settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat płacenia podatków?

Odpowiedź


W Ew. Mateusza 22.17- 21 faryzeusze zadali Jezusowi pytanie: "Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar. I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu." Z pełną zgodą, apostoł Paweł nauczał, "Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć" (Rzymian 13.6-7).

Wydaje się, że istnieje nieskończona ilość rodzajów podatków, którym podlegają obywatele i uczestnicy w lokalnej i globalnej ekonomii. Podatki są niepopularne i czasem agencje rządowe odpowiedzialne za pobieranie tych podatków są traktowane z obrzydzeniem, niezależnie od tego, czy są skorumpowane czy nie. To nie jest nic nowego. Poborcy podatkowi nie byli wysoko oceniani nawet w czasach biblijnych (Ew. Mateusza 11.19; 21.31-32; Ew. Łukasza 3.12-13).

O ile nienawidzimy podatków, o ile każdy system podatkowy może być skorumpowany i niesprawiedliwy, o ile uważamy, że są znacznie lepsze rzeczy, na które nasze pieniądze mogłyby zostać przeznaczone - Biblia nakazuje nam płacić podatki. Rzymian 13.1-7 jasno wskazuje, że mamy być podporządkowani władzy zwierzchniej. Jedynym przykładem, w którym wolno nam sprzeciwić się rządowi, jest to, że każe nam robić coś, czego Biblia zabrania. Biblia nie zakazuje płacenia podatków. W rzeczywistości, Biblia zachęca nas do płacenia podatków. Zatem, mamy być podporządkowani Bogu i jego Słowu- i płaceniu naszych podatków.

Mówiąc ogólnie, podatki mają umożliwić korzystne funkcjonowanie społeczeństwa. W zależności od priorytetów, przychód z podatków nie jest zawsze najlepiej wykorzystany. Najczęstszą obiekcją przed płaceniem podatków jest to, że pieniądze są źle wykorzystane przez rząd lub nawet wykorzystane dla złych celów przez rząd. To jednak nie jest nasze zmartwienie. Gdy Jezus powiedział, "Oddajcie Cesarzowi...", rząd rzymski z pewnością nie był rządem sprawiedliwym. Gdy Paweł instruował nas, aby płacić podatki, Neron, jeden z najgorszych cesarzy rzymskich w historii, był na czele rządu. Mamy płacić nasze podatki, nawet jeśli rząd nie honoruje Boga.

Możemy skorzystać z każdej, legalnie dostępnej ulgi podatkowej. Nie musimy płacić maksymalnej wartości podatków. Jeśli rząd przyzwala Tobie na ulgę podatkową, możesz ją zastosować. Jeśli jest legalny sposób, aby uchronić część swoich pieniędzy przed opodatkowaniem, możesz z tego skorzystać. Nielegalne i / lub nieuczciwe metody unikania podatków muszą zostać odrzucone. Rzymian 13.2 przypomina nam, "Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają."

Chrześcijanie wiedzą, że wszystko co mamy, ostatecznie należy do Boga. Jesteśmy szafarzami i jesteśmy powołani do inwestowania naszych pieniędzy i innych źródeł w rzeczy o wartości wiecznej. Jesteśmy powołani do zaopatrywania naszej rodziny (1 Tymoteusza 5.8) i hojnego dawania (2 Koryntian 9.6-8). Mądre jest również oszczędzanie (Ks. Przyp. Salomona 6.6-8) i całkowicie akceptowalne wydawanie pieniędzy na siebie i dziękowanie Bogu za wszystkie jego dobre dary (Jakuba 1.17; Kolosan 3.17). Płacenie podatków jest obowiązkiem obywatela, a chrześcijanie są powołani do bycia dobrymi obywatelami. Ale chrześcijanie są ostatecznie obywatelami nieba (Filipian 3.20). Zmniejszenie obciążeń podatkowych w tym życiu powinno mieć na celu inwestowanie w królestwo Boże na wieczność.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat płacenia podatków?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries