Czym jest pochwycenie Kościoła?


Pytanie: Czym jest pochwycenie Kościoła?

Odpowiedź:
Słowo “pochwycenie” nie pojawia się w oryginale Biblii. Myśl o pochwyceniu jest jednak myślą biblijną. Pochwycenie Kościoła jest wydarzeniem, przez które Bóg zabierze wszystkich wierzących z ziemi, aby rozpocząć sprawiedliwy sąd nad ziemią, inaczej zwany uciskiem. Pochwycenie Kościoła, inaczej zwane paruzją, zostało opisane po raz pierwszy w 1 Liście św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18 i w 1 Liście do Koryntian 15:50-54. 1 List św., Pawła do Tesaloniczan 4:13-18 opisuje pochwycenie jako wydarzenie, gdzie Bóg wzbudza z martwych wszystkich wierzących, którzy umarli, i daje im chwalebne ciała, i potem opuszczają oni ziemię wraz z wierzącymi, którzy jeszcze żyją, którym także zostały dane pełne chwały ciała. „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem” (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18).

1 List św. Pawła do Koryntian 15:50-54 skupia się na tym, że pochwycenie będzie trwało zaledwie kilka chwil, jak i na pełnych chwały ciałach, które otrzymamy. „Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:51-52). Pochwycenie jest chwalebnym wydarzeniem, którego wszyscy powinniśmy wyczekiwać. Wtedy nareszcie zostaniemy uwolnieni od grzechu. Będziemy od tej chwili na zawsze doświadczali Bożej obecności. Jest o wiele za dużo teologicznego rozważania na temat znaczenia I zasięgu pochwycenia. Bóg tego nie chce. Zamiast tego, jak mówi Pismo Święte, Bóg chce, byśmy „zachęcali się nawzajem tymi słowy.”

English
Powrót na polską stronę główną
Czym jest pochwycenie Kościoła?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga