settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Duch Swiety Przesladowanie?

Odpowiedź


Pneumatologia jest nauką o Bogu Duchu Świętym, trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Odpowiada na wiele istotnych pytań na temat Ducha Świętego.

Kim jest/ Kto to jest Duch Święty? Istnieje wiele błędnych koncepcji odnośnie tożsamości Ducha Świętego. Niektórzy postrzegają Ducha Świętego jako mistyczną siłę. Inni rozumieją Ducha Świętego jako bezosobową moc jaką Bóg czyni dostępną dla naśladowców Chrystusa. Co mówi Biblia na temat tożsamości Ducha Świętego?

Kiedy/ Jak otrzymujemy Ducha Świętego? Dyskusja ta jest kontrowersyjna, ponieważ służby Ducha Świętego są często mylone. Otrzymanie (zamieszkanie) Ducha Świętego pojawia się wraz ze zbawieniem. Napełnianie się Duchem Świętym jest ciągłym procesem życia chrześcijańskiego.

Czym jest chrzest w Duchu Świętym? Chrzest Ducha Świętego może być zdefiniowany jako dzieło, dzięki któremu Duch Boży w momencie zbawienia wprowadza wierzącego w jedność z Chrystusem oraz z innymi wierzącymi w Ciele Chrystusa.

Jak mogę być napełniony Duchem Świętym? Ważne jest, aby rozróżnić pomiędzy zamieszkaniem Ducha Świętego, a napełnieniem Duchem Świętym. Stałe zamieszkanie Ducha Świętego (w nas) nie jest dostępne dla nielicznych, wybranych wierzących, ale dla wszystkich wierzących. To jest przeciwieństwo nakazanego napełniania się Duchem, które można znaleźć w Liście do Efezjan 5.18.

Czy cudowne dary Ducha Świętego są dzisiaj potrzebne? To nie jest pytanie o to, czy Duch Święty może obdarzyć kogoś cudownym darem. Pytanie brzmi, czy Duch Święty dzisiaj nadal udziela cudownych darów. Ponad wszystko inne, całkowicie uznajemy, że Duch Święty może swobodnie udzielać darów zgodnie ze Swoją wolą (1 Koryntian 12.7-11).

Wielu wierzących ma niebiblijne postrzeganie Ducha Świętego. Niektórzy rozumieją Ducha Świętego jako moc czy siłę daną nam od Boga. To nie jest biblijne. Pneumatologia naucza, że Duch Święty jest Osobą, z myślami, emocjami i wolą. Duch Święty jest 'zastępstwem' Jezusa na ziemi (Ew. Jana 14.16-26; 15.26; 16.7). Duch Święty jest otrzymywany przy zbawieniu (Rzymian 8.9) i jest to trwałe posiadanie/ zamieszkiwanie Go w życiu wierzącego w Chrystusa (Efezjan 1.13-14). Pneumatologia pomaga nam zrozumieć te kwestie i rozpoznawać biblijne role Ducha Świętego w naszym dzisiejszym życiu.

Nauka pneumatologii przynosi chrześcijanom ogromne korzyści. Na stronach Pisma Świętego, stajemy twarzą w twarz z trzecią Osobą Trójcy Świętej, samym Bogiem w duchu, i widzimy Jego bardzo osobistą i intymną służbę dla nas. Poprzez Niego, poznajemy Bożą miłość do nas "bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany" (Rzymian 5.5). Aby rozumieć służbę Ducha Świętego należy znaleźć radość w Jego roli jako naszego Pocieszyciela (Ew. Jana 16.7; Dz. Apostolskie 9.31), który nie tylko nam pomaga i nas pociesza, ale przychodzi dla naszej ochrony, gdy nasze serca są tak obciążone, że nie mamy siły modlić się o ulgę (Rzymian 8.26). Gdy zabiegamy o poznanie Ducha Świętego odkrywamy, ku naszej wielkiej radości, że On nie tylko żyje w nas, ale czyni to zawsze, nigdy nie opuszcza czy nie zapomina o nas (Ew. Jana 14.16). Wszystkie te prawdy są wkorzenione w nasze serca, gdy studiujemy pneumatologię.

Dobrym wersetem podsumowującym pneumatologię jest Ew. Jana 16.8-11, "A On [Duch Święty], gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Duch Swiety Przesladowanie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries