settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest podwójna predestynacja?

Odpowiedź


Podwójna predestynacja jest przekonaniem, że Bóg stworzył niektórych ludzi, których celem istnienia jest bycie w niebie. Czy to biblijne podejście? Przyjrzyjmy się temu pytaniu z perspektywy Listu do Rzymian, który ma dwa dominujące tematy w całym tekście. Pierwszy temat dotyczy sprawiedliwości Bożej. To jest przesłanie samej ewangelii, która ukazuje Bożą sprawiedliwość (Rzymian 1.16-17). To jest prawda zawarta w przesłaniu ewangelii, że przez wiarę człowiek staje się usprawiedliwiony przed Bogiem (Rzymian 4-5). To centralna postać przesłania ewangelii- Jezus Chrystus- dzięki któremu człowiek może być usprawiedliwiony (Rzymian 6-7). To przesłanie ewangelii wskazuje człowiekowi drogę jak żyć w sprawiedliwy sposób (Rzymian 12).

Innym tematem znajdującym się w Księdze Rzymian jest gniew. Boży gniew został objawiony- i jest objawiany- wobec wszystkich złych czynów (Rzymian 1.18). Ludzkość wie o Bogu, ale odrzuca Boga w swoim sposobie myślenia i swoim postępowaniu (Rzymian 1.21-22). Gniew Boży przejawia się w ten sposób, że pozostawia człowieka, aby żył swoim życiem tak, jak mu się podoba (Rzymian 1.24, 26, 28), życiem, które bez Boga prowadzi do destrukcji/ zniszczenia (Rzymian 1.28-32). Człowiek odrzuca Boga wszechświata, a Bóg z kolei porzuca człowieka. Jedynie osobista interwencja Boga może zmienić destrukcyjną ścieżkę, na której znajduje się człowiek pogrążający się w grzechu.

Przeczytajmy Rzymian 9.22: "A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę." Wiele osób myśli, że werset ten naucza, że Bóg stworzył pewne naczynia dla swojego gniewu. Nie o to jednak chodzi w tym wersecie. Powyżej czytamy, że ludzkość już doświadczyła Bożego gniewu. Ludzkość przystosowała się do zniszczenia. To Bóg jest tym, który znosi te naczynia- naczynia, które przygotowały się na zniszczenie, ponieważ nie porzucą swojego grzechu i nie zwrócą się do Boga.

Spójrz na następny werset: Rzymian 9.23, "a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale." Zauważ, że Bóg wybrał pewnych ludzi wcześniej do jego chwały. Innymi słowy, zanim powstał świat Bóg wybrał pewnych ludzi do tego, by byli jego dziećmi, aby On mógł być wywyższony (zobacz Efezjan 1.4). Werset ten nie mówi, że Bóg wybrał ludzi na potępienie czy predestynował ludzi na gniew. Biblia nigdy nie mówi o podwójnej predestynacji, gdzie Bóg wybiera lub predestynuje niektórych do piekła, a innych do nieba. Ci, którzy są pod Bożym gniewem są w tej pozycji, ponieważ odrzucili Boga. Ci, którzy mają sprawiedliwość Bożą są w tej pozycji, ponieważ Bóg wybrał ich na swoje dzieci.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest podwójna predestynacja?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries