settings icon
share icon
Pytanie

Czy Biblia mówi o tym, aby podążać za swoim sercem?

Odpowiedź


Istnieje wiele zawołań, aby "podążać za swoim sercem" w filmach, książkach, sloganach, blogach czy wpisach na forach społecznościowych. Powiązane z nimi rady to „zaufaj sobie” i „podążaj za swoim instynktem.” Następnym powiedzeniem jest: „Twoje serce nigdy cię nie sprowadzi na manowce.” Problem w tym, że żadne z tych powiedzonek nie ma biblijnego potwierdzenia.

Zamiast polegać na swoim sercu mamy powierzać swoje serce Bogu: "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!" (Ks. Przyp. Salomona 3.5-6). Ten fragment daje nam wyraźne polecenie, aby nie ufać sobie samemu. I daje obietnicę wsparcia dla tych, którzy zdecydują się podążać za Panem.

Wszystko to, co wymaga właściwego kierunku w życiu, musi być oparte na obiektywnej prawdzie. Oznacza to, że cokolwiek jest konsultowane w celu uzyskania wskazówek, musi doprowadzić do wniosku opartego na obiektywnej prawdzie, a nie na subiektywnych, emocjonalnych wnioskach. Biblia naucza, że człowiek ma podążać za Bogiem. Bóg stwierdza, "Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!" (Ks. Jeremiasza 17.7). Bóg ma doskonałą wiedzę o wszystkim (1 Jana 3.20), cechę którą często nazywa się wszechwiedzą. Boża wiedza w żaden sposób nie jest ograniczona. Bóg jest świadom wszystkich zdarzeń, jakie kiedykolwiek się wydarzyły, które obecnie się dzieją i które kiedykolwiek się wydarzą (Ks. Izajasza 46.9-10). Boża wiedza wykracza poza zwykłe wydarzenia i rozciąga się na myśli i intencje (Ew. Jana 2.25; Dz. Apostolskie 1.24). Jednak nie tylko cała wiedza sprawia, że Bóg jest doskonale wiarygodnym źródłem życiowych wskazówek. Bóg jest również świadomy wszystkich możliwości, wszystkich ewentualności i każdego wyobrażalnego wpływu, każdej wersji wydarzeń (Ew. Mateusza 11.21). Ta zdolność, w połączeniu z dobrocią Bożą, sprawia, że Bóg doskonale potrafi wskazać człowiekowi najlepszy z możliwych dla niego kierunków.

Bóg powiedział o nieodrodzonym sercu: "Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?" (Ks. Jeremiasza 17.9). Fragment ten ujawnia dwa powody dla których nikt nie powinien zobowiązywać się do podążania za własnym sercem, gdy podejmuje decyzje. Po pierwsze, nie ma nic bardziej zwodniczego w całym stworzeniu, aniżeli serce człowieka ze względu na jego odziedziczoną, grzeszną naturę. Jeśli podążamy za swoim sercem, podążamy za niewiarygodnym przewodnikiem.

W rzeczywistości jesteśmy zaślepieni na zwiedzioną naturę naszego serca. Prorok pytał, "któż może je [serce] poznać?" Gdy polegamy na sobie w kwestii mądrości, kończymy na niezdolności odróżnienia prawdy od fałszu. Przebój z 1977 "You Light Up My Life" ["Rozświetlasz moje życie"- tłum. własne] zawiera te niefortunne słowa "To nie może być złe, skoro czuję się tak dobrze." Rozróżnianie dobra od zła w oparciu o "odczucia" jest niebezpiecznym (i niebiblijnym) sposobem życia.

Po drugie, Ks. Jeremiasza 17.9 naucza, że serce jest rozpaczliwie chore. Nie ma sposobu, aby naprawić serce. Człowiek potrzebuje raczej nowego serca. Z tego powodu, gdy człowiek z wiarą przychodzi do Chrystusa, staje się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17). Jezus nie naprawia serca; zamiast tego, zastępuje je nowym.

Ale nie oznacza to, że możemy polegać na naszych sercach po tym jak zawierzymy Chrystusowi. Nawet jako wierzący jesteśmy zachęcani do podążania za wolą Bożą ponad naszymi własnymi pragnieniami. Biblia naucza: "Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie" (Galacjan 5.17).

Mamy wszechwiedzącego, życzliwego Pana, który obiecuje, że da nam mądrość (Jakuba 1.5); mamy jego natchnione, nieomylne Słowo Boże spisane dla nas (2 Tymoteusza 3.16). Z jakiego powodu mamy odwracać się plecami do Boga i jego wiecznych obietnic, aby podążać za kapryśnymi impulsami serca?EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Biblia mówi o tym, aby podążać za swoim sercem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries