrany dla każdej osoby. To niemożliwe, abyśmy w pełni zrozumieli Boże myśli. Wiemy, że On znał nas jeszcze zanim się narodziliśmy. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” ( Księga Jeremiasza 1: 5). On wie jakich wyborów będziemy dokonywać i wie, czy zwrócimy się do Niego, czy też nie ( List św. Pawła do Rzymian 8:29 - 30). On zna liczbę włosów na naszej głowie ( Ewangelia wg św. Mateusza 10:30). Jeżeli poddamy się Bogu i będziemy szukać Jego kierownictwa, On obiecuje, że będzie nami kierował. „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna” ( Księga Przysłów 3: 5 - 6).

Ludzie często dokonują wyborów, które są przeciwne woli Bożej – chrześcijanie i niechrześcijanie, w podobny sposób. Dlatego, gdyby Bóg zaplanował dla nas, byśmy byli tylko z jedną osobą, i nie uda nam się to, wtedy Jego jedyny plan dla naszego życia nie mógłby się już spełnić. Ale Biblia mówi, że nawet „najgłupszy” z Bożych planów jest daleko mądrzejszy niż najmądrzejszy plan człowieka (1 List św. Pawła do Koryntian 1:25), co oznacza, że Jego plan nie może być poza właściwą dla nas drogą. Kiedy decydujemy, że coś zrobimy, ponieważ chcemy pójść za Bogiem, wierzę, że On zatroszczy się, by na naszej ścieżce stanęli właściwi ludzie, i dopuści na niej do właściwych sytuacji, które ukształtują nas i pozwolą nam stać się ludźmi, którymi mamy się stać. Nawet jeśli chrześcijanin żeni się z kimś, kto nie jest chrześcijaninem, Bóg ma moc czynienia cudów i zmienia życie tej osoby. My, jako ludzie, czasem narażamy się na bardzo trudne przeżycia, ponieważ dokonujemy złych wyborów, ale Bóg, w swojej nieskończonej mądrości i łasce, może nas z nich wyciągnąć, jeżeli szukamy Jego oblicza.

Chociaż obecnie prawie każdy bierze ślub, Bożą wolą nie jest, by każdy się żenił. Paweł powiedział: „Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki” ( 1 List św. Pawła do Koryntian 7: 7). Żaden z tych wyborów jest lepszy niż inny. Oczywiście Bóg nie chciał, by każdy pozostał sam, ponieważ to znaczyłoby, że On chce, by rodzaj ludzki na ziemi przestał istnieć. On nie chce, by każdy się ożenił, ponieważ niektórzy ludzie po prostu radzą sobie lepiej, kiedy są sami. Wszyscy służymy Bogu na różne sposoby. Tak czy inaczej, Bóg chce być centrum naszego życia. Jeżeli będziemy szukali Jego Woli, On będzie prowadził nas w sposób, w jaki chce, byśmy żyli, i będzie błogosławił nasze życie, abyśmy wykonywali Jego wolę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy istnieje coś takiego jak pokrewne dusze? Czy Bóg ma dla ciebie jedną określoną osobę, z którą weźmiesz ślub?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries