settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o pokoju?

Odpowiedź


Pokój jest czymś, czego wszyscy pragną, ale niewielu zdaje się go znajdować. Czym jest pokój? Można go zdefiniować jako "spokój, harmonię lub bezpieczeństwo". W zależności od sytuacji może oznaczać "dobrobyt" lub "dobre samopoczucie". Istnieją różne rodzaje pokoju, w tym fałszywy pokój, wewnętrzny pokój, pokój z Bogiem i pokój z ludźmi.

W Starym Testamencie głównym hebrajskim słowem oznaczającym "pokój" jest shalom i odnosi się ono do relacji między ludźmi (1 Ks. Mojżeszowa 34.21), narodami (1 Ks. Królewska 5.12) i Bogiem z ludźmi (Psalm 85.8). Pokój jest pożądanym stanem w każdym z tych obszarów, a shalom jest często związany z przymierzem lub dotrzymaną obietnicą. Znajomy przyjaciel (dosłownie "przyjaciel mojego pokoju" w Psalmie 41.9) to ktoś, z kim można czuć się swobodnie, zaufany towarzysz. "Pokój" był standardowym pozdrowieniem (1 Ks. Samuela 25.6), nadal używanym w wielu kulturach.

Pokój jest bezpośrednio związany z działaniami i postawami jednostek, ale ostatecznie jest darem od Boga (Ks. Izajasza 45.7; 3 Ks. Mojżeszowa 26.6; Ew. Jana 14.27). Obecność pokoju wskazuje na Boże błogosławieństwo dla ludzkiego posłuszeństwa (Ks. Izajasza 32.17; Ks. Malachiasza 2.5) i wiary (Ks. Izajasza 26.3). Nie ma pokoju dla niegodziwych (Ks. Izajasza 48.22).

Pokój jest tak cenny, że nie dziwi fakt, iż czasami jest podrabiany. Puste obietnice pokoju mogą być wykorzystywane do manipulowania innymi. Podstępni ludzie wypowiadają słowa pokoju, potajemnie planując zło (Ks. Obadiasza 1.7). Antychryst potwierdzi traktat, tworząc tymczasowy pokój, który następnie gwałtownie zburzy, ujawniając swoje prawdziwe oblicze (Ks. Daniela 9.27). Fałszywi nauczyciele głoszą pokój, podczas gdy Bóg w rzeczywistości ogłasza sąd (Ks. Ezechiela 13.10-16). W czasach Jeremiasza przywódcy religijni zajmowali się jedynie symptomami problemów narodowych, nie zajmując się grzesznym korzeniem kryzysu. Fałszywi prorocy głosili, że między Bogiem a Izraelem wszystko jest w porządku: "Pokój, pokój", mówili, podczas gdy prawdziwego pokoju nie było (Ks. Jeremiasza 6.14).

W Nowym Testamencie głównym greckim słowem oznaczającym "pokój" jest eirene i odnosi się ono do odpoczynku i spokoju. Kluczowym aspektem pokoju w Nowym Testamencie jest nadejście Jezusa Chrystusa, zapowiedziane przez aniołów w Ew. Łukasza 2.14 ("Pokój na ziemi..."). Izajasz przepowiedział, że Mesjasz będzie Księciem Pokoju (Ks. Izajasza 9.6), a w 2 Tesaloniczan 3.16 jest On nazwany Panem pokoju. To dzięki Chrystusowemu dziełu usprawiedliwienia możemy mieć pokój z Bogiem (Rzymian 5.1), a pokój ten zapewni bezpieczeństwo naszym sercom i umysłom (Filipian 4.7).

Bóg nakazuje nam szukać pokoju (Psalm 34.14; Ew. Mateusza 5.9)."Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi " (Rzymian 14.19). Oczywiście znajdą się ludzie, którzy nie pragną pokoju, ale i tak powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by być z nimi w pokoju (Rzymian 12.18).

Wierzący mają obowiązek, aby "w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy" (Kolosan 3.15). Oznacza to, że mamy wybór, czy zaufać Bożym obietnicom (pozwalając Jego pokojowi panować), czy też polegać na sobie i odrzucić pokój, który On oferuje. Jezus dał swoim uczniom pokój oparty na prawdzie, że On zwyciężył świat (Ew. Jana 14.27; 16.33). Pokój jest owocem Ducha, więc jeśli pozwolimy Duchowi Bożemu panować w naszym życiu, doświadczymy Jego pokoju (Galacjan 5.22-23). Zgodnie z Rzymian 8.6, myślenie w duchu przynosi życie i pokój.

Świat będzie nadal prowadził wojny i konflikty międzyludzkie, dopóki Jezus nie przyjdzie, aby ustanowić prawdziwy, trwały pokój (zob. Ks. Izajasza 11.1-10), ale Bóg obdarzy swoim pokojem tych, którzy Mu ufają. Jezus wziął na siebie karę abyśmy mieli pokój (Ks. Izajasza 53.5), umożliwił nam pokój z Bogiem. Kiedy Jego pokój zapanuje w naszych sercach, jesteśmy w stanie dzielić się tym pokojem z innymi; stajemy się głosicielami pokoju (Ks. Izajasza 52.7) i sługami pojednania (2 Koryntian 5.18).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o pokoju?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries