settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są mocne i słabe strony poglądu pochwycenia przed gniewem?

Odpowiedź


Istnieje wiele opinii odnośnie eschatologii (o doktrynie rzeczy przyszłych). Jednak prawie wszyscy chrześcijanie zgadzają się co do trzech rzeczy: 1) będzie przyszły czas ucisku, 2) po tym czasie trudu, Jezus przybędzie, aby ustanowić Swoje królestwo i 3) wierzący zostaną przemienieni z ich śmiertelnego stanu do nieśmiertelnego- innymi słowy, będzie pochwycenie (Ew. Jana 14.1-3; 1 Koryntian 15.51-52; 1 Tesaloniczan 4.16- 17). Pozostaje jedno pytanie, kiedy nastąpi pochwycenie w odniesieniu do ucisku i powtórnego przyjścia Jezusa?

Trzy podstawowe teorie dotyczące czasu pochwycenia to pretrybulacjonizm, który umieszcza pochwycenie przed uciskiem; midtrybulacjonizm, który umieszcza pochwycenie "w" lub "blisko" środka ucisku i postrybulacjonizm, który umieszcza pochwycenie pod koniec ucisku. W pewnym sensie blisko związany z midtrybulacjonizmem jest przekonanie o pochwyceniu "przed gniewem", który jest podmiotem tego artykułu.

Pochwycenie przed gniewem mówi, że pochwycenie pojawia się przed "wielkim dniem gniewu" (Ks. Objawienia 6.17). Zgodnie z poglądem 'przed gniewem' wierzący przechodzą większość ucisku, ale nie czas Bożego gniewu tuż przed końcem ucisku (Ew. Mateusza 24.21). Kościół przetrwa wściekłość szatana i prześladowania człowieka, ale oszczędzony zostanie gniew Boży. Zanim Bóg wyleje swój ostateczny sąd na świat, kościół zostanie pochwycony do nieba.

Teoria pochwycenia przed gniewem postrzega trąbę i czasze sądu (Ks. Objawienia 7-16) jako gniew Boży, z którego kościół jest zwolniony (1 Tesaloniczan 5.9). Jednak, pierwsze sześć pieczęci sądu (Ks. Objawienia 6) nie poruszają gniewu Bożego; raczej są postrzegane jako "gniew szatana" lub "gniew antychrysta." Dzieje się tak, ponieważ nie ma bezpośrednio mowy o Bożym gniewie aż do złamania szóstej pieczęci (Ks. Objawienia 6.17). Zgodnie z teorią pochwycenia przed gniewem, kościół będzie obecny, aby doświadczyć pierwszych sześciu pieczęci.

Porównując 6 rozdział Ks. Objawienia z 24 rozdziałem Ew. Mateusza, teoretycy pochwycenia 'przed gniewem' utożsamiają pierwszą pieczęć sądu z Jezusowym opisem czasów ostatecznych w Ew. Mateusza 24.4-7. Jezus wówczas odnosi się do tych wydarzeń jako "początku boleści" (Ew. Mateusza 24.8). W wersetach 29-30 pojawia się na niebie"znak Syna Człowieczego" i zgodnie z teorią pochwycenia, to jest ten czas 'przed gniewem', gdy następuje pochwycenie kościoła.

Jedną ze słabości stanowiska pochwycenia 'przed gniewem' jest jego założenie, że "wybrani" wspomniani w Ew. Mateusza 24.22, 31 są świętymi wieku kościoła. Ci święci mogli równie dobrze być ludźmi uratowanymi podczas siedmioletniego ucisku; w rzeczywistości Jezus mówi tym, którzy uciekają przed prześladowaniami antychrysta, aby modlili się, by ich ucieczka nie nastąpiła „w szabat” (Ew. Mateusza 24.20). Skoro kościół nie jest pod prawem Mojżeszowym i nie przestrzega sabatu, słowa Jezusa nie mogą być skierowane do kościoła.

Inną wadą teorii pochwycenia 'przed gniewem' jest jej nauczanie, że pierwsze sądy pieczęci nie są gniewem Bożym. Pismo Święte wskazuje, że to Baranek otwiera pieczęcie (Ks. Objawienia 5.5; 6.1). Żaden inny człowiek nie jest godzien je otworzyć (Ks. Objawienia 5.3-4). Wydaje się zatem, że nie są to ludzkie sądy, ale Boże. Ucisk rozpoczyna się, gdy Jezus otwiera pierwszą pieczęć i od tego momentu gniew Boży wylewa się na grzeszny świat.

Ostatnia słabością pochwycenia 'przed gniewem' jest współdzielona z innymi teoriami: mianowicie Biblia nie podaje wyraźnej linii czasowej dotyczącej przyszłych wydarzeń. Pismo Święte nie naucza dokładnie jednego poglądu nad inny i dlatego mamy różne opinie dotyczące czasów ostatecznych i pewną różnorodność w tym, jak związane z nimi proroctwa powinny być zharmonizowane.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są mocne i słabe strony poglądu pochwycenia przed gniewem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries