settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Kalwinizm i czy jest biblijny? Jak brzmi pięć punktów Kalwinizmu?

Odpowiedź


Pięć punktów Kalwinizmu w języku angielskim można podsumować akronimem TULIP (ang. T-Total depravity [całkowita deprawacja], U- unconditional election [bezwarunkowe wybranie], L- limited atonement [ograniczone pojednanie], I- irresistible grace [nieodparta łaska], and P-perseverance [wytrwanie świętych]). Poniżej zamieszczamy definicje oraz fragmenty Biblii do których odnoszą się Kalwiniści, aby bronić swoich przekonań:

Totalna deprawacja- w wyniku upadku Adama cały rodzaj ludzki jest skażony; cała ludzkość jest duchowo martwa, bo trwa w swoich przewinieniach i grzechach. Człowiek nie jest zdolny uratować się „sam z siebie” (1 Księga Mojżeszowa 6.5; Księga Jeremiasza 17.9; Rzymian 3.10-18).

Bezwarunkowe wybranie- Ponieważ człowiek jest duchowo martwy gdy żyje w grzechu, t nie jest zdolny nawiązać relacji z Bogiem; dlatego w wiecznej przeszłości Bóg wybrał określonych ludzi do zbawienia (uratowania). Wybranie i predestynacja są bezwarunkowe; nie wynikają z działania człowieka (Rzymian 8.9-30; 9.11; Efezjan 1.4-6, 11-12), ponieważ człowiek nie chce i nie jest zdolny do nawiązania relacji z Bogiem.

Ograniczone pojednanie- Ponieważ Bóg określił, że niektórzy będą zbawieni ze względu na Boże bezwarunkowe wybranie, On też określił, że Chrystus umrze za wybranych. Wszyscy ci, którzy zostali przez Boga wybrani i za których umarł Chrystus będą zbawieni (Ew. Mateusza1.21; Ew. Jana 10.11; 17.9; Dzieje Apostolskie 20.28; Rzymian 8.32; Efezjan 5.25).

Nieodparta łaska- Ci, których Bóg wybrał zostali pociągnięci do niego przez nieodpartą łaskę. Bóg sprawia, że człowiek pragnie zbliżyć się do niego. Gdy Bóg powołuje, człowiek odpowiada (Ew. Jana 6.37, 44; 10.16).

Wytrwanie świętych- Ci, których Bóg wybrał i pociągnął do siebie poprzez Ducha Świętego wytrwają w wierze. Nikt spośród tych, których powołał Bóg nie zginie; są na wieki bezpieczni (Ew. Jana 10.27-29; Rzymian 8.29-30; Efezjan 1.3-14).

Podczas gdy wszystkie te doktryny mają podstawy biblijne, wielu ludzi odrzuca wszystkie lub część z nich. Tzw. „cztero- punktowi Kalwiniści” akceptują postulat o totalnej deprawacji, bezwarunkowym wybraniu, nieodpartej łasce i wytrwaniu świętych jako doktrynach biblijnych. Człowiek jest grzeszny i niezdolny do tego by mógł „sam z siebie” uwierzyć w Boga. Bóg wybiera ludzi wyłącznie na podstawie własnej woli- a powołanie to nie jest związane z jakimikolwiek czynami osoby wybranej. Wszyscy ci, których Bóg powołał uwierzą. Wszyscy ci, którzy prawdziwie narodzą się na nowo wytrwają w wierze do końca. W kwestii jednak ograniczonego pojednania, cztero-punktowi Kalwiniści wierzą, że odkupienie jest nieograniczone, podkreślając, że Jezus umarł za grzechy całego świata, a nie tylko za grzechy wybranych. „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata” (1 Jana 2.2). Inne wersety będące zaprzeczeniem ograniczonego odkupienia znajdują się w Ew. Jana 1.9; 3.16; 1 Tymoteusza 2.6 oraz 2 Piotra 2.1.

Pięcio- punktowi Kalwiniści dostrzegają jednak problemy w cztero- punktowym Kalwinizmie. Po pierwsze wskazują, że skoro totalna deprawacja jest prawdą, to nieograniczone odkupienie nie może być prawdą, ponieważ skoro Jezus umarł za grzechy każdego człowieka, to fakt czy jego śmierć ma zastosowanie do życia tej osoby czy też nie zależy od tego, czy ta osoba „przyjmie” Chrystusa. Na podstawie jednak powyższego opisu o totalnej deprawacji, człowiek w swojej naturze nie jest zdolny wybrać Boga, zresztą wcale tego nie chce. Poza tym, jeśli nieograniczone odkupienie jest prawdą, to piekło jest przepełnione ludźmi za których umarł Chrystus. Przelał swoją drogocenną krew na marne. Dla pięcio-punktowych Kalwinistów taki postulat jest nie do pomyślenia. Proszę zauważ jednak, że ten artykuł jest tylko krótkim streszczeniem pięcio-punktowego Kalwinizmu. Aby jeszcze bardziej zgłębić temat, zachęcamy Cię do zapoznania się z podanymi artykułami: Totalna Deprawacja, Bezwarunkowe wybranie, Ograniczone odkupienie, Nieodparta łaska oraz Wytrwanie świętych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Kalwinizm i czy jest biblijny? Jak brzmi pięć punktów Kalwinizmu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries