settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie słowa plaga w Biblii?

Odpowiedź


Plaga to śmiertelna katastrofa, zwykle choroba, która dotyka całą społeczność. Plaga jest zaraźliwa, zjadliwa i niszczycielska. Na przykład czarna zaraza w Europie, która zabiła ponad trzydzieści procent populacji w późnym średniowieczu, była właśnie taką plagą. W Biblii plaga jest zwykle znakiem Bożego sądu nad narodem lub grupą ludzi (5 Ks. Mojżeszowa 32.24; 1 Ks. Kronik 21.12; Ks. Ezechiela 7.14-15). Bóg, który chroni i błogosławi, jest również Bogiem, który zsyła katastrofy i plagi, gdy realizuje swoje sprawiedliwe cele na ziemi (Ks. Izajasza 45.7; Ks. Ezechiela 5.16-17; Ks. Amosa 4.10). Plagi są obiecane jako część ostatecznego sądu Bożego nad światem w Ks. Objawienia 18.8.

Słowo przetłumaczone jako "plaga" jest czasami tłumaczone jako "zaraza" lub "katastrofa". Ponieważ jednak słowo to jest często łączone z obydwoma tymi terminami, może ono oznaczać większe zniszczenie niż zwykła choroba fizyczna. Plaga obejmuje wszelkie formy publicznego i masowego zniszczenia i często towarzyszy głodowi (Ks. Ezechiela 7.15) lub wojnie (Ks. Jeremiasza 21.9). Jezus ostrzegał przed plagą, gdy opisywał czasy ostateczne (Ew. Łukasza 21.11).

Po przeprowadzeniu, wbrew Bogu, spisu ludności przez Dawida, Pan sprowadził na Izrael sąd w postaci zarazy: "Spuścił tedy pan zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Beer- Szebę siedemdziesiąt tysięcy mężów" (2 Ks. Samuela 24.15; tłum. Biblia Warszawska). Bóg zesłał również plagę w następstwie buntu Koracha (4 Ks. Mojżeszowa 16.49) i jako wyrok za niemoralność Izraela w Baal Peor (4 Ks. Mojżeszowa 25.9), ale epidemia opisana w 2 Ks. Samuela rozdz. 24 była najbardziej śmiercionośną, jaka kiedykolwiek dotknęła Izraelitów. Wtedy Bóg zlitował się i powstrzymał wyrok: "Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: Dosyć! Teraz powstrzymaj swoją rękę!" (werset 16).

Nasz suwerenny Bóg jest Panem każdej zarazy (Ks. Habakuka 3.5). Wiedząc, że Bóg sprawuje kontrolę, nie musimy się bać, cokolwiek się wydarzy (zob. Psalm 91.5-6). Wierzący nie są odporni na skutki życia w upadłym świecie, ale mamy pewność, że "nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" (Rzymian 8.1). Bóg może testować naszą wiarę poprzez czas zarazy, ale chrześcijanie wiedzą, że taka próba nie jest sądem Bożym (zob. 1 Koryntian 11.32; Jakuba 1.3; 1 Piotra 1.7).

Wśród różnych form sądu, jaki Bóg sprowadza na niesprawiedliwych i zbuntowanych, jest plaga. Nie każda epidemia jest bezpośrednim sądem Bożym, ale Biblia wskazuje, że niektóre przypadki zarazy w historii były karą za grzech. Bóg zesłał zarazę, aby ukarać Izraelitów za ich ciągłe bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo (5 Ks. Mojżeszowa 32.24; Ks. Jeremiasza 42.22), a podczas ucisku ześle plagę, aby ukarać niepokutujących: "I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi" (Ks. Objawienia 16.2; por. Ks. Objawienia 18.8; Ew. Mateusza 24.7). Nigdy nie będziemy musieli doświadczyć Bożego sądu, jeśli przyjmiemy Jego ochronę poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 1.12; 2 Koryntian 5.21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie słowa plaga w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries