settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest pieczęć Ducha Świętego?

Odpowiedź


Duch Święty w sercach chrześcijan określony jest słowem „pieczęci”, „rękojmii” czy „zadatku” (2 Koryntian 1.22; 5.5; Efezjan 1.13-14; 4.30). Duch Święty jest Bożą pieczęcią, zapewnieniem nas, że należymy do niego. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „zadatek” to arrhabōn, które oznacza „poręczenie”, jest zapłatą części należnej wartości lub należności danej wcześniej jako zabezpieczenie spłaty reszty. Dar Ducha Świętego dla wierzących jest zadatkiem naszego niebiańskiego dziedzictwa, które obiecał Chrystus i które zapewnił nam swoją śmiercią na krzyżu. To przez zapieczętowanie Ducha jesteśmy zapewnieni co do naszego zbawienia. Nikt nie może zerwać tej Bożej pieczęci.

Duch Święty jest dany ludziom wierzącym jako „pierwsza rata”, aby zapewnić nas o naszym pełnym dziedzictwie jakie otrzymamy jako dzieci Boże. Duch Święty dany jest nam, aby potwierdzić, że należymy do Boga, który obdarza nas darem Ducha Świętego, podobnie jak darami łaski i wiary (Efezjan 2.8-9). Poprzez dar Ducha, Bóg odnawia nas duchowo i uświęca. On tworzy w naszych sercach takie uczucia, nadzieje i pragnienia, które poświadczają, że zostaliśmy przyjęci przez Boga, że zostaliśmy przyjęci jako jego dzieci, że nasza nadzieja jest szczera, i to że nasze odkupienie i zbawienie są pewne, w taki sam sposób, jak pieczęć jest gwarancją woli i umowy. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, jako poręczenie tego, że już na zawsze jesteśmy jego i w dniu ostatecznym będziemy zbawieni. Dowodem obecności Ducha Świętego w nas jest jego działanie w naszych sercach, gdy skłania je do pokuty- owoc Ducha Świętego (Galacjan 5.22-23), poddaje je pod Boże nakazy i wolę, pasję do modlitwy i uwielbienia oraz miłości do jego ludu. Te rzeczy są dowodem, że Duch Święty odnowił nasze serca, oraz to że chrześcijanin jest zapieczętowany na dzień odkupienia.

Zatem, to właśnie dzięki Duchowi Świętemu, jego mocy nauczania i prowadzenia, jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia i wolni spod władzy grzechu i śmierci. A ponieważ mamy pieczęć Ducha Świętego w naszych sercach, możemy żyć w radości mając pewność miejsca, w którym będziemy przebywać w przyszłości. Miejsca, którego chwały nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest pieczęć Ducha Świętego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries